Hallintosäännön 68 §:n mukaisesti i­l­moi­tetaan, että Itä-Savon sairaanhoitopii­rin

YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS

pidetään maanantaina 15.6.2020 alkaen kello 10.00 Savon­lin­nan keskussairaa­lan C-salissa (C-rakennus).

Kokouksessa käsiteltävänä olevat asiat julkaistaan sairaanhoitopiirin verkkosivuilla www.sosteri.fi 1.6.2020 jälkeen.

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta kokouksen kuluessa vain sähköisesti. Linkki kokoukseen on sivulla www.sosteri.fi/kokoukset tai suoraan https://youtu.be/5UVzD0nlQlw

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 18.6.2020.

Savonlinnassa 26.5.2020

Ahti Myllys
yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Asialista:

  1. Yhtymävaltuuston nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
  2. Yhtymävaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Yhtymävaltuuston pöytäkirjantarkastajien valinta
  4. Kuntayhtymähallituksen ja -valtuuston vahvistaman sitovuustason mukainen talousarvion toteutuminen 2019
  5. Tilinpäätös 2019
  6. Henkilöstöraportti vuodelta 2019
  7. Arviointikertomus 2019
  8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
  9. Tilinpäätös 2019 ja vastuuvapauden myöntäminen
  10. Sidonnaisuusilmoituksien valvonta