Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus kokoontui 25.9.2018. Hallitus käsitteli kuntayhtymän taloutta ja teki päätöksiä palveluihin liittyvistä asioista.

Hallitus kuuli hallintojohtaja Saara Pesosen katsauksen talouteen. Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja tukipalvelut pysyvät tämän hetkisen arvion mukaan talousarviossa. Sosiaalipalveluihin ennustetaan ylitystä ja kustannukset näyttävät kasvavan viime vuoden tasoon verraten noin 2,2 miljoonaa euroa. Sosiaalipalveluissa kustannusten kasvu johtuu palvelujen tarpeen kasvusta.

– Kotihoidossa asiakaskäynnit kasvavat arviolta noin 20 000 käyntiä viime vuodesta, lisää henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan tähän. Vammaispalveluissa esimerkiksi hengityskonepotilaiden kotihoidon kustannuksia pyritään tulevaisuudessa saamaan alemmas palkkaamalla omahoitajia ulkopuolelta ostetun palvelun sijaan. Lastensuojelussa lasten sijoitukset kasvattavat kustannuksia. Ikävä kyllä sijoitukseen tulee niin moniongelmaisia, kuten huume- ja alkoholiongelmaisia nuoria, että he eivät sovellu perhehoitoon vaan tarvitaan kalliimpia laitospaikkoja, sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja Jorma Hongisto kertoi sosiaalipalveluiden kustannusten kasvusta.

Hallituksen jäsenet kävivät keskustelua taloudesta.

– Tosiasiat, eli palvelujen todellinen tarve pitäisi tunnustaa ja budjetoida niihin riittävä määrä rahaa, hallituksen varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen (Sdp.) sanoi.

– Lakia pitää noudattaa, eli asiakkaan pitää saada lakisääteinen palvelu. Samalla palvelu pitää tuottaa tuloksellisesti ja tavoitteellisesti. Tilanne on hankala, ja varmasti edestämme tämän löydämme. Nyt keskeistä on hyvien toimintatapojen ja ratkaisujen kehittäminen edelleen. On hyvä olla ahne uudistuksille, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (Kesk.) sanoi.

Kuntaosuuksien kasvun hillitsemiseksi on tehty Sosterissa useita toimenpiteitä, joiden vaikutus on tällä hetkellä yhteensä lähes miljoona euroa.

Hallitus käsitteli Etelä-Savon Työterveys Oy:n palveluyhteistyöpyyntöä

Yksityinen yritys, Etelä-Savon Työterveys Oy on perustamassa työterveyshuollon palveluyksikköä Savonlinnaan syksyn 2018 aikana. Yritys on tiedustellut Sosterilta mahdollisuutta myydä tiettyjä, toimintaan tarvittavia tukipalveluita.

Sosterin johtoryhmä on aiemmin arvoinut palveluyhteistyöpyynnön ja todennut, että palvelujen myynti on mahdollista. Kuntayhtymähallitus valtuutti kuntayhtymäjohtajan tekemään sopimuksen Etelä-Savon Työterveys Oy:n kanssa palvelujen myynnistä.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen ja sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen perusteet

Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan alueella on vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluasiakkaita yhteensä reilut 1200 ja sosiaalihuoltolain mukaisia yli 80. Alueella asuvien ikäihmisten määrä kasvaa merkittävästi tulevina vuosina, mikä näkyy myös kuljetuspalvelujen kysynnän lisääntymisenä.

Sosterin vammaispalvelussa on päivitetty sekä vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen, että sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen perusteet. Lisäksi täsmennetään vaikeavammaistenhenkilökohtaiseen apuun liittyvien matkojen perusteita. Muutokset tulevat voimaan 1.11.2018 alkaen.

Perusteissa määritellään, ketkä ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin, matkojen lukumäärä kuukaudessa, matkustusalue ja matkoista asiakkailta perittävä omavastuuosuus. Vammaispalvelulain mukaisessa kuljetuspalvelussa ei käytetä tulo- ja varallisuus rajoja, vaan oikeus palveluun perustuu henkilön vaikeavammaisuuteen. Sosiaalihuoltolain mukaisessa liikkumista edistävässä palvelussa käytetään tulo- ja varallisuusrajoja.

Edellä mainittujen palvelujen myöntämisestä tehdään viranhaltijan päätös. Päätökseen tyytymättömällä henkilöllä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen puheenjohtajistolle.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden perusteet ovat liitteessä: http://isshp.oncloudos.com/kokous/20182707-4-2.PDF
Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista edistävien palvelujen perusteet liitteessä: http://isshp.oncloudos.com/kokous/20182707-4-1.PDF
Kuntayhtymähallituksen kokouksen kaikki asiat pöytäkirjassa osoitteessa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182707

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333