Heli Korhonen

Kuva: Sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhonen esitteli kuntayhtymähallitukselle vuoden 2019 raporttia. Kuvassa vasemmalta hallintojohtaja Saara Pesonen (edessä), sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhonen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen ja kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro.

Sosterin kuntayhtymähallituksen vuoden ensimmäisen kokouksen listalla olivat myös Siun Soten irtisanoma silmätautien erikoissairaanhoidon sopimus, ikäihmisten perhehoidon päivitetty toimintaohje ja taksimatkojen taksojen tarkistus Etelä-Savon Taksi Oy:n kanssa. Hallitus kokoontui keskiviikkona 22.1.2020.

Sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhonen raportoi hallitukselle vuoden 2019 toiminnasta. Korhonen neuvoo ja opastaa asiakkaita ja omaisia sosiaalihuollon asiakaslakiin ja potilaslakiin liittyvissä asioissa. Yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamieheen ovat pysyneet tasaisella tasolla ja normaalissa vuosivaihtelussa.

– Sosiaalipuolella eniten yhteydenottoja tulee ikäihmisten palveluihin ja palveluasumiseen liittyen, jossa asiakasmäärät ovat suurimmat. Usein yhteyttä ottaa omainen, joka haluaa lisätietoja hoidon laadusta, kuten viriketoiminnasta tai kriteereistä palveluasumisen ja kotihoidon saamisessa, Korhonen kertoi.

Korhosen mukaan etenkin kauempana asuvat omaiset ottavat yhteyttä. Paikalliset osaavat asioida palveluohjaajien kanssa, jotka ovat tavoitettavissa esimerkiksi Sosterin Ikääntyneiden neuvontapiste Nestorista.

– Terveydenhuoltoa koskevissa yhteydenotoissa kuntalaiset ilmaisevat toistuvasti huolensa palveluiden säilymisestä alueella.

Muualle hoitoon lähettäminen aiheuttaa Korhosen mukaan joissakin tapauksissa tyytymättömyyttä ja huolta, kun omaisten välimatkat kasvavat.

Lausunto keskittämisasetuksen luonnokseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on laittanut lausuntokierrokselle luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Kuntayhtymähallitus merkitsi tiedoksi Sosterin lausunnon keskittämisasetuksen muuttamisesta ja valtuutti virkamiesjohdon lähettämään lopullisen lausunnon ministeriöön.

– Esitämme, että kirurgian päivystysvelvollisuutta ei laajenneta. Ennalta suunnitellussa tekonivelkirurgiassa ei lääketieteellisestä näkökulmasta tarvita ortopedian ja traumatologian päivystystä, vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen sanoo.

Luukkosen mukaan voimassa oleva hallitusohjelma tukee Sosterin näkökantoja. Hallitusohjelman mukaan keskussairaaloiden päivystystoiminta ja osaajien riittävyys turvataan tarvittaessa erillisin päätöksin koskien niin kutsuttua keskittämisasetusta. Lausunto ja asiaan liittyvät muistiot ovat luettavissa pöytäkirjan liitteenä.

Silmälääkärisopimuksen irtisanominen Siun soten toimesta

Siun sote eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on irtisanonut Sosterin kanssa solmitun silmätautien erikoislääkäripalvelujen tuottamista koskevan sopimuksen 1.1.2020. Siun soten perusteluina ovat jatkuva vaje silmälääkäriresursseista ja omien potilaiden hoidon turvaaminen. Sosterin ja Siun soten johtajaylilääkärit ovat kuitenkin sopineet, että Siun sote tuottaisi palvelut Sosterille huhtikuun loppuun saakka.
Kuntayhtymähallitus valtuutti viranhaltijat toimiin palvelujen turvaamiseksi Savonlinnan keskussairaalassa, tavoitteena on, että jonot silmälääkäripalveluihin lyhenevät.

Hallitus hyväksyi ikäihmisten perhehoidon päivitetyt toimintaohjeet

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeet on päivitetty 1.1.2020 alkaen. Muutokset ohjeeseen ovat pieniä lisäyksiä ja täsmennyksiä. Keskeisintä on perhehoitajan hoitopalkkioihin huomioitu vuosittainen indeksikorotus 2,05 prosenttia.

Perhehoito alkoi Sosterissa 2018. Kaikki perhehoitajat ovat kiertäviä hoitajia ja työskentely tapahtuu asukkaan kotona. Asiakkaita on noin 30-40 kuukaudessa, ja yhteensä kaikkiaan 65 asiakasta on ollut perhehoidossa vuonna 2019. Hoitajien määrä noin 10-14. Uusia perhehoitajia koulutetaan taas tänä vuonna, ja toiveissa olisi saada Sosterin alueelle myös perhehoitokoti.

Taksimatkojen taksojen tarkistus ei vaikuta asiakkaiden maksuihin

Kuntayhtymähallitus päätti vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista matkojen kuljetuskorvausten tarkistamisesta. Muutos koskee ainoastaan Sosterin ja Etelä-Savon Taksi Oy:n välistä sopimusta, eikä sillä ole vaikutusta asiakkaiden maksuihin.

Kuntayhtymähallituksen kaikki asiat pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202894

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333
Jaana Luukkonen, vs. johtajaylilääkäri, p. 044 417 3620