Sosterin tilinpäätös 2020 alitti talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla. Kokonaiskustannukset olivat yhteensä 188,04 miljoonaa euroa, missä kasvua on edellisvuoteen verraten vain 1,1 prosenttia. Hallitus esittää valtuustolle tilinpäätöksen 2020 hyväksyntää. Kokouksessaan kuntayhtymähallitus päätti myös käynnistää mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelurakenneuudistuksen.

Sosterissa ei perussopimuksen mukaisesti muodostu yli- tai alijäämää. Hyvästä tuloksesta johtuen Sosterin jäsenkunnat Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja ostavat Juva ja Puumala saivat tilinpäätöksen yhteydessä kuntalaskutuksessa hyvitystä yhteensä lähes 3,2 miljoonaa euroa. Suurimman jäsenkunnan, eli Savonlinnan kaupungin osuus palautuksista oli 2,9 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän toimintatuotot olivat tilinpäätösvuonna yhteensä 190,10 miljoonaan euroa ja toimintakulut yhteensä 188,04 miljoonaa euroa.

Vuosi 2020 oli koronavuosi, mutta muutakin tapahtui

Vuoden 2020 toimintaan kuntayhtymässä vaikutti erityisesti maaliskuusta 2020 alkaen koronapandemia. Pandemia hiljensi ennalta suunniteltua eli elektiivistä toimintaa etenkin alkuvuodesta 2020. Tämä näkyi sekä asiakasmaksujen että kuntalaskutuottojen alenemana. Kuntalaskutushintoja jouduttiin nostamaan talousarviovuoden aikana kahdesti. Koronasta aiheutuviin kustannuksiin Sosteri sai valtion koronatukea yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Muita keskeisiä tapahtumia oli Sosterin isoimman investoinnin eli perusterveydenhuollon uudisrakennuksen eteneminen rakentamisvaiheeseen. Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 27,8 miljoonaa euroa ja se etenee aikataulussaan ja kokonaisbudjetissaan.

Tilinpäätösvuonna Rantasalmen ja Sulkavan kunnat tekivät päätökset sosiaalipalvelujen viranomaistehtävien hankinnasta Sosterilta. Päätösten perusteella laaditut sopimukset astuivat voimaan vuoden 2020 aikana.

Lisäksi kuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista merkittävä osa ulkoistettiin Monetra Pohjois-Savo Oy:lle 1.3.2020 alkaen.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa käynnistyy palvelurakenneuudistus

Sosterin mielenterveys- ja päihdepalveluissa on kehittämistarpeita, jotka johtuvat mm. väestön vähenemisestä, ikärakenteen muutoksesta ja tila-asioista, kun vanha pääterveysasema jää pois käytöstä. NHG Finland Oy on laatinut Sosterin toimeksiannosta palveluiden kokonaisarvioinnin ja toimenpidesuositukset. Selvitykseen on haastateltu myös Sosterin omia asiantuntijoita ja otettu huomioon heidän näkemyksiään. Selvityksessä Sosterin palvelurakenteen todettiin olevan raskas verrokkisairaanhoitopiireihin nähden.

Sosterin hallitus päätti käynnistää palvelurakenneuudistuksen, jossa:

  • psykiatrian osasto ja päihdekuntoutuskeskus yhdistetään uudeksi 18-paikkaiseksi osastoksi
  • A-klinikka, mielenterveysvastaanotot ja psykiatrian avohoidon palvelut yhdistetään yhdeksi avopalveluiden yksiköksi
  • osastohoito ja avopalvelut siirretään perusterveydenhuollon tulosalueelle
  • muutosohjelmaan liittyen käynnistetään koko mielenterveys- ja päihdepalveluiden henkilöstöä koskeva yt-menettely.

Projektista ja sen etenemisestä vastaa perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja Veikko Karvanen.

Kehittämistoimenpiteitä on Sosterissa menossa myös kotihoidossa ja vammaispalveluissa. Kokouksessaan kuntayhtymähallitus tutustui myös näiden osalta tuoreisiin selvityksiin.

Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmän edustuksen nimeäminen

Kuntayhtymähallitus nimesi edustajat myös hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmään. Sosterin edustajat ovat kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen, varajäsen Ari Silvennoinen ja kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja Ahti Myllys, varajäsen Esa Lappalainen.

Kaikki kokouksen asiat pöytäkirjassa, joka julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, 044 281 3301

Saara Tavi, vt. kuntayhtymäjohtaja, Sosteri, p. 044 417 4100