Yksityistilaisuudet

Sosteri suosittaa välttämään yli10 hengen kokoontumisia yksityisyystilaisuuksissa. Lisäksi valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti suositellaan, että vältetään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleviin kaupunkikeskuksiin. Samoin harkitsemaan tarkasti vierailuja näiltä alueilta.

ETELÄ-SAvossa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja kokoukset kielletty

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset,
joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite1).

Määräys on voimassa ajalla 23.1.2021–22.2.2021.

Liite1:ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä okm thl 21092020_04112020päivitetty

Sosterista apua ja neuvontaa

Sosterin tartuntatautitiimi opastaa tapahtumien järjestäjiä tarvittaessa jo etukäteen. Tapahtuman järjestäjän kanssa voidaan käydä myös paikan päällä yhdessä läpi kohtia, jotka on koettu hankaliksi.

Tapahtumanjärjestäjä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Sosteriin sähköpostiosoitteeseen: tartuntatauti@sosteri.fi.