Kausityöntekijöiden maahantulo ja terveysturvallisuus

Suomeen tulevan alkutuotannon kausityöntekijän on oltava 14 vuorokautta karanteenissa ennen kuin työt tiloilla saa aloittaa. 14 vuorokauden karanteenin vaihtoehtona on kaksi negatiivista koronatestitulosta. Ensimmäisen koronatestituloksen tarkistaa tai ottaa rajaviranomainen. Jälkimmäinen testi otetaan aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisesta. Karanteenia on noudatettava jälkimmäisen testituloksen saapumiseen saakka. Saapuvan testaus terveyskeskuksessa on maksuton ja testaus on sovittava erikseen paikkakunnan terveyskeskuksen kanssa.

Lähtömaasta ei saa matkustaa Suomeen, jos työntekijällä ilmenee ennen matkan aloittamista koronavirusinfektioon viittaavia oireita. Mikäli työntekijälle tulee edellä mainittuja oireita, tulee hänen siirtää matkaansa ja hakeutua lähtömaassaan koronatestiin.

Ulkomaisia kausityöntekijöitä työllistävän yrityksen tulee laatia terveysturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa edellytetään, että työpaikalla tulee olla työnantajan nimeämä terveysasioiden kontaktihenkilö, johon työntekijät saavat yhteyden aina, kun heille tulee terveysturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia.

Kontaktihenkilön tulee lisäksi muun muassa tiedottaa työpaikan sijaintikunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ulkomaalaisten kausityöntekijöiden saapumisesta kuntaan, huolehtia että työntekijöillä on käytössään kasvomaskeja ja käsien desinfiointiainetta sekä antaa työntekijälle ohjeita hygieniasta ja koronaviruksen oireista. Kontaktihenkilö myös huolehtii tulovaiheen karanteenin toteuttamisesta ja karanteenin valvonnasta.

Työpaikan kontaktihenkilön tulee toimittaa laatimansa terveysturvallisuussuunnitelma sekä omat yhteystietonsa Sosterin tartuntatautilääkärille turvasähköpostilla tartuntatauti@sosteri.fi.sec hyvissä ajoin ennen ensimmäisten työntekijöiden saapumista. Sähköpostin saatuaan tartuntatautilääkäri tai -hoitaja on yhteydessä kontaktihenkilöön terveysturvallisuussuunnitelman läpikäymisestä. Mahdollisimman pian on toimitettava työntekijöiden nimilista (nimi, henkilötiedot, tulomaa ja saapumispäivä) samaan sähköpostiosoitteeseen.

Tarkemmat ohjeet terveysturvallisuussuunnitelman tekemiseksi löytyvät maa- ja metsätalousministeriön sivuilta osoitteesta https://mmm.fi/-/ohjeet-alkutuotannon-kausityovoiman-terveysturvallisesta-maahantulosta-ovat-valmistuneet.