Julkaistu 22.6.2020

Sosterin palvelutaloissa ja sairaalan osastoilla omaisten vierailut ovat sallittuja henkilökunnan ohjeistusta noudattaen

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Sosterissa omaisten vierailut palvelutaloissa ovat sallittu tästä päivästä 22.6.2020 alkaen valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Keskussairaalan vuodeosastoilla, geriatrisella vuodeosastolla ja kuntoutusosastoilla 1 ja 2 vierailut sallittiin 18.6.2020 alkaen.

Rauhallisen koronavirustilanteen vuoksi valtioneuvosto lievensi voimassa ollutta ympärivuorokautisten hoidon toimintayksiköiden vierailukieltoa linjauksessaan 17.6.2020. Pääsääntöisesti pääsy yksiköihin on edelleen rajattu vain henkilökuntaan, mutta jatkossa vierailumahdollisuus järjestetään.

– Sosterissa kunkin palvelutalon tai toimintayksikön johtaja vastaa ja sopii vierailujen järjestämisestä turvallisella tavalla ulkona tai erillisessä tapaamishuoneessa. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisillä on mahdollisuus tavata läheisiään suojatuissa tapaamistiloissa, ikäihmisten palvelujen johtaja Anu Koivumäki Sosterista sanoo.

Vierailijan tulee olla terve. Vierailut sovitaan etukäteen ja niiden järjestämiseksi omaisten tulee ottaa yhteyttä palveluyksikköön.

– Vierailun aikana henkilökunta varmistaa, että riittävä suojautuminen ja turvaetäisyys toteutuvat, Koivumäki sanoo.

Asiakkaalle välttämättömät palvelut, kuten kuntoutustyöntekijöiden ja henkilökohtaisten avustajien käynnit toimivat normaalisti.

Savonlinnan keskussairaalan vuodeosastoilla, geriatrisella vuodeosastolla ja kuntoutusosastoilla 1 ja 2 sallittiin 18.6.2020 alkaen.

Koronapandemiavalmius on Sosterissa yllä normaalisti läpi lomakauden

Hengitystieoireisia terveyskeskusasiakkaita palvelevat infektioasema ja päivystyksen infektiolinja, jotka ovat toiminnassa läpi kesän. Molemmat pisteet ovat keskussairaalan päivystyksen pihapiirissä osoitteessa Keskussairaalantie 6.

– Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, olemme varautuneet siihen, että rajoitusten purkaminen ja lisääntyvä matkailu voivat lisätä tartuntatapauksia. Tämän vuoksi kaikkien on edelleen tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja turvaetäisyyksistä, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Koronavirusepäilyissä tulee soittaa keskussairaalan päivystykseen 116 117. Sosterissa viimeisimmät koronavirustartunta todettiin 23.5.2020. Oireisilta testejä otetaan edelleen, mutta testauksessa tahti on tällä hetkellä rauhallinen, vain muutamia testauksia päivittäin.


Julkaistu 18.6.2020

TIEDOTE: Sosterin sairaalan vuodeosastoilla, geriatrisella vuodeosastolla ja kuntoutusosastoilla 1 ja 2 vierailut sallitaan 18.6.2020 alkaen

On syytä kuitenkin muistaa tulla sairaalavierailulle terveenä ja pitää huolta hyvästä käsihygieniasta. Tarvittaessa kysy neuvoa hoitohenkilökunnalta.


Julkaistu 23.5.2020

TIEDOTE 23.05.2020 SOSTERIN ALUEELLA KAKSI UUTTA KORONATARTUNTAA

Tänään 23.5. on Sosterin alueella todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Nämä liittyvät 21.5. todettuun tapaukseen. Tartuntaketjujen selvitystyö uusien tapausten osalta on käynnissä ja on mahdollista, että tulee vielä esiin uusia tapauksia liittyen tähän tartuntaketjuun. Tartunta on peräisin Suomen rajojen ulkopuolelta.

Tapaukset eivät liity koulujen ja päiväkotien avaamiseen.

Koska Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella on yli kuukauden tauon jälkeen todettu uusia positiivisia tapauksia, Sosteri haluaa muistuttaa, että tauti on edelleen olemassa ja epidemia voi levitä uudelleen nopeasti. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää edelleen noudattaa ohjeita eli välttää tarpeetonta oleilua julkisilla paikoilla, samoin kuin pidättäytyä yli 10 hengen kokoontumisiin osallistumisesta sekä huolehtia turvallisista etäisyyksistä ihmisten välillä ja käsi- sekä yskimishygieniasta. Ohjeet riskiryhmien suojelusta pätevät edelleen. Kannattaa myös kohtaamisissa muistaa, että koronaviruksen itämisajaksi on arvioitu 1 – 14 vuorokautta, itämisaika tarkoittaa aikaa tartunnasta oireiden alkamiseen. Tartunnan saanut henkilö voi levittää virusta eteenpäin jo 1 – 2 vuorokautta ennen oireiden alkamista.


Julkaistu 22.5.2020

Sosterin alueella on ollut yksi positiivinen Covid- tulos

Näyte on otettu tiistaina 19.5 ja vastaus saatiin torstaina, jolloin käynnistettiin tartuntaketjun jäljitys.

Tartuntaketju on jäljitetty ja lähikontaktit ohjattu näytteenottoon ja karanteeniin odottamaan vastausta.

Positiivisen näytteen antanut henkilö on lieväoireinen eikä tarvitse sairaalahoitoa.

Tapaus ei liity koulujen ja päiväkotien avaamiseen.

Tapaus ei aiheuta toistaiseksi lisätoimenpiteitä.


Julkaistu 8.5.

Sosterin terveysasemille ja keskussairaalaan on turvallista tulla

Sosterin alueella ei ole yli kuukauteen todettu yhtään positiivista koronatulosta, vaikka näytteitä on otettu samoin perustein kuin muuallakin.

Sosterissa ja muualla Suomessa epidemiatilanne on rauhoittunut ja tilanne on sen, kuten muidenkin hengitystieinfektioiden, suhteen on nyt hyvä.

Koska epidemiaa ei juuri nyt Sosterin alueella ole, on tärkeää huolehtia myös muiden sairauksien tutkimisesta ja hoidosta. Tähän Sosterissa on tällä hetkellä hyvät mahdollisuudet, sekä terveysasemille että sairaalaan on turvallista tulla.

Esimerkiksi uusien syöpien ja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimus ja hoito eivät saisi viivästyä koronaepidemian vuoksi ja samoin on tärkeää jatkaa myös toimintakykyä ylläpitävää leikkaustoimintaa. Jokaisen potilaan kohdalla tehdään yksilöllinen arvio hyödyistä ja riskeistä.

Puhelinpalvelujen ruuhkautuminen ajoittain ongelmana

Terveyskeskusasioinnissa kannattaa olla aina ensin yhteydessä puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta. Puhelinpalvelu voi ajoittain ruuhkautua. Tämä näkyy selvimmin maanantaipäivisin ja sen vuoksi kannattaa asiointia siirtää myös muille arkipäiville, jos asia ei ole kiireellinen.

