Etelä-Savon hyvinvointialueen pyyntö tietojen luovuttamisesta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden uudistuksen toimeenpanoon.

Kuntien ja kuntayhtymien täytyy antaa hyvinvointialueille selvitys omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista toimitiloista hyvinvointialuille helmikuun loppuun mennessä. Tarkoituksena on varmistaa toimintaan liittyvän omaisuuden ja vastuiden onnistunut siirtohyvinvointialueille.

– Tämä on historiallinen hetki, sillä nyt tämän hetkinen kuntayhtymän omaisuus, vastuut ja sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle, ja siksi päätöksenkin tekee ylin päättävä elin eli Sosterin valtuusto, valtuuston puheenjohtaja Eero Sistonen sanoo.

Selvitystä voidaan täydentää kesäkuun loppuun mennessä.

Sosterin valtuusto päätti tietojen luovuttamista hallituksen esityksen mukaisesti. Esimerkiksi siirtyvän kiinteän omaisuuden arvo on noin 47 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Eero Sistonen, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 040 757 1812, eero.sistonen@rantasalmi.fi
Reima Härkönen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 417 4550, reima.harkonen@savonlinna.fi
Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Kuntayhtymävaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022243