Kuntayhtymähallitus käsitteli Sosterissa meneillään olevia uudistuksia ja niiden vaikutuksia talouteen. Kokouksessa hallitus hyväksyi myös mm. uuden potilasturvallisuus ja laadunhallintasuunnitelman.

Sosterissa on meneillään useita selvityksiä ja toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Parhaillaan menossa on mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteellinen muutosprosessi. Lisäksi vammaispalveluissa ja kotihoidossa on aloitettu toiminnallisia uudistuksia tehtyjen selvitysten perusteella.

Erikoissairaanhoidon toimintoihin vaikuttaa puolestaan Kuopion yliopiston erityisvastuualueella solmittu järjestämissopimus. Taloudellisia vaikutuksia on myös perusterveydenhuollon uudisrakennuksella, jonka käyttöönotto keväällä 2022 alentaa muun muassa vuokra- ja kuljetuskustannuksia sekä laitos- ja ravintohuollon kustannuksia.

– Vaikka kuntatalous viime vuonna merkittävästi parani ja vahvistui mittavien valtion osuuksien myötä, niin siitä huolimatta sairaanhoitopiirillä on jatkuvaa toimintojen tehostamisen tarvetta, jotta saadaan kustannusvaikutuksia. Tämä ei saa kuitenkaan merkitä potilaiden ja asiakkaisen palveluiden heikkenemistä eikä potilasturvallisuuden vaarantamista, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

– Pyrimme saamaan taloudellisia vaikutuksia uudistamalla rakenteita ja toimintaa aiempaa tehokkaammaksi, palvelutasosta tinkimättä. Samalla on otettava huomioon myös se, että palvelujen turvaaminen alueella voi myös lisätä kustannuksia, mikä voi näkyä erityisesti palvelujen ostoissa tänä vuonna, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi toteaa.

Kuntayhtymähallitus merkitsi tiedoksi valmistelun tilanteen ja saadun selvityksen uudistusten taloudellisista vaikutuksista.

Uusi laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelma hyväksyttiin

Sosterissa on aikaisemmin ollut erikseen Potilasturvallisuussuunnitelma ja Laadunhallintasuunnitelma. Nyt asiakirjat on yhdistetty uudeksi Laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmaksi.  Tavoitteena on tukea laadun ja potilasturvallisuuden systemaattista järjestämistä ja kehittämistä. Suunnitelma pyrkii ylläpitämään ja parantamaan palveluiden ja toiminnan laatua, edistämään riskikohtien tunnistamista sekä ohjaamaan ja kannustamaan jokaista työntekijää tässä työssä.

Uudisrakennus etenee – varavoimajärjestelmän hankinnasta päätettiin

Sosteri on järjestänyt tarjouskilpailun perusterveydenhuollon uudisrakennuksen sähkönjakelun varmistamiseksi hankittavasta varavoimajärjestelmästä. Hankinnalle on varattu määräraha vuoden 2021 investointimäärärahoista.

Tarjousvertailun perusteella hallitus päätti hankkia varavoimajärjestelmän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä Genel Oy:ltä.

Tiina Strandénin eroanomus Sosterin valtuustosta

Valtuutettu Tiina Strandén on pyytänyt eroa Sosterin valtuuston jäsenyydestä. Perusteena eropyynnölle on sairaanhoitopiirin viranhaltijana toimiminen. Strandén on aloittanut työt Sosterin lastensuojelussa johtavana sosiaalityöntekijänä.

Kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se toteaisi Savonlinnan kaupunginvaltuuston 22.3.2021 päätöksen mukaisen henkilöstövaihdoksen, jossa Strandenin tilalle varsinaiseksi jäseneksi on tulossa Merja Mustonen ja varajäseneksi Luise Liefländer-Leskinen.

Kokouksen pöytäkirjassa kaikki käsitellyt asia, se julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1

 

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301

Saara Tavi, vt. kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100