Yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Sairaanhoitopiiri saa arvokasta tietoa asiakaslähtöisyyden lisäämiseen ja järjestöt pääsevät konkreettisesti vaikuttamaan. Tulokset hyödyttävät asiakkaita.

Jo reilun vuoden ajan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri on kutsunut yhdistys- ja muita toimijoita työpajoihin, joissa palveluita on kehitetty asiakaslähtöisiksi.  Ideana on hyödyntää potilasyhdistysten vahvaa, pitkäaikaista ja omakohtaista asiakaskokemusta. Pajoja on pidetty kymmeniