Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin kuntayhtymähallitus käsitteli pitkän asialistan vuoden toisessa kokouksessaan 23.2.2021

Kuntayhtymähallitus hyväksyi KYS-erva järjestämissopimuksen. Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaanhoitopiirien solmima järjestämissopimus mahdollistaa tekonivelleikkausten jatkumisen Savonlinnan keskussairaalassa. Savonlinnassa lonkan ja polven tekoniveliä leikataan vuosittain noin 250. Leikkausmäärä ei yllä keskittämisasetuksen vaatimaan noin 600 vuosittaiseen leikkaukseen, mutta leikkauksia voidaan jatkaa Savonlinnassa, kun asiasta sovittu erikseen erva-alueen sairaanhoitopiirien järjestämissopimuksessa.

Mahdollisuus jatkaa tekonivelleikkauksia takaa riittävän kirurgisen päivä- ja yöaikaisen toiminnan, jotta sairaalan päivystysvalmius on turvattu.

Rinta- ja paksusuolisyöpien leikkaukset sekä selkäkirurgia joudutaan 14.1.2021 voimaantulleen keskittämisasetuksen vuoksi siirtämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Sen sijaan diagnostiikka ja jatkohoito tapahtuvat edelleen Savonlinnan keskussairaalassa. KYSiin tullaan rakentamaan Savonlinnasta yhä tiiviimpi yhteistyö syöpä- ja muiden leikkauspotilaiden parhaaksi.

Kuntayhtymähallitus hyväksyi järjestämissopimuksen liitteineen ja esittää kuntayhtymävaltuustolle sen hyväksymistä maaliskuussa 2021.

Hallitus käsitteli Savonlinnan kaupungin antaman toimintaohjeen

Sosterin hallituksen sekä Sosterin valtuuston Savonlinnan kaupungin edustajat ovat saaneet Savonlinnan kaupunginhallitukselta toimintaohjeen. Ohjeen mukaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen vastuualueen ylilääkärin viran täyttämisestä tulee neuvotella kaupungin kanssa ennen viran täyttämistä.

Kuntayhtymähallitus päätti kantanaan, että koska Savonlinnan kaupungilla ei ole toimivaltaa Sosterin yksittäisten virkojen täyttämiseen tai rekrytointeihin, ei tämä yksittäinen asia anna aihetta erilliseen neuvottelemiseen. Mitä muihin kaupungin edunvalvonta- ja toimintaohjekysymyksiin tulee, kuntayhtymähallitus toteaa, että jäsenkuntien kanssa käytävät neuvottelut perustuvat perussopimukseen ja hallintosääntöön. Lisäksi talouden tasapainottamisessa on huomioitava järjestämisvastuu, joka velvoittaa Sosterin toimimaan vaarantamatta riittäviä sote-palveluja. Toiminnallis-taloudellisten selvitysten tuloksena Sosteri valmistelee toimenpiteitä, jotka parantavat toiminnan kustannustehokkuutta.

Kuntayhtymäjohtajan rekrytointi etenee

Kuntayhtymähallitus päätti edellisessä kokouksessaan 19.1.2021 avoinna olevan kuntayhtymäjohtajan viran auki julistamisesta. Sosterin hallintosäännön mukaisesti kuntayhtymäjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää yhtymävaltuusto.

Kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle, että kuntayhtymäjohtajaksi valittavalta vaaditaan kelpoisuusehtona erikoislääkärin pätevyys, hyvä kokemus kunnallishallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa sekä terveydenhuollon johtotehtävissä.

Etelä-Savon hyvinvointialueen etukäteisvalmisteluun osallistutaan

Kuntayhtymähallitus käsitteli kokouksessaan osallistumista Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun. Sosterin valtuusto on linjannut syksyllä 2019, että sote-uudistuksessa Sosterin suuntana on Pohjois-Savo. Tätä linjausta ei ole muutettu.

Sittemmin Suomen hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jossa Itä-Savon alue kuuluu sote-uudistuksen toteutuessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten hallitus on esittänyt joulukuussa 2020 Savonlinnan kaupungille, Enonkosken kunnalle ja Sosterille osallistumista yhteiseen hyvinvointialueen valmisteluun, sillä Essote on saanut tähän erillistä hankerahoitusta hyvinvointialueen toimeenpanon ja väliaikaisen hallinnon valmisteluun.

Kuntayhtymähallitus päätti kokouksessaan, että Sosteri voi osallistua Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelua koskevaan etukäteistyöskentelyyn, enemmälti sitoutumatta, huomioiden kuntayhtymän voimassa olevat suuntautumispäätökset ja lainsäädäntötilanteen keskeneräisyys.

Eduskunta päättänee sote-lainsäädännön voimaan tulosta aikaisintaan kesällä 2021.

Kokouksen kaikki asiat kokouksen pöytäkirjassa, joka julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1

 

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, 044 281 3301

Saara Tavi, vt. kuntayhtymäjohtaja, Sosteri, p. 044 417 4100