Koronavirus on aktivoitunut Itä-Savossa lokakuun 2020 alussa. Tämän vuoksi Sosteri suosittelee vahvasti välttämään vierailuita sairaalassa ja terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Vahvaan harkintaan kehotetaan myös palvelutalojen vierailuissa.

Vierailulle pääsevät lähiomaiset. Palvelutaloihin vierailut tulee sopia etukäteen. Vierailijalle annetaan aina Sosterista maski ja ohjeistus sen käyttöön. Yhtenäisellä vierailuohjeistuksella pyritään pienentämään vierailuihin liittyvää riskiä siitä, että koronaviruksen leviämisestä.

Vierailuohjeet osastoilla ja palvelutaloissa 

  • Vierailut terveenä ja vain lähiomaisille (max. 2 hlö kerrallaan).
  • Ota käsihuuhdetta heti yksikköön saapuessasi ja pois lähtiessäsi.
  • Sovi vierailusta hoitohenkilökunnan kanssa etukäteen ennen potilas-/asiakashuoneeseen menoa.
  • Saat osastolta kirurgisen suu-nenäsuojaimen vierailun ajaksi, henkilökunta ohjaa maskin käytössä.
  • Pidä 1-2 metrin turvaväli muihin potilaisiin, vierailijoihin ja henkilökuntaan.
  • Vierailut ovat vain potilas-/asiakashuoneessa tai ulkona.