Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus päätti myös palveluasumisen puitejärjestelyn hinnantarkistuksista vuodelle 2021. Hallituksen kokous pidettiin etäkokouksena 20.10.2020.

Kokouksen alussa keskusteltiin sote-tilanteesta. Sotelakipakettia on täydennetty 14.10. ja se löytyy www.soteuudistus.fi -verkkosivustolta. Etelä-Savon hyvinvointialueelle annetaan mahdollisuus ylläpitää kahta päivystävää sairaalaa vuoden 2032 loppuun saakka.

– Nyt lakiluonnoksessa on rakennettu erittäin haasteellinen malli palveluiden määräaikaiselle säilyttämiselle ja hallitulle alasajolle, kun vielä aiemmin Pohjois-Savon suunnan mahdollistavassa lakiluonnoksessa oli turvaava ja kehittävä henki. Meille on nyt annettu malli, jossa väestön tarpeen mukainen hoidon toteutus on mahdollista vuoden 2032 loppuun kahdella sairaalalla, ja tämän jälkeen yhdellä, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoi.

Määräaikaisuuden lisäksi haasteita tuo se, että Etelä-Savolle ei tämän hetkisen lakitekstin mukaan myönnettäisi erilliskorvausta kahdesta päivystyksestä aiheutuviin kustannuksiin.

– Kustannukset tulisi kattaa hyvinvointialueen rahoituslain mukaisella yleiskatteellisella rahoituksella. Myöskään keskittämisasetuksen lukumääriin ei ole ainakaan tässä vaiheessa luvassa joustoa, mikä on tietysti huolestuttavaa, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoi.

– Haasteita huolimatta meidän on kuitenkin mietittävä, miten tämän alueen väestölle saadaan turvattua parhaat mahdolliset palvelut tulevan lainsäädännön puitteissa sekä luotua henkilöstölle hyvät toimintaedellytykset, Peitsaro korosti.

Oletettavasti vuoden loppuun mennessä tiedetään, mikä on lopullinen hallituksen esitys eduskunnalle.

Kuntayhtymähallitus alensi Covid-19 testien hintaa

Hintoja alennettiin, koska Islabin laboratorio-kustannukset ovat alentuneet testien määrän kasvaessa. Muilta osin aiemmin päätetyt hinnoittelu- ja laskutusperusteet ovat voimassa.
Uusi kuntalaskutushinta on 350 euroa/testi, kun aiempi hinta oli 400 euroa/testi. Hinta on voimassa 1.10.2020 alkaen.

Palveluasumisen puitejärjestelyn sopimusten hinnantarkistukset 2021

Hinnantarkistusesityksistä on käyty neuvottelut palveluntuottajien kanssa kuluvan vuoden elo- ja syyskuun aikana. Kuntayhtymähallitus päätti hyväksyä palveluasumisen puitejärjestelyn hinnantarkistukset 1.1.2021 alkaen.

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333

Kuntayhtymähallituksen kokouksen esityslistat ja pöytäkirjat verkossa täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1