Kausityöntekijöiden maahantulo ja terveysturvallisuus

Suomeen tulevan kausityöntekijän on oltava 14 vuorokautta karanteenissa ennen kuin työt tiloilla saa aloittaa. 14 vuorokauden karanteenin vaihtoehtona on kaksi negatiivista koronatestitulosta. Ensimmäisen koronatestituloksen tarkistaa tai ottaa rajaviranomainen. Jälkimmäinen testi otetaan aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisesta.

Sosterin alueella kaikki maahan tulevien kausityöntekijöiden 72 tunnin koronanäytteet otetaan infektioasemilla joko Savonlinnassa tai Rantasalmella. Isojen työntekijäryhmien testaaminen järjestetään jalkautuen tiloille, tilan terveysyhteyshenkilön on sovittava käytännön järjestelyistä tartuntatautitiimin kanssa hyvissä ajoin etukäteen ennen ryhmän saapumista Suomeen.

Oireisena ei saa lähteä matkalle

Lähtömaasta ei saa matkustaa Suomeen, jos työntekijällä ilmenee ennen matkan aloittamista koronavirusinfektioon viittaavia oireita. Mikäli työntekijälle tulee edellä mainittuja oireita, tulee hänen siirtää matkaansa ja hakeutua lähtömaassaan koronatestiin.

terveysturvallisuussuunnitelma on toimitettava Sosteriin

Ulkomaisia kausityöntekijöitä työllistävän yrityksen tulee laatia terveysturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa edellytetään, että työpaikalla tulee olla työnantajan nimeämä terveysasioiden kontaktihenkilö, johon työntekijät saavat yhteyden aina, kun heille tulee terveysturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia.

Kontaktihenkilön tulee lisäksi muun muassa tiedottaa työpaikan sijaintikunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ulkomaalaisten kausityöntekijöiden saapumisesta kuntaan, huolehtia että työntekijöillä on käytössään kasvomaskeja ja käsien desinfiointiainetta sekä antaa työntekijälle ohjeita hygieniasta ja koronaviruksen oireista. Kontaktihenkilö myös huolehtii tulovaiheen karanteenin toteuttamisesta ja karanteenin valvonnasta.

Työpaikan kontaktihenkilön tulee toimittaa laatimansa terveysturvallisuussuunnitelma sekä omat yhteystietonsa Sosterin tartuntatautilääkärille sähköpostilla tartuntatauti@sosteri.fi hyvissä ajoin ennen ensimmäisten työntekijöiden saapumista. Sähköpostin saatuaan tartuntatautilääkäri tai -hoitaja on yhteydessä kontaktihenkilöön terveysturvallisuussuunnitelman läpikäymisestä. Mahdollisimman pian on toimitettava työntekijöiden nimilista (nimi, henkilötiedot, puhelinnumero, tulomaa ja saapumispäivä) samaan sähköpostiosoitteeseen.

Suunnitelman laatimisessa voi käyttää seuraavaa valmista lomakepohjaa tai se voi olla vapaamuotoinen sisältäen lomakepohjassa mainitut kohdat

Tarkemmat ohjeet terveysturvallisuussuunnitelman tekemiseksi löytyvät maa- ja metsätalousministeriön sivuilta osoitteesta:

Tarkemmat koronaohjeet luonnonmarjojen poimijoita Suomeen kutsuville yrityksille on laatinut työ- ja elinkeinoministeriö: