Tapahtumien ja yleisötilaisuuksien enimmäisosallistujamäärää ei ole tällä hetkellä rajattu. Terveysturvallisuus varmistettava rajoitusten purkamisesta huolimatta.

Kaikissa tilaisuuksissa tulee edelleen arvioida tartuntatautililain 58 c §:n (19.2.2021/147) säädetyt toimenpiteet covid-19 epidemian leviämisen estämiseksi.

Järjestäjän tulee varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuus ja toteuttaa tartuntalain 58 c pykälän mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten mm.

  • mahdollisuuden käsien puhdistamiseen
  • riittävien etäisyyksien ylläpitoon
  • tilojen puhdistamiseen.

Näistä ja muista vaadituista toimista laki velvoittaa tapahtuman järjestäjää etukäteen laatimaan terveysturvallisuussuunnitelman. Sosteri suosittaa, että kaikista yli 500 hengen tapahtumista ja yleisötilaisuuksista terveysturvallisuussuunnitelma lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa sähköpostilla osoitteeseen: tartuntatauti@sosteri.fi

Myös pienemmistä tapahtumista järjestäjän on tehtävä suunnitelma, mutta sitä ei tarvitse toimittaa Sosteriin.

Suosittelemme, että tiloissa käytetään myös muita THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja keinoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi, linkki ohjeeseen alla:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf/3de77661-d411-1c6a-dc4b-5970c95ba969/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf

Avin usein kysytyt kysymykset palsta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Aluehallintoviraston koronainfo toimijoille: p. 0295 016 666 (ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-16), koronainfo@avi.fi

Tarvittaessa tapahtumanjärjestäjä saa apua ja neuvoja terveysturvallisuuteen myös Sosterista, osoitteesta tartuntatauti@sosteri.fi

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta löytyy myös THL:n sivuiltahttps://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19