Myös muita sähköisiä palvelukanavia kannattaa hyödyntää. Viime syksynä on otettu käyttöön tekstiviestipalvelu, jossa voi saada tiedon esimerkiksi omista laboratoriovastauksistaan. Tätä palvelua kannattaa hyödyntää.

Tulokset ja lääkärin kommentit voi katsoa Omakannasta ( kanta.fi), tämän käyttöön voi tarvittaessa saada terveydenhuollosta opastusta.

Päivystysapu hälyttää vasta, kun nauhoite loppuu!

Päivystysapu numerossa 116117 palvelee asiakkaita ympärivuorokautisesti kiireellisissä ja päivystysasioissa. Puhelinnumeroon soitettaessa nauhoite opastaa soittajaa korona oireiden kyseessä ollessa tekemään ensin http://omaolo.fi koronavirustaudin oirearvion.

Koska numero on valtakunnallinen, niin ohje annetaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Nauhoite tulee aina kuunnella loppuun, jotta puhelu pääsee etenemään puhelinneuvonnan sairaanhoitajalle tai soittaja saa ohjeen takaisinsoiton aktivoimisesta.

Koronavirustestaus ja tartuntaketjujen selvitys

Alkuvaiheessa avattiin keskussairaalan päivystyksen yhteyteen Infektiolinja ja Infektioasema, joka on pääasiassa huolehtinut testauksesta. Testejä on tehty n. 1300/ 100 000 asukasta, luku on hyvää keskitasoa.

Koronavirustesteissä positiivisen tuloksen saaneet haastatellaan ja selvitetään ns. tartuntaketjut. Näin voidaan estää taudin leviämistä. Tartunnanjäljitystiimistä otetaan yhteys myös kaikkiin altistuneisiin ja sovitaan tarvittavista eristys- ja karanteenitoimenpiteistä ja annetaan ohjeet jatkotoimenpiteille, jos oireita ilmaantuu.

Tartuntaketjujen selvittäminen on oleellista, jotta epidemian eteneminen voidaan pysäyttää ja turvata terveydenhuollon resurssien riittävyys. Taudin huippu näyttäisi ennusteiden mukaan olevan Sosterin alueella vasta loppukesästä-alkusyksystä ja mahdollisesti jatkuvan vuodenvaihteen yli. Tähän on valmistauduttu vahvistamalla tartuntajäljitystiimien miehitystä ja on otettu käyttöön myös ns. pikatesti.


Julkaisu 4.5.

Ohje lasten ja nuorten huoltajille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen avaamisesta 14.5. alkaen

Hallitus teki 29.4. päätöksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen avaamisesta 14.5. alkaen. Sosteriin on tullut jo kysymyksiä siitä, ketkä ovat vakavan koronavirustaudin riskiryhmissä (joko lapset tai huoltajat) ja ketkä näin ollen ovat oikeutettuja lääkärin lausuntoon varhaiskasvatuksesta tai koulujen lähiopetuksesta poisjääntiä varten.

Sosterin alueella noudatamme THL:n ohjeita.

Aikuisissa riskiryhmät ovat:

 • Yli 70-vuotiaat
 • Vaikea-asteinen, huonossa hoitotasapainossa oleva sydänsairaus
 • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
 • Diabetes, johon liittyy elinvaurioita eli diabeettinen munuais- tai hermostosairaus tai vaikea silmäsairaus. Lieviä diabetekseen liittyviä silmänpohjamuutoksia ei lueta riskisairauksiin.
 • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • Vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva syöpätauti
 • Vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito)

Mikäli lapsen kanssa asuva huoltaja kuuluu johonkin näistä riskiryhmistä, hän voi olla yhteydessä terveyskeskuksen puhelinpalveluun. Asia ohjataan hoitavalle lääkärille, joka harkintansa perusteella tekee todistuksen koulua varten.

Lapset ja nuoret:

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla. Vaikean koronavirustaudin riski ei ole lisääntynyt terveillä tai niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus, esimerkiksi astma tai diabetes, on hoitotasapainossa.

Mikäli lapsella on huonossa hoitotasapainossa oleva vaikea perussairaus tai hän tarvitsee puolustuskykyä lamaavaa eli immunosuppressiivista lääkitystä, lapsen huoltaja voi olla yhteydessä Sosterin Lasten ja nuorten luukkuun.

Akuuttia hengitystieinfektiota sairastavan lapsen tulee jäädä kotiin. Huoltaja voi olla yhteydessä terveyskeskukseen mahdollisen koronanäytteen tarpeen arvioimiseksi.


Julkaistu 29.4.

Rauhallinen koronatilanne ei ole syy lipsua ohjeista

Koronavirustilanne on alueellamme edelleen rauhallinen, uusia positiivisia koronaviruslöydöksiä ei ole todettu viikkoon. Tästäkin huolimatta tautiriski on olemassa, joten vapun viettäjien tulee muistaa korona-ajan ohjeistukset: kokoontumisten välttäminen, turvavälien pitäminen ja käsienpesu.

Vaikka tilanne on nyt rauhallinen, tautihuipun arvellaan olevan vielä edessä. Sosteri toteuttaa koronavirusnäytteenottoa THL:n ohjeen mukaan hyvin matalalla kynnyksellä. Eli aina kun on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume, tai jos on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, niin kannattaa olla yhteydessä Sosteriin, jossa arvioidaan hoidon ja näytteenoton tarve.

Sairaalaan tullessa uudisrakennustyömaa aiheuttaa merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin.

Päivystysalueelle autolla saapuvat käyttävät Heikinpohjantie-Kotilahdentie-reittiä.  Kulku päivystykseen ja infektiovastaanotolle tapahtuu päivystyksen piha-alueen kautta sairaalarakennuksen rannan puolelta.

Pysäköintialue on järjestetty kulkusuunnasta vasemmalle puolelle Kotilahdentietä sairaalarakennuksen kohdalle. Päivystyksen piha-alueella pysäköinti on kielletty, koska alue on varattu varsinaisesti hälytysajoneuvoliikenteelle. Asiakkaiden jättäminen päivystyksen tai infektioaseman ovelle on mahdollista. Yläpihan puoleinen pääovi on tarkoitettu pääasiassa kiireettömään asiointiin.


Julkaistu 22.4.

Sosterissa ei ole ollut koronapotilaita tehohoidossa

Sosterin alueella on todettu nyt 10 laboratoriotestillä varmistettua koronavirustapausta. Koronavirustilanne on alueella edelleen rauhallinen ja osa sairastuneista on jo parantunut viruksen aiheuttamasta taudista. Tehohoidossa ei ole ollut yhtään sairastunutta.

Sosterin alueella koronavirus on levinnyt toistaiseksi hitaasti, mutta tautihuippu voi olla vielä edessä, todennäköisesti kesäkuun alkupuolella. Ihmisiä kehotetaankin edelleen jaksamaan taistelua virusta vastaan, mm. muistamalla turvavälit, kontaktien välttäminen ja käsienpesu.

Rajoitukset tautia vastaan ovat olleet tehokkaita ja muutkin hengitystieinfektiot ovat varsin hyvin kurissa. Esimerkiksi todettuja influenssatapauksia ei ole alueella ollut kahteen viikkoon.

Sosterilla on testaukseen nyt erittäin matala kynnys infektioasemalla ja testejä pystytään tekemään hyvin, mutta testaustilanne on hyvin rauhallinen.

Sairaalaan ja terveysasemille on turvallista tulla ja muita vaivoja kannattaa hoitaa normaaliin tapaan, ettei tilanne niiden kanssa mene pahemmaksi.


Julkaistu 20.4.

Sosteri testaa lieväoireisetkin

Koronatestejä tehdään nyt myös lieviä korona- tai muita hengitystieinfektio-oireita poteville. THL päivitti testausstrategian 16.4.2020 ja Sosteri noudattaa päivitettyjä ohjeita. Hengitystieinfektio-oireisten kannattaa ottaa yhteyttä ajanvarauspuhelimen numeroon 015 527 7112 arkisin klo 8-15.30 ja virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot päivystysapuun 116 117. Puhelimessa saa neuvoja ja ohjeet mahdolliseen testiin saapumiseen.

Sosterin kotisivuilta löytyy linkki https://www.omaolo.fi/ Omaolo-oirearvioon, jota kannattaa hyödyntää, jos epäilee koronavirusinfektiota.


Julkaistu 9.4.

Pääsiäisen aikana koronavirusnäytteenotto ja selvitystiimit toimivat Sosterissa normaalisti – henkilösuojaimissa hyvä tilanne

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterissa koronavirusnäytteenotto ja tartuntojen selvitystiimit ovat valmiudessa myös pyhien aikana.  Keskussairaalan päivystys palvelee pyhien aikana normaalisti ja sinne on turvallista tulla. Ennen saapumista päivystykseen asiakkaan tulee soittaa 116 117.

 Pääsiäisen pyhät eivät aiheuta minkäänlaisia katkoksia epidemian torjuntaan.

 • Sairaanhoitopiirissä epidemian torjunta ja hoito jatkuvat ympärivuorokautisesti ihmisten terveyden ja turvallisuuden eteen. Edelleenkin päivystykseen on turvallista tulla, mikäli on päivystyksellistä hoitoa vaativa vaiva.
 • Vaikka tilanne on alueellamme rauhallinen, pitää muistaa, että tauti ei ole hävinnyt keskuudestamme. Hygieniaohjeita tulee noudattaa ja turhia henkilökohtaisia kohtaamisia välttää edelleen.

Tiedotus pääsiäisen aikana

Sosteri tiedottaa koronavirustilanteesta pääsiäisen aikana vain, mikäli se on väestön yleisen turvallisuuden tai tartuntaketjujen selvittämisen kannalta tarpeen. Itä-Savon alueella on tällä hetkellä yhdeksän testeissä positiiviseksi varmistettua koronavirustartuntaa.

On mahdollista, että uusia yksittäisiä tartuntoja päivittyy THL:n valtakunnallisille sivuille pääsiäisen aikana. Sosteri päivittää covid-19 -positiivisten tilanteen verkkosivuilleen pyhien jälkeen 14.4.2020.  Tilannekatsaus löytyy sivulta www.sosteri.fi/koronatilanne.

 Henkilösuojaimissa on tällä hetkellä Sosterissa hyvä tilanne

Sosterissa noudatetaan STM:n ohjeita suojainten käytössä, myös kotihoidossa ja palvelutaloissa. Suojaimia on tällä hetkellä riittävästi. Palvelutaloihin, myös yksityisiin toimitukset ovat menossa parhaillaan. Toimitukset ovat perillä vielä ennen pääsiäistä..

Henkilökohtaisten avustajien suojainjakelu aloitetaan Sosterissa tiistaina heti pääsiäisen jälkeen. Infokirje avustajille on lähtenyt.  Jakelu on keskussairaalan infon läheisyydessä hoitotarvikejakelupisteessä.


Julkaistu 6.4.

Sosterissa varmistui 4.4. lauantaina neljä uutta koronavirustartuntaa

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin testeissä varmistui neljä uutta positiivista koronavirustartuntaa viikonloppuna lauantaina.

Nämä liittyivät aiemmin todettuun positiiviseen tapaukseen ja tulivat esille tartuntaketjujen selvityksen yhteydessä. Henkilöt ovat olleet eristyksessä ketjun selvittämistä lähtien.

Tapaukset eivät aiheuta lisätoimenpiteitä. Sairaalahoidossa ei ole yhtään potilasta koronaviruksen vuoksi. Tähän mennessä Sosterissa otetuista testeistä 129 testiin on tullut vastaus. Näistä positiivisia on ollut yhteensä seitsemän.


Julkaistu 3.4.

Lemmikkien huomioiminen koronan aikana

Koronapandemian aikana on tärkeää huomioida myös talouden nelijalkaiset perheenjäsenet. Lemmikinomistajien kannattaa kartoittaa, mihin oma lemmikki voi tarpeen vaatiessa mennä väliaikaiseen hoitoon. Voisiko esimerkiksi sukulainen, ystävä tai naapuri olla avuksi, jos omistaja on estynyt hoitamasta eläintä?

On suositeltavaa tehdä asunnosta löytyvistä lemmikeistä lista. Tämän listan voi kiinnittää näkyvälle paikalle talon sisällä ulko-oven läheisyyteen, esimerkiksi eteisen seinään. Listasta esimerkiksi ensihoito saa tiedon kaikista asunnossa olevista eläimistä. Samalla hän pystyy tarvittaessa ilmoittamaan ilman hoitajaa jäävistä eläimistä omistajan ilmoittamalle hoitajalle tai eläinsuojeluviranomaisille.

Sosterin valvontaeläinlääkäri voi listan avulla ottaa huomioon kaikki talouden lemmikit saapuessaan auttamaan niitä. Samaan listaan kannattaa kirjoittaa myös mahdollisen hoitajan tai jonkun läheisen yhteystiedot. Yhteystietojen avulla saadaan lemmikeistä tarvittaessa lisätietoja ja voidaan keskustella niiden hoidosta,. Omakotitalossa asuvien kannattaa varmistaa myös, että vara-avaimet omaavien henkilöiden ovat listassa.

Eläinsuojeluviranomaisten resurssit eniten apua kaipaaville

Poikkeustilanteessa eläinsuojeluviranomaisen resurssit voivat olla ylikuormittuneet ja apua voidaan joutua säästämään eniten apua kaipaaville. Lemmikkien omistajien kannattaa mahdollisuuksien mukaan etsiä varahoitopaikka itse.

Ilman poikkeustilannettakin vastaava varautuminen on hyvä olla olemassa jokaisessa eläintaloudessa. Kotona kannattaa pitää eläimille riittävästi ruokaa ja lääkettä, jos eläin on jatkuvalla lääkityksellä. Jatkuvasti tarjolla pitää olla puhdasta juomavettä, joka hätätapauksessa riittää muutaman päivän ajaksi.

Mikäli eläinsuojeluviranomaiselle kuitenkin tulee tieto ilman hoitoa jääneestä lemmikistä, pyritään sille järjestämään väliaikainen hoitopaikka mahdollisimman pian. Hoitokustannukset koituvat normaaliin tapaan omistajan maksettavaksi.

Eläinlääkinnän yhteystiedot

www.sosteri.fi/elainlaakinta

www.sosteri.fi/elainlaakaripaivystys

Sosterin hallitus päätti Louhen päiväkodin sulkemisesta

Sosterin kuntayhtymähallitus päätti eilen illalla ylimääräisessä kokouksessaan, että Savonlinnan kaupungin Anttolan päiväkodin Louhen yksikön Hattukallion ryhmä on suljettuna 19.4.2020 asti koronavirus-tartuntariskin vuoksi.

 Linkki pöytäkirjaan: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202916


Julkaistu 2.4.

Louhen päiväkotiryhmään liittyvä tartuntaketju on selvitetty

Sosterin tartuntatautien jäljitystiimi on tavoittanut kaikki 1.4. todetun koronavirustartunnan saaneen henkilön lähikontaktit. Koko tartuntaketju on selvitetty. Asia ei vaadi tässä vaiheessa jatkotoimenpiteitä.

Tapauksen vuoksi Anttolan päiväkodin Hattukallion ryhmä, joka toimii Louhen koulun yhteydessä, on ollut suljettuna aamusta 2.4.2020 lähtien tartuntatautilain perusteella.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin kuntayhtymähallitus käsittelee päiväkotiryhmän sulkemisen sähköpostikokouksessa vielä tänään

Sosterin tartuntaketjujen selvitystyö käynnissä

Eilen 1.4.2020 testeissä varmistui kolmas positiivinen koronavirustapaus. Tartuntaketjujen selvitys alkoi eilen välittömästi ja tämän seurauksena Anttolan päiväkodin Hattukallion ryhmä, joka toimii Louhen koulun yhteydessä, on suljettu 2.4.2020 alkaen tartuntatautilain perusteella.

Selvitystyö tartuntaketjujen osalta jatkuu ja tiedotamme asiasta seuraavan kerran tänään 2.4.2020 klo 16.


Julkaistu 1.4.

Sosterin alueella kolmas koronavirustartunta

Sosterissa on laboratoriokokeella todennettu keskiviikkoiltapäivään mennessä kolmekoronavirustartuntaa. Sairaalahoidossa ei ole yhtään koronapotilasta.


Julkaistu 31.3.

Sosteri kertoo tartuntatapausten määrän verkkosivuillaan

Sosteri päivittää koronavirustatuntojen lukumäärän verkkosivuilleen, jotta tilannetiedotus pysyy selkeänä. Sosteri muistuttaa myös kaikkia liikunnan ja ulkoilun tärkeydestä, kunhan välttää väkijoukkoja ja noudattaa turvaetäisyyttä muihin ihmisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjaukset tiedottamisesta ovat ennallaan, mutta Sosteri kertoo jatkossa testeissä todettujen tartuntojen määrän omilla verkkosivuillaan. Sosteri päättyi laittamaan todetut positiiviset koronavirustartunnat verkkosivuillemme, jotta voimme hälventää väestön huolta ja selkeyttää tilannetiedottamista.

Edelleenkin pätee se, että Sosteri kommentoi tapauksia vain silloin, jos sillä on vaikutusta alueen väestön suojaamiseen tai jos tähän on erityinen, perusteltu tarve tartuntaketjun selvittämisen vuoksi. Tilannekuva löytyy sivulta www.sosteri.fi/koronatilanne. Tiedot päivitetään arkipäivisin, viikonlopun osalta tiedot päivitetään maanantaina, kun vastaukset on saatu. Tällä hetkellä todettuja koronavirustartuntoja on Itä-Savon alueella yhteensä kaksi.

THL ohjeen mukaisesti ulkoilu on kaikille suotavaa

Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää kaikille, myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä.

Sen sijaan luonnossa ulkoilu ja heräävästä keväästä nauttiminen on edelleenkin kaikille sallittu, kunhan välttää ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pitää 2 metrin etäisyyden kanssaihmisiin.

 • On hyvin suotavaa, että ikäihmisetkin ulkoilevat säännöllisesti, jos vain oma terveys sen vain sallii. Liikunta pitää mielen virkeänä ja fyysisen kunnon yllä, mikä on tärkeää, sillä poikkeusolot voivat jatkua vielä viikkoja tai jopa kuukausia.

Palveluihin on turvallista tulla – oma-aloitteisesti aikaa ei kannata perua

Koronavirustilanne on Itä-Savossa edelleen rauhallinen. Ajanvarauksella tapahtuvaa toimintaa ajetaan hallitusti alas, mikä tarkoittaa, että osa myös keskussairaalan ajanvarauksella tapahtuvasta toiminnasta on edelleen ennallaan. Asiakkaan ei tarvitse huolestua sovituista käynneistä tai peruuttaa niitä, Sosteri ottaa aina yhteyttä häneen, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

Sosterin terveysasemat ja keskussairaalan päivystys palvelevat alueen väestöä entiseen tapaan, asiakkaan pitää soittaa ennen saapumista joko terveysasemien ajanvaraukseen 015 527 7112 tai ennen päivystyksen saapumista päivystysapuun 116 117. Ja yleistä neuvontaa koronaan liittyvistä aiheista saa Korona-puhelimesta p. 015 527 2700 klo 8- 18.


Julkaistu 30.3.

Sosteri ja KYS yhteistyöhön tehohoitopotilaiden hoitamisessa

Koronaviruspandemian vuoksi Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri ja Kuopion yliopistollinen sairaala KYS ovat sopineet yhteisestä toimintamallista tehohoitoa vaatien koronaviruspotilaiden hoidossa.

Sosterin alueella asuvien potilaiden sairaalahoidon tarve arvioidaan Savonlinnan keskussairaalassa ja koronavirukseen sairastuneita potilaita voidaan tarvittaessa siirtää KYSiin tehohoitoa varten.

Todettuja koronavirustartuntoja on nyt Itä-Savon alueella kaksi

Valtakunnallisesti tarkasteltuna tilanne on edelleen Itä-Savossa rauhallinen. Vaikuttaa siltä, että etäisyys- ja liikkumisrajoitukset purevat ja hidastavat viruksen leviämistä.

Päivittäin ja myös viikonloppuna tulleissa näytevastauksissa ei ole todettu uusia positiivisia testituloksia. Viime viikon lopulla Sosterissa varmistui toinen positiivinen testitulos. Sairaalahoidossa ei ole yhtään potilasta koronan vuoksi.

Rauhallinen tilanne on mahdollistanut hyvän valmistautumisen. Savonlinnan keskussairaalaan on varattu erillinen osasto infektiopotilaita varten ja paikkoja voidaan tarvittaessa lisätä.

Potilaiden yksityisyyden suojan vuoksi yksittäisiä tapauksia Sosteri kommentoi vain silloin, jos sillä on vaikutusta alueen väestön suojaamiseen tai jos tähän on erityinen, perusteltu tarve tartuntaketjun selvittämisen vuoksi.


Julkaistu 27.3.

THL raportoi nyt tartuntatiedot sairaanhoitopiireittäin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi kootusti kaikki tartunnat koko Suomen osalta. Ajantasainen tilanne sairaanhoitopiireittäin on katsottavissa THL:n verkkosivuiltalinkistä:https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta.

THL:n sivuilta ajantasainen tieto on suoraan väestönkin käytettävissä. Yksittäisiä tapauksia Sosteri kommentoi vain siinä tapauksessa, jos sillä on vaikutusta alueen väestön suojaamiseen tai Sosterilla on erityinen, perusteltu tarve tartuntaketjun selvittämiseen.

Itä-Savon alueella koronavirustilanne on rauhallinen

Hallituksen ohjeiden noudattaminen on keskeistä, jotta tilanne myös pysyisi rauhallisena mahdollisimman pitkään.

Hyvät perussäännöt ovat edelleen käsien peseminen hyvin saippualla, kontaktien välttäminen muihin ihmisiin, vähintään metrin etäisyydestä huolehtiminen, jos on pakko asioida esimerkiksi kaupassa. Lisäksi yli 70-vuotiaat on tärkeää pitää erityisesti suojassa ja ensisijaisesti suositellaan pitämään yhteyttä sähköisesti tai puhelimella

Sosterin päivystyksessä ja terveysasemilla on turvallista asioida

Sosterin päivystyksessä ja terveysasemilla on turvallista asioita ja asiakkaat hoidetaan entiseen tapaan. Asiakkaan pitää aina ennen saapumistaan soittaa:

 • Päivystyspalveluita tarvitsevien tulee soittaa 116 117 ennen saapumista.
 • Terveysasemille saapuvien tulee soittaa terveysasemien yhteiseen ajanvarausnumeroon 015 527 7112.
 • Jos sinulla on epäily koronavirustartunnasta, soita 116 117.

Puhelinsoiton perusteella Sosteri ohjaa hengitystieoireiset asiakkaat erilliselle infektioasemalle, joka toimii vain ajanvarauksella. Infektioasemalle sisään tullessa hoitaja ohjeistaa suojautumisessa ja opastaa erilliseen odotustilaan.

Infektioaseman Sosteri avasi koronaviruspandemian vuoksi 24.3.2020. Aseman sisäänkäynti on keskussairaalan päivystyksen pihalta, ennen päivystyksen ovia vasemmalla.


Julkaistu 26.3.

Ei uusia koronavirustapauksia Sosterissa

Koronavirustilanne on Sosterin alueella edelleen rauhallinen. Testeissä ei ole varmistunut uusia tapauksia 22.3.2020 todetun ensimmäisen tapauksen jälkeen.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi on silti erittäin tärkeää noudattaa maamme hallituksen ohjeita ja rajata kontaktit toisiin ihmisiin vain välttämättömiin, sillä virus on levinnyt koko maahan.


Julkaistu 24.3.

Sosteri avasi infektioaseman keskussairaalan tiloihin

Sosterin perusterveydenhuolto on avannut infektioaseman keskussairaalan tiloihin. Infektioasemalla hoidetaan ajanvarauksella ne Sosterin terveysasemien asiakkaat, joilla on hengitystietulehdus.

Infektioasemalle tullaan ainoastaan ajanvarauksen kautta. Asiakkaan pitää aina soittaa terveysasemien yhteiseen ajanvarausnumeroon 015 527 7112, jossa hänen tilanteensa arvioidaan.

Infektioaseman sisäänkäynti on keskussairaalan päivystyksen piha-alueelle mentäessä vasemmalla, entinen dialyysin sisäänkäynti (sairaalan kartassa nro 5). Infektioasema on auki arkipäivisin klo 8-15.30.

Infektioasemalle ohjataan savonlinnalaiset ja enonkoskelaiset potilaat, joilla on hengitystietulehduksen oireita ja jotka tarvitsevat hoitajan tai lääkärin tutkimusta 1-3 vuorokauden kuluessa.

Infektioasemalla työskentelee vuorollaan kaksi terveyskeskuslääkäriä ja kaksi hoitajaa sekä ohjaava hoitaja. Ohjaava hoitaja on hoitaja, joka ohjaa asiakkaan odottamaan, antaen käsidesin ja maskin ensin.

Infektioaseman avaamisen perusteena on hengitystietulehduspotilaiden keskittäminen yhteen pisteeseen. Näin muiden terveysasemien asiakkaiden, saattajien ja henkilökunnan riski altistua hengitystietulehduksille pienenee.

Savonlinnan pääterveysasema, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan sivuterveysterveysasemat sekä Enonkosken terveysasema toimivat normaalisti hoitaen asiakkaat, joilla ylähengitystulehdusta ei ole.

Infektioasemalla hoidetaan myös potilaat, joilla on alle viikkoa aiemmin alkanut hengitystieinfektio ja jotka tarvitsevat hoitajan tai lääkärin vastaanottoa muun vaivan vuoksi, kuten esimerkiksi kipeän lonkan tai korvakivun takia.

Päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan edelleen keskussairaalan päivystyksessä, jonne kiireellistä hoitoa tarvitsevien tulee edelleen ottaa yhteyttä p. 116 117.

Lievät hengitystietulehdukset voi hyvin sairastaa kotona entiseen tapaan.

Järjestelyn vuoksi dialyysiin kulku on keskussairaalan yläpihan pääovien kautta, jolla mm. vahtimestarin palvelupiste Neuvonta sijaitsee.

Asiakkaat, joilla on epäily koronatartunnasta

 • Jos sinulla on epäily koronavirustartunnasta, älä tule infektioasemalle tai päivystykseen, vaan soita 116 117.
 • Asiakkaat, joilla on epäily koronatartunnasta, ohjataan sisälle myös infektioaseman sisäänkäynnistä, mutta heille on erilliset vastaanottotilat. Ohjaus on heti sisään tultaessa.
 • Sosterin koronapuhelin vastaa yleisiin tiedusteluihin viruksesta arkisin kello 8-18 numerossa 015 527 2700. Kokeile myös Omaoloa tai koronabottia

Julkaistu 22.3.

Ensimmäinen koronavirustartunta Sosterissa todettu

Ensimmäinen testissä varmennettu koronavirustartunta on havaittu Sosterissa. Tartunta on peräisin ulkomaan matkalta. Potilas on hyväkuntoinen ja kotihoidossa.


Julkaistu 19.3.

Sosterille korona-teho ja infektiopäivystys

Keskussairaalaan perustetaan tilapäinen teho-osasto hengitystieinfektiopotilaita varten ja infektiopotilaille tulee  myös oma päivystys ja infektioasema sairaalaan omalla sisäänkäynnillä.

Korona-teholla ei hoideta muita kuin hengitystieinfektiopotilaita ja yksikkö vastaa varustelultaan muiden sairaaloiden teho-osastoa. Nykyisinhän Savonlinnassa ei ole teho-osastoa. vaan tehostetun valvonnan yksikkö.

Todennäköisesti jo tiistaina avataan Savonlinnassa hengitystieinfektioista kärsiville potilaille oma, muusta päivystyksestä erillinen päivystys ja infektioasema. Infektiopäivystykseen kuljetaan eri ovesta kuin muuhun päivystykseen. Infektiopäivystys ja -asema perustetaan päivystyssiiven vieressä olevaan siipirakennukseen. Sinne kuljetaan ovesta, josta nyt on kuljettu dialyysiin. Tässä linkissä näkyvässä sairaalan kartassa sisäänkäynti on numero viisi (5).

Kerimäen, Punkaharjun, Savonranan ja Savonlinnan terveysasemilla ei muutoksen jälkeen hoideta enää hengitystieinfektiopotilaita. Ennen päivystykseen tai terveysasemalle lähtemistä on ehdottomasti soitettava perusterveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen (arkisin) 015 527 7112 tai päivystykseen 116 117.

Dialyysipotilaille puolestaan tulee uusi riskitön kulkureitti kanttiiniaulan kautta. Tulevassa infektiosiivessä sijaitseva lääkehoidon yksikkö siirrettäneen jo maanantaina aivan toiseen osaan sairaalaa, etteivät sytostaattihoitoja saavat syöpäpotilaat altistu tartunnalle.

Sosterissa ajetaan hallitusti alas ennalta suunniteltua leikkaustoimintaa ja leikkausajan peruuntumisesta ilmoitetaan lähiaikoina potilaille. Kiireellisiä leikkauksia kuitenkin jatketaan. Myös kiireettömiä poliklinikka-aikoja perutaan erikoissairaanhoidossa. Perusterveyshuollossa ja hammashoidossa Sosteri peruu vuosikontrolleja ja muita kiireettömiä käyntejä, joiden siirtämisestä ei ole potilaille vaaraa. Esimerkiksi diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset on jo lopetettu.

Kaikki erikoissairaanhoitoon tulleet lähetetteet kuitenkin luetaan ja hoidontarve arvioidaan. Hoitoa vaativat sairaudet hoidetaan. Myös ikäihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat pääsevät lääkäriin ja hammaslääkäriin.


Julkaistu 20.3.

Koronatesteissä ei toistaiseksi positiivisia tuloksia Sosterissa

Koronavirusta on hyvin todennäköisesti myös Itä-Savossa, vaikka testeissä ei toistaiseksi ole varmistunut positiivisia tuloksia. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterissa koronavirusta on testattu väestömäärään suhteutettuna yhtä paljon kuin esimerkiksi Siun sotessa ja Essotessa.

STM:n linjauksen mukaisesti testimääriä tai tuloksia sairaanhoitopiirit eivät kerro enää jatkossa suoraan julkisuuteen. Sosteri noudattaa tätä linjausta. Tiedot päivittyvät tartuntatautirekisteriin  ja sieltä tulevan viikon aikana julkisuuteen.

Sosterissa tehtiin THL:n ohjeiden mukainen päätös 14.3.2020, että kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata. Koronavirustestauksessa keskitytään rajattujen ryhmien näytteidenottoon. Hengitystieoireisten, mutta hyväkuntoisten henkilöiden tulee sairastaa kotona. Nämä potilaat, joilta näytettä ei oteta, ohjeistetaan aina kotona sairastamisesta

 • Valtioneuvoston ohjeet sosiaalisen etäisyyden pitämisestä on otettava vakavasti myös Itä-Savossa.

Päivystysapuun 116 117 tulee soittaa vain, jos kotona ei enää pärjää. Sosterin koronapuhelin vastaa yleisiin tiedusteluihin arkisin klo 8-18 numerossa 015 527 2700.


Julkaistu 20.3.

Sosterin terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän asiakaspalvelussa muutoksia koronavirustilanteen vuoksi

Koronavirustilanne tuo muutoksia ympäristöterveydenhuollon eli terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän asiakaspalveluun. Muutokset johtuvat valtakunnallisista Ruokaviraston ja Valviran ohjeistuksista ja ovat niiden mukaiset.

TERVEYSVALVONTA

 • Toimipaikat suljetaan toistaiseksi asiakkailta kiireellisen toiminnan turvaamiseksi.
 • Ohjausta, opastusta sekä tarkastuksia tehdään tietyin rajauksin edelleen.
 • Kiireelliset ja asian hoidon kannalta välttämättömät asiakastapaamiset toimistolla sovitaan erikseen puhelimitse tai sähköpostilla.
 • Yksityistalouksien vesinäytteiden osalta ohjeistus Sosterin verkkosivuilla: www.sosteri.fi/talousvesi
 • Päivystävän terveystarkastajan tavoittaa puhelimella ja sähköpostilla (p. 044 309 6000, terveystarkastaja@sosteri.fi), terveystarkastajien suorat yhteystiedot verkossa: www.sosteri.fi/terveysvalvonta

ELÄINLÄÄKINTÄ

 • Kiireellinen eläinlääkäriapu priorisoidaan ja varmistetaan.
 • Ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet.
 • Kiireelliset pieneläintapaukset hoidetaan kiireellisten tuotantoeläintapausten jälkeen.
 • Kiireettömät tapaukset hoidetaan ajanvarauksella kulloinkin vallitsevan tilanteen mukaan.
 • Eläinlääkärin vastaanotoilla voi asioida vain ajanvarauksella. Asiakkaiden tulee siis soittaa ennen paikalle tulemista, flunssaoireisena ei saa tulla eläinlääkärillekään.
 • Eläimen kanssa vastaanotolle voi tulla vain yksi oireeton ihminen, toimenpidehuoneeseen saa mennä vain eläinlääkärin luvalla.
 • Asiakkaita pyydetään pääasiassa odottamaan omaa vastaanottoaikaa ulkona tai autossa, jotta vastaanottotilaan ei tule ruuhkaa.
 • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan kiireelliset tehtävät hoidetaan edelleen.
 • Kunnaneläinlääkäreiden yhteystiedot: www.sosteri.fi/elainlaakinta

Julkaistu 19.3.

Sosterin toimintoihin tulee kaikkia asiakkaita koskevia muutoksia koronavirusepidemiaan varautumisen vuoksi

Muutokset toiminnoittain:

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa muutetaan siten, että akuuttia hengitystieinfektiota sairastavat potilaat hoidetaan Savonlinnan keskussairaalassa. Tätä varten perustetaan infektioasema sairaalan I-rakennuksen pohjakerrokseen. Ajanvarauksen yhteydessä potilaalle annetaan saapumisohjeet.

Hoitoa tarvitsevat ottavat entiseen tapaan yhteyttä terveysaseman ajanvaraukseen, jossa hoitaja arvioi hoidontarpeen ja ohjaa oikeaan paikkaan. Infektioasema perustetaan väestön suojaamiseksi koronavirustartunnoilta.

Muut Sosterin terveysasemat tarjoavat hoitoa normaaliin tapaan. Toimipisteet ovat ennallaan ja myös keskitetyn ajanvarauspuhelimen numero 015 527 7112 on ennallaan. Koronaneuvontapuhelin palvelee edelleen numerossa 015 527 2700.

Poikkeustilan vuoksi Sosteri joutuu siirtämään esimerkiksi kiireettömiä vuosikontrolleja ja ajokorttitarkastuksia myöhäisempään ajankohtaan.

erikoissairaanhoito

Sosterin erikoissairaanhoidossa keskussairaalan päivystys jaetaan kahteen eri linjaan, infektiopotilaiden linjaan ja muiden päivystyksellistä hoitoa tarvitsevien linjaan. Tämä muuttaa päivystyksen sisäänkäyntejä. Nykyisen päivystyksen sisäänkäynti jaetaan kahtia, asiakasopasteet tulevat oville. Päivystyksen muutos vaikuttaa lääkehoitoyksikön, valvontaosaston ja leikkausosaston tilajärjestelyihin.

Kuten aikaisemminkin on ohjeistettu, asiakkaiden toivotaan soittavan numeroon 116 117 ennen saapumista päivystykseen. Ajanvarauksella tehtävää leikkaustoimintaa vähennetään. Kiireelliset ja päivystykselliset leikkaukset jatkuvat.  Ajanvaraus- ja poliklinikkakäynteihin tulee muutoksia, joista ilmoitetaan pe 20.3. alkaen asiakkaille.

hammashoito

Hammashoidossa Sosteri peruu riskiryhmiin kuuluvien kiireettömiä aikoja. Hammashoitola ottaa yhteyttä riskiryhmiin kuuluviin henkilöihin aikojen perumiseksi.

Jos henkilö sairastaa flunssaa tai hänellä on sen tyyppisiä oireita, hoitoon ei voi tulla. Hammashoitolan henkilökunta varmistaa kaikilta hoitoon tulevilta, että hoito voidaan antaa. Kiireellinen hoito annetaan tarpeen mukaan myös infektiopotilaille.

Sosiaalipalvelut

Sosterissa vältetään kotikäyntejä lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä, vammaispalvelussa ja ikäihmisten palvelutarvearvioinneissa. Asiat hoidetaan mahdollisimman pitkälle puhelimitse tai sähköisesti. Palvelutaloissa asuvien kotilomia on rajoitettu tartuntariskin vuoksi. Ikäihmisten päivätoiminta ja vammaisten työ- ja päivätoiminta on keskeytetty.

Mahdollisesti koronatartunnan saava palvelutalon pitkäaikaisasukas hoidetaan palvelutalossa.

Vierailukielto koskee kaikkia Sosterin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä.


Julkaistu 17.3.

Sosteri on sulkenut asumispalveluyksiköt, kuntoutusosastot 1 ja 2 sekä keskussairaalan vierailijoilta

Valtioneuvoston maanantaina 16.3.2020 antaman ohjeistuksen mukaisesti Sosteri on sulkenut kaikki asumispalveluyksiköt, kuntoutusosastot 1 ja 2  ja keskussairaalan vierailijoilta. Myös kaikki ikäihmisten päivätoiminta on peruttu. Yhtään koronatartuntaa ei ole edelleenkään Sosterissa todettu.

Sosterissa seurataan valtakunnan tilannetta tarkasti. Vierailut keskussairaalassa sekä vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä sekä kuntoutusosastoilla 1 ja 2 ovat kielletty, pois lukien kriittisessä tilassa tai saattohoidossa olevien asukkaiden oireettomat läheiset. Ikäihmisten päivätoiminta on peruttu ja palveluohjaukseen ja palvelutarpeen arviointiin liittyvät kotikäynnit on minimoitu vain välttämättömiin käynteihin sekä ikäihmisten että vammaisten palveluissa.

Sosterissa ei ole ajettu vielä ajettu alas kiireetöntä leikkaus- ja ajanvaraustoimintaa, mutta sen toteuttamista hallitusti suunnitellaan parhaillaan. Toistaiseksi nämä toimivat normaalisti ja mahdollisista ajanperuutuksista tullaan aina ilmoittamaan asiakkaalle.

Kaikista toiminnan muutoksista linjataan Sosterin johtoryhmässä ja niistä tullaan viiveettä tiedottamaan väestölle. Ennen linjauksia toiminta jatkuu ennallaan.


Julkaistu 17.3.

Kysyttävää koronasta – Kokeile koronabottia

Voit hakea tietoa myös Terveyskylän koronabotista. Koronabotti ohjaa ja antaa neuvoa COVID-19 koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä. Jos tarvitset kiireellistä sairaanhoitoa, sinun tulee olla yhteydessä hätänumeroon 112. Koronabotti ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa.


Julkaistu 16.3.

Koronaviruksen uhka muuttaa myös eläinlääkintää Sosterissa

Sosterin eläinlääkintä peruu kiireettömiä ajanvarauksia koronavirusriskin vuoksi

Sosterin eläinlääkintä priorisoi eläinlääkintähuollon toimintavarmuuden ylläpitämisen keskittymällä kiireellisten potilaiden hoitamiseen.

Sosterin eläinlääkintä pyytää koronavirusoireisia tai -altistuneita asiakkaita peruuttamaan eläinlääkärikäynnit puhelimitse.

 • Jos omistaja on sairas ja eläin vaatii kiireellistä hoitoa, arvioimme tilanteen tapauskohtaisesti. Muut kiireiset tapaukset hoidetaan normaalisti ja etenkin tuotantoeläinten hoito pyritään pitämään ennallaan, terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen Sosterista sanoo.

Kiireettömiä aikoja perutaan koronavirusepidemian vuoksi. Tavoitteena on, että useita eläinlääkäreitä ei ole töissä samanaikaisesti, mikä turvaa eläinlääkinnän toimintavarmuutta koronaepidemian levitessä.

Asiakkaiden toivotaan noudattavan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa eläinlääkärin vastaanotolla käydessään.


Julkaistu 14.3.

Sosteri muuttaa ohjeitaan koronaviruksen suhteen

Sairasta lievät oireet kotona – terveydenhuolto auttaa vakavista oireista kärsiviä

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei THL:n uuden ohjeen mukaisesti enää testata. Koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon. Hengitystieoireisten, mutta hyväkuntoisten henkilöiden, ei tule enää soittaa Päivystysapuun 116 117, vaikka epäilisikin koronavirustartuntaa. Päivystysapuun tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää.

Katso tästä THL:n koronan kotihoito-ohjeet . Ohjeessa kerrotaan miten menetellään kun itse, läheinen tai lapsi sairastuu, sekä kerrotaan tartuntariskin pienentämisestä ja siivouksesta, puhtaaanapidosta ja pyykinpesusta.

Kaikkien henkilöiden, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, tulee kotona pysyä oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan.

Koronavirusnäytteita ei enää oteta matkailuun liittyen, vaan näytteenotossa keskitytään ryhmiin, joiden tartuntojen selvittäminen on kriittisintä. Koronavirusnäytteitä otetaan edelleen tarveharkinnan perusteella sairaalahoitoa vaativilta potilailta sekä terveyden- ja sosiaalihuollon sekä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilökunnalta, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus, pelkkä nuha ei riitä näytteenottoon.

Näytteenottokriteereiden muututtua ei siis enää testata henkilöitä, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. Jos henkilöllä on hengitystieoireita, mutta hän on hyväkuntoinen, hänen tulee olla kotona ja noudattaa yleisiä hengitystieinfektion kotihoito-ohjeita: https://www.terveyskyla.fi/keuhkotalo/tietoa-keuhkosairauksista/hengitystieinfektiot/itsehoito.

Koronavirukseen liittyvää yleistä neuvontaa on saatavilla Sosterin koronapuhelimesta, jonka numero on 015 527 2700 ja joka toimii arkisin klo 8-18. Lisäksi Sosterissa käytössä Hyviksen sähköinen asiointi, jonka kautta voi yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin kiireettömissä asioissa. Kansalaisten käytössä on myös THL:n valtakunnallinen koronapuhelinpalvelu, joka myös vastaa vastaaviin yleisiin tiedusteluihin arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15 numerossa 0295 535 535. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Thl päivitti koronavirukseen liittyvät kansalliset toimenpideohjeet 14.3. klo 9.10. Valtakunnallinen strategia on pikku hiljaa muuttumassa ja ollaan siirtymässä tartuntaketjujen selvittelystä vakavien tautimuotojen hoitoon. Nykytiedon mukaan 80 % tautitapauksista on lieviä, eivätkä vaadi sairaalahoitoa.


Julkaistu 13.3

Sosteri avaa koronapuhelimen alueen kansalaisten tiedusteluja varten

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin alueella ei edelleenkään ole todettu yhtään koronavirustartuntaa, mutta yleisiä tiedusteluja viruksesta on tullut paljon. Koronapuhelin vastaa asukkaiden tiedusteluihin viruksesta.

Koronapuhelimeen 015 527 2700 vastataan arkisin klo 8-18

ma 16.3. alkaen

Puhelimeen vastaavat Sosterin sairaanhoitajat. Koronapuhelimen avaamisella Sosteri haluaa ennen kaikkea turvata päivystyksen puhelinnumeron 116 117 toiminnan, sillä kyselyitä koronaviruksesta tulee paljon. Akuutisti sairaiden ja päivystyksen palveluita tarvitsevien sairaiden ihmisten pitää ensisijaisesti saada apua numerosta 116 117. Koronapuhelimen avataan auttamaan koronaan liittyvissä tiedusteluissa.

Koronapuhelinpalvelulla halutaan myös rauhoittaa alueen väestöä, jolla on suuri tarve saada tietoa. Oikean ja asianmukaisena tiedon jakaminen on tärkeää, sillä valtakunnalliset ohjeet päivittyvät jatkuvasti ja viranomaisena Sosterin pitää jakaa muuttuvaa tietoa oikea-aikaisesti. Viruksesta liikkuu myös runsaasti väärää tietoa ja huhupuhetta, mikä on omiaan lisäämään huolta ihmisissä.

 • Kuntalaisten kannattaa myös seurata THL:n ja STM:n tiedotteita, sillä esimerkiksi yleisötapahtumista ja harrastustoiminnasta on linjattu valtakunnallisesti.

Kansalaisten käytössä on myös THL:n valtakunnallinen koronapuhelinpalvelu, joka myös vastaa vastaaviin yleisiin tiedusteluihin arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15 numerossa 0295 535 535. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.


Aiemmat tiedotteet päivitettyinä

Toimintaohje koronatartunta epäilyissä

Uuden koronaviruksen arvioitu itämisaika on 2-14 vuorokautta. Oireita ovat kuume, yskä ja hengenahdistus. Pääosin oireet ovat olleet lieviä ja suurin osa sairastuneista on toipunut hyvin. Taudinkuvasta riippuen potilaat voidaan hoitaa kotona tai tarvittaessa sairaalassa.

Jos sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta, varsinkin jos olet ollut ulkomaanmatkalla tai Suomessa koronavirusta esiintyvällä alueella, 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen, toimi näin:

 • Pysy kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat, pysy kotona yksi oireeton päivä oireiden päättymisen jälkeen.
 • Ota yhteyttä Päivystysapuun 116 117 vain, jos kotihoito-ohjeilla ei pärjää ja kuntosi huononee.
 • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.
 • Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

Sosteri noudattaa THL:n ohjeistuksia koronavirus COVID-19-tapauksia epäiltäessä ja seuraa valtakunnallista arviointia tilanteesta.

STM tiedote 12.3.2020 ”Hallitus päätti suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi” https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

THL:n ajankohtaiset tiedot koronaviruksesta ovat luettavissa täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


Sosteri valmistautuu

Sosterissa on päivitetty ohjeistukset ja henkilökuntaa on koulutettu toimimaan tilanteessa sekä valmiustasoa on nostettu. Päivystysalueen henkilökunta ja ensihoito ovat käyneet läpi mahdollisen ensimmäisen tapausmääritelmän täyttävän potilaan hoitopolkua ja suojautumista, myös valmiusosaston henkilökunta on koulutettu näiden potilaiden hoitoon. Myös tarvittavista materiaalivarastoista, esim. suojavarusteet ja lääkkeet on huolehdittu.

Tilanne on tällä hetkellä hyvin rauhallinen, mutta tarvittaessa on valmius siirtyä kiireettömästä toiminnasta epidemian torjuntaan henkilökuntaresurssia siirtämällä. Päivystystoiminta jatkuu sairaalassa ennallaan.


Influenssakausi on parhaillaan saavuttamassa huippunsa

Myös Sosterin alueella normaali kausi-influenssa viime viikkojen aikana levinnyt ja taudinkuva on hyvin samankaltainen kuin koronavirusinfektiossa. Tärkeää ainakin tässä vaiheessa on siis huomioida, että todennäköisempi vaihtoehto on kausi-influenssa ja koronavirusepäily tulee kyseeseen vasta, kun myös altistumistiedot täyttyvät. Kausi-influenssan saa jopa n. miljoona suomalaista ja se aiheuttaa paljon sairaalahoidon tarvetta ja jopa kuolemantapauksia. Influenssarokote kannattaa edelleen ottaa ja niitä on saatavissa myös Sosterin alueen apteekeissa.


pese kätesi ja suojaudu tartunnoilta – thl:n video

 


yski oikein – thl:n video opastaa