Kirjoitus on julkaistu Uusi-Saimaa -lehdessä 12.11.2020​

Koronan suhteen on syytä olla varuillaan edelleen

Vaikka tautitilanne Sosterin alueella on koko koronapandemian ajan pysynyt melko rauhallisena, kulunut syksy on Savonlinnan seudulla osoittanut, että herpaantua ei saa. Täälläkin on todettu pitkin syksyä useita koronaryvästymiä, jotka määrätietoisella testaamisella ja tartunnanjäljityksellä on saatu hallintaan. Kyse on ollut samanlaisista ryppäistä, joita on todettu joka puolella Suomea, pienemmässä mittakaavassa tosin.

Harvoin nämä tartuntaryppäät noudattavat sairaanhoitopiirin, kunnan tai maakunnan rajoja vaan tartunnat leviävät tehokkaasti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja ihmisten liikkuessa alueelta toiselle. Yhden tartuntaketjun lonkerot voivat ulottua jopa 15 sairaanhoitopiirin alueelle, kuten ruska-aikaan Ylläkseltä alkaneessa ketjussa kävi.

Tämä haastaa tartunnanjäljitystä kaikilla alueilla ja yhteistyötä tehdään alueiden tai organisaatioiden rajoista riippumatta. Tartunnanjäljitys on vaativaa työtä, jota tehdään välillä viikonpäivään tai vuorokauden aikaan katsomatta. Onnistunut tartunnanjäljitys vaatii tekijöiltään hyvää ammattitaitoa ja ymmärrystä tartuntataudeista ja tästä voi Sosterissa olla syystä ylpeä.

Yksi tartunta poikii kymmeniä, jopa satoja soittoja ja yhden puhelun kesto on noin 30 minuuttia. Lisää vaikeusastetta tartunnanjäljitykseen tulee, jos kyse on koulussa tai päiväkodissa todetusta tartunnasta tai altistumisesta tai tilaisuudesta ja joudutaan miettimään mahdollisia toiminnanrajoituksia tai sulkuja. Haastavia jäljittäjille ovat myös erilaiset tilaisuudet, jossa samaan paikkaan on yhtä aikaa kokoontunut suuri joukko ihmisiä. Jos osallistujien nimet eivät ole tiedossa, on jäljittäjien työ melko mahdotonta.

Tässä mukaan astuu Koronavilkku, sen hyöty tulee esiin juuri tällaisissa kasvottomissa joukkoaltistumisissa, parhaimmillaan se tehostaa jäljitystä. Tieto altistumisesta saadaan välitettyä suurelle ihmismäärälle, edellyttäen että positiivisen tuloksen saanut lataa saamansa koodin Koronavilkkuun. Sovelluksen kautta tartunnasta on ilmoittanut 2846 tartunnan saanutta välillä 1.9.- 1.11.2020. Tämä on n. 35 % tartunnan saaneista eli parannettavaa ilmoittamisessa vielä riittää. Ja jos Koronavilkku ei vielä ole käytössä, se kannattaa ottaa käyttöön viimeistään nyt.

Edelleen silti pätevät myös entiset ohjeet turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta ja suojainten käytöstä. Välimatka on tärkein tartuntariskiä pienentävä tekijä. Kirurgisten suu-nenäsuojainten ns. maskien käytössä Sosterin alueella noudatetaan tällä hetkellä kiihtymisvaiheen maskisuositusta eli niiden tulisi olla varsin laajassa käytössä meillä kaikilla ja näkyä jokapäiväisessä elämässä. Syyllistäminen ei auta, mutta jokaisen kannattaa omalla asenteella ja esimerkillä kannustaa muitakin maskien käyttöön.

Vaikka uutisointi keskittyy pitkälti koronapandemiaan, tapahtuu terveydenhuollossa muutakin. Vuosia on painittu sairaaloiden leikkaustoimintaan oleellisesti vaikuttavan ns. keskittämisasetuksen kanssa ja nyt näyttää siltä Sosterin tekemä edunvalvontatyö kantaa hedelmää. Lääkintöneuvos Timo Keistinen kertoi Mediuutiset -lehdessä, että uusittu keskittämisasetus tullaan todennäköisesti antamaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Keistisen mukaan nykyiset primäärejä tekonivelleikkauksia tekevät sairaalat voivat jatkaa, vaikka vaadittu vuosittainen toimenpidemäärä ei täyttyisi. Minimitoimenpidemäärää ei olla muuttamassa, mutta leikkauksia voidaan jatkaa yliopistosairaalapiirin yhteisellä hyväksynnällä, perusteena toiminnan tärkeys sairaalan päiväaikaiselle toiminnalle ja päivystysvalmiuden turvaamiselle. Olemme neuvotelleet asiasta pitkin syksyä ja tämän hetkisen tiedon mukaan tekonivelkirurgia tulee jatkumaan Savonlinnan keskussairaalassa.

Jaana Luukkonen, johtajaylilääkäri

Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri

 

Koko lehti on ladattavissa sähköisenää tästä (pdf)