Kuva Auli Koponen

Kun suunnittelee kesäkanojen hankintaa, on muistettava noudattaa useita säädöksiä ja otettava huomioon monta kanojen hyvinvointiin vaikuttavaa seikkaa. Sosterin eläinlääkäri Auli Koponen kommentoi listan muistettavista asioista:

1. Kanan pito vaatii henkilön rekisteröitymisen kananpitäjäksi ja kanakopin/tilan rekisteröimisen kanan pitopaikaksi.

Lomakkeet: https://www.sosteri.fi/palvelut/elainlaakinta/
Lomakkeiden toimitus:
Savonlinnan seutu: Savonlinnan seudun maaseututoimi Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, Heli Laukkanen, p. 044 417 5031 ja Vesa Sairanen, p. 044 417 5029, maaseututoimi@savonlinna.fi
Juva, Rantasalmi ja Sulkava: Satu Närhi, satu.narhi@juva.fi, p. 0400 135 050,
Puumala: Mikkelin maaseututoimisto Keskustie 14, 52200 PUUMALA, maaseututoimisto@mikkeli.fi

2. Kanoja on otettava vähintään kolme, sillä kana on parvieläin.

3. Kukkoa ei saa pitää taajamassa -ainakaan ilman naapuruston lupaa.

4. Kanoille on tehtävä kunnollinen ja turvallinen pitopaikka: mökki ja tarha, jossa riittävän pienisilmäinen verkko, jotta kettu ei pääse kiskomaan kanoja kaulasta ulos, myös katto (verkko tai valokate) on oltava haukkojen varalta. Kanakoppia suunnitellessa on mietittävä myös munintapesien määrä ja sijoittelu, jotta munat saadaan kerättyä helposti.

5. Vesi ja rehu eivät saa saastua, eikä rehua saa joutua rotille tai muille haittaeläimille: on siis käytettävä ruokinta-automaatteja.

6. Kanat ottavat hiekkakylpyjä ja kuopsuttelevat maata: näihin on oltava mahdollisuus.

7. Kanaa koskevat eläinsuojelumääräykset ovat minimit, jotka tulee aina täyttää, mutta omakanatoiminnan idea lienee antaa kanalle paremmat pito-olot.

8. Mihin kanat menevät syksyllä? Jos ne jäävät talveksi, pitopaikan tulee olla lämmin.

9. Jos kananmunia myydään tai luovutetaan kotitalouden ulkopuolelle, tulee noudattaa salmonellavalvontaohjelmaa.

Pienimuotoista kananmunien tuotantoa koskeva salmonellaohjeistus sekä parvi-ilmoitus: https://www.sosteri.fi/palvelut/elainlaakinta

10. Kananpitäjän on tutustuttava eri kanarotuihin ja kanan ”sielunelämään”, eli kanan biologiaan ja luontaiseen käyttäytymiseen, kanojen sairauksiin sekä kanan kouluttamiseen.

Lisätietoja kesäkanoista ja eläinlääkinnästä Sosterin eläinlääkäri Auli Koposelta, auli.koponen@sosteri.fi, p. 044 417 2399.