Sosterin kuntalaskutus vuoden 2022 talousarviossa yhteensä 161,7 miljoonaa euroa.  Talousarvioon 2022 sisältyy sopeutusohjelma, jolla tavoitellaan erityisesti Savonlinnan kaupungin asettamia noin viiden miljoonan euron säästöjä kaupungin kuntalaskutukseen.

Kuntayhtymähallitus on käsitellyt talousarvion raamia vuodelle 2022 keväästä 2021 lähtien. Lähtökohtana on ollut vuoden 2021 talousarviotaso. Kuntayhtymähallitus on lisäksi päättänyt sisällyttää talousarvioesitykseen Savonlinnan kaupungin tavoitteen, jonka mukaan Savonlinnan kuntalaskutus olisi 146,5 miljoonaa euroa. Tavoite edellyttää noin 5 miljoonan euron sopeuttamista Sosterin taloudessa.

– Tasapainotettava summa on iso Sosterille ja se vaatii kuntayhtymähallitukselta talousarviovuoden alkupuolella ja aikana useita jatkotoimia- ja päätöksiä. Ymmärrämme kuitenkin myös Savonlinnan kaupungin tilanteen, sillä hyvinvointialueuudistus uhkaa vaikeuttaa kuntien toimintaa merkittävästi. Kaupunki on todennut, että se ei selviä tulevista velvoitteistaan, jos sen sote-menot ovat tässä siirtymävaiheessa kovin korkeat, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen toteaa.

– Olemme tietoisia siitä, että samalla meidän on turvattava aloittavan hyvinvointialueen rahoitus ja palvelut. Tämän vuoksi teemme valtion suuntaan edunvalvontatyötä riittävän rahoitustason ja kahden sairaalan mallin eteen, Härkönen lisää.

Muut jäsenkunnat eivät ole esittäneet Sosterille säästötavoitteita, joten vuoden 2022 aikana tavoitellaan erityisesti Savonlinnan asettaman kuntalaskutustavoitteen toteutumista.

Kuntayhtymähallitus päätti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Kuntayhtymähallitus päätti valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan toteuttamaan työnantajan puolesta yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettely koskee sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja tavoitteena on määritellä ne toimenpiteet, joilla vuoden 2022 toimintamenoja voidaan sopeuttaa noin 5 miljoonalla eurolla.

– Keinovalikoima on tässä vaiheessa laaja ja avoin myös uusille ideoille. Tästä lähtökohdasta aloitamme yt-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilöstö pidetään ajan tasalla asioiden edetessä ajantasaisesti, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi sanoo.

Talousarviossa on mukana kehitysohjelma, joka sisältää ne ensisijaiset asiakokonaisuudet, joilla säästöjä tavoitellaan. Näitä ovat mm. ICT-ratkaisut, vuokratilojen käyttö ja uudisrakennuksesta saatavat synergiaedut, sairauspoissaolojen tavoitteellinen vähentäminen, eläköitymiset ja lomajärjestelyt sekä määräaikaisten ja sijaisten käytön tehostaminen. Kehitysohjelman toteuttaminen edellyttää todennäköisesti talousarviomuutoksia talousarviovuoden aikana.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2022 kuntalaskutus on 161,7 miljoonaa euroa

Talousarvioesityksessä Sosterin kuntalaskutus on kokonaisuudessaan 161,7 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna kuntalaskutuksen talousarvio on 167,7 miljoonaa euroa.  Tilinpäätöksessä 2020 Sosterin kuntalaskutus oli 162,8 miljoonaa euroa.

Talousarvioon on sisällytetty palkkojen korotuksen varausta ja huomioitu hoitajamitoitus palveluasumisessa.

– Sen sijaan koronaepidemian kustannusten ennustaminen on ollut erittäin vaikeaa, eikä siihen ole voitu näin tiukassa raamissa varautua. Myös palvelutuotannon turvaaminen erityisesti erikoissairaanhoidossa tulee maksamaan enemmän kuin tänä vuonna ja siihen ensi vuoden talousarviossa varattu määräraha ei riitä, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen sanoo.

Talousarviovuoden 2022 aikana perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen uudisrakennus otetaan käyttöön. Rakennuksen kustannusarvio on 27 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan pääosin lainarahoituksella.

Hyvinvointialuevalmistelulla tavoitellaan palveluiden jatkuvuutta Savonlinnan seudulla

Talousarviovuoden 2022 aikana Sosterin päätehtäviä asiakkaiden hoidon ja palveluiden turvaamisen lisäksi tulee olemaan hyvinvointialuevalmistelu. Kuntayhtymän henkilöstön siirtosopimus valmistellaan osana hyvinvointialuevalmistelua ja sopimukset sekä omaisuus siirretään hyvinvointialueelle. Aluevaalit käydään 23.1.2022, jonka jälkeen aluevaltuusto aloittaa hyvinvointialuetta koskeva päätöksenteon 1.3.2022 lukien.

Talousarviomuutos vuodelle 2021

Kuntayhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutoksen vuodelle 2021. Lokakuun toteuman mukaan tulosalueilla on sekä menojen ylityksiä että alituksia, jotka johtuvat pääosin koronasta.

– Henkilöstökulut ja muut toimintakulut ylittyvät johtuen testaamisesta, rokottamisesta ja tartunnanjäljityksestä ja varautumisesta. Lisäksi erikoislääkäripalvelujen ostot ylittävät talousarvion, kun sairaalan palveluita on turvattu, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi toteaa.

Tavin mukaan samalla kuitenkin myös tulot ylittyvät.

– Palveluiden käytöstä tulevat tulot ovat koronan vuoksi kasvaneet. Tulemme myös saamaan valtiolta varsin suuret avustukset koronasta aiheutuviin kustannuksiin. Talousarviomuutoksella pääasiassa tasataan näitä tuloja ja menoja.

Sosterin yhtymävaltuusto päättää talousarviomuutoksesta vuodelle 2021 ja strategista ja talousarviomuutoksesta vuodelle 2022 maanantaina 13.12.2021.

Lisätiedot

Reima Härkönen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 417 4550, reima.harkonen@savonlinna.fi

Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1