Yleisesti:

Omaisten vierailut palvelutaloissa ovat sallittu 22.6.2020 alkaen valtioneuvoston linjausten mukaisesti. 

Pääsääntöisesti pääsy yksiköihin on edelleen rajattu vain henkilökuntaan, mutta jatkossa vierailumahdollisuus järjestetään.

Sosterissa kunkin palvelutalon tai toimintayksikön johtaja vastaa ja sopii vierailujen järjestämisestä turvallisella tavalla ulkona tai erillisessä tapaamishuoneessa. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisillä on mahdollisuus tavata läheisiään suojatuissa tapaamistiloissa.

Vierailijan tulee olla terve. Vierailut sovitaan etukäteen ja niiden järjestämiseksi omaisten tulee ottaa yhteyttä palveluyksikköön. Vierailun aikana henkilökunta varmistaa, että riittävä suojautuminen ja turvaetäisyys toteutuvat.

Asiakkaalle välttämättömät palvelut, kuten kuntoutustyöntekijöiden ja henkilökohtaisten avustajien käynnit toimivat normaalisti.


Sosterin sairaalan vuodeosastoilla, geriatrisella vuodeosastolla ja kuntoutusosastoilla 1 ja 2 vierailut sallitaan 18.6.2020 alkaen

On syytä kuitenkin muistaa tulla sairaalavierailulle terveenä ja pitää huolta hyvästä käsihygieniasta.Tarvittaessa kysy neuvoa hoitohenkilökunnalta.


Neuvolassa on lasten sekä aikuisten terveystarkastukset ja vastaanotot palanneet entisiin, suositusten mukaisiin aikatauluihin

Myös kotikäyntejä ovat perhetyöntekijät ja neuvoloiden terveydenhoitajat tehneet toukokuun puolivälistä alkaen entiseen tapaan. Neuvolaan on turvallista tulla, joten toivomme asiakkaidemme varaavan neuvola-aikoja normaaliin tapaan. Erityisesti niiden asiakkaiden, joiden aika jouduttiin korona-tilanteen vuoksi maaliskuussa perumaan, toivotaan varaavan uuden vastaanottoajan.

Huomioithan, että saavut käynnille terveenä ja ennalta sovitusti.  Jos sairastut, olet saapunut 14 vuorokauden sisällä ulkomailta tai olet altistunut koronavirukselle, käynti tulee siirtää puhelimitse. Neuvoloiden keskitetyn ajanvarauksen puhelin on 015- 5277187. Toivomme, että raskaana oleva asiakas tulee vastaanotolle yksin, ellei kyseessä ole isyyden/ äitiydentunnustamiskäynti ja lapsella on mukanaan vain yksi vanhempi. Ryhmiä emme käynnistä ennen syksyä.

Näillä toimenpiteillä pyrimme hillitsemään koronaepidemiaa. Neuvolaan saa aina ottaa herkästi yhteyttä, jos eteen tulee mieltä askarruttavia asioita.


Palveluihin on turvallista tulla – oma-aloitteisesti aikaa ei kannata perua

Ajanvarauksella tapahtuvaa toimintaa ajetaan hallitusti alas, mikä tarkoittaa, että osa myös keskussairaalan ajanvarauksella tapahtuvasta toiminnasta on edelleen ennallaan. Asiakkaan ei tarvitse huolestua sovituista käynneistä tai peruuttaa niitä, Sosteri ottaa aina yhteyttä häneen, jos tilanteeseen tulee muutoksia. Jos vastaanotolle tulija, esim. lapsi tai vanhus, tarvitsee saattajaa vain yksi saattaja per asiakas.


koronaviruksen aiheuttamat muutokset toimintaan

TERVEYSASEMAT

Akuuttia hengitystieinfektiota sairastavat potilaat hoidetaan Savonlinnan keskussairaalan yhteyteyteen perustetulla infektioasemalla. Käynti infektioasemalle on sairaalan päivystyksen pihalta. Ajanvaraus on terveysasemien keskitetyn ajanvarauspuhelimen numero 015 527 7112, arkisin klo 8-15.30. Saapumisohjeet annetaan puhelimessa.

Kuva: Infektioaseman sisäänkäynti on päivystyksen pihapiirissä. Infektioaseman linjasta on kulku myös päivystyksen infektiolinjalle.

Oireettomat potilaat hoidetaan Sosterin terveysasemilla normaalisti ja toimipisteet ovat ennallaan. Ajanvaraus keskitetyn ajanvarauspuhelimen numerossa 015 527 7112, arkisin klo 8-15.30.

Koronaneuvontapuhelin palvelee numerossa 015 527 2700, arkisin klo 8-15.30.

päivystys ja erikoissairaanhoito

Päivystys on jaettu kahteen eri linjaan, infektiopotilaiden linjaan ja muiden päivystyksellistä hoitoa tarvitsevien linjaan. Infektiopotilaat menevät infektiolinjan eli infektioaseman (kartassa kohde 5) ovesta ja muut päivystyspotilaat päivystyksen ovesta.  Asiakkaiden toivotaan soittavan numeroon 116 117 ennen saapumista päivystykseen, puhelimessa annetaan saapumisohjeet. Jos erikoissairaanhoidon ajanvaraus- ja poliklinikkakäynteihin tulee muutoksia, niistä ilmoitetaan asiakkaille.

hammashoito

Jos henkilö sairastaa flunssaa tai hänellä on sen tyyppisiä oireita, hoitoon ei voi tulla. Hammashoitolan henkilökunta varmistaa kaikilta hoitoon tulevilta, että hoito voidaan antaa. Kiireellinen hoito annetaan tarpeen mukaan myös infektiopotilaille tai riskiryhmän potilaille. Jos riskiryhmään kuuluvilta tai muilta henkilöiltä perutaan aikoja, hammashoitola ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Sosiaalipalvelut

Sosterissa vältetään kotikäyntejä lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä, vammaispalvelussa ja ikäihmisten palvelutarvearvioinneissa. Asiat hoidetaan mahdollisimman pitkälle puhelimitse tai sähköisesti. Ikäihmisten päivätoiminta ja vammaisten työ- ja päivätoiminta on pääsääntöisesti keskeytetty.

Mahdollisesti koronatartunnan saava palvelutalon pitkäaikaisasukas hoidetaan palvelutalossa.

Vierailut ovat sallittu palvelutaloissa turvallisuus huomioiden 22.6.2020 alkaen valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Vierailut on sovittava etukäteen.

Ympäristöterveydenhuolto

TERVEYSVALVONTA

  • Terveysvalvonnan toiminnot ovat palautuneet lähes ennalleen, asiakastapaamiset toimistolla on syytä sopia erikseen puhelimitse tai sähköpostilla.
  • Yksityistalouksien vesinäytteiden osalta ohjeistus Sosterin verkkosivuilla: www.sosteri.fi/talousvesi
  • Päivystävän terveystarkastajan tavoittaa puhelimella ja sähköpostilla (p. 044 309 6000, terveystarkastaja@sosteri.fi), terveystarkastajien suorat yhteystiedot verkossa: www.sosteri.fi/terveysvalvonta

ELÄINLÄÄKINTÄ

  • Eläinlääkinnän toiminnot ovat palautuneet lähes normaaleiksi koronatilanteen rauhoituttua.
  • Kunnaneläinlääkäreiden yhteystiedot: www.sosteri.fi/elainlaakinta