Syksyllä Savonlinnassa avautuu ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella röntgenhoitajaksi. Koulutus järjestetään päätoimisena päiväopiskeluna verkon välityksellä ja sen toteuttaa Savonia ammattikorkeakoulu.

Sosteri vastaa Itä-Savon alueen kaiken ikäisen väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Röntgenosaston tehtävänä on tuottaa korkeatasoisia radiologisen diagnostiikan palveluita. Sosterin kaikki kuvantaminen tapahtuu Savonlinnan keskussairaalassa. Palveluja tuotetaan viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.

 

RÖNTGENHOITAJAN MONIPUOLINEN TYÖNKUVA

Röntgenosastolla työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu röntgenhoitajia, sairaanhoitajia, radiologeja eli röntgenlääkäreitä, sihteereitä ja laitoshuoltajia. Röntgenhoitaja toimii säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijana ja vastaa mm. röntgentutkimusten suorittamisesta, röntgenkuvien käsittelystä, analysoinnista ja arkistoinnista.

Röntgenissä tehdään erilaisia kuvantamistutkimuksia ja radiologisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan poissulkea erilaisia sairauksia ja tarvittaessa suunnitella tehokas hoito. Röntgenosaston laitekanta on uusittu lähivuosina ja tutkimusvalikoima on laaja. Se sisältää tavanomaiset röntgentutkimukset, hampaiston panoraamatutkimukset, mammografiatutkimukset, luuntiheysmittaukset, ultraäänitutkimukset, angiografiatutkimukset, tietokonetomografiatutkimukset, magneettitutkimukset sekä isotooppitutkimukset.

  • Röntgenhoitajan työssä on mahtavaa, että siinä yhdistyvät kädentaidot, luovuus, tietotekniset taidot sekä vuorovaikutustaidot. Potilaskontaktit ovat lyhyitä ja jokainen päivä on erilainen. Teknologian kehittyminen mahdollistaa itsensä kehittämisen myös valmistumisen jälkeen, kertoo röntgenosaston apulaisosastonhoitaja Virva Riikilä Sosterista.

 

OPISKELIJAT VIIHTYVÄT SOSTERISSA

Sosteriin tulee opiskelijoita harjoitteluihin ympäri Suomea. Palautteen perusteella he myös viihtyvät harjoitteluissaan hyvin. Sosterin röntgenosasto saa opiskelijoilta kiitosta erityisesti hyvästä ohjauksesta sekä siitä, että opiskelijat kohdataan hyvin ja otetaan osaksi muuta henkilökuntaa. Harjoitteluiden on koettu antavan myös hyvän pohjan opintoja varten.

  • Olemme opiskelijamyönteinen osasto, johon opiskelijan on helppo tulla. Olemme saaneet opiskelijoilta hyvää palautetta ja se lämmittää mieltä kovasti, Virva iloitsee.

Positiivisen harjoittelukokemuksen myötä moni haluaa palata Sosteriin tekemään muitakin harjoitteluja. ”Kiitos taas kerran mukavasta harjoittelusta ja parhaasta ohjauksesta kaikille”, kuuluu erään opiskelijan kommentti harjoittelujakson jälkeen.

Syksyllä alkavaan röntgenhoitajan koulutukseen liittyen järjestetään infotilaisuus 28.4.2022 klo 15.30. Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa: https://savonia.zoom.us/j/99193356652. Tervetuloa mukaan kuulemaan koulutusmahdollisuudesta lisää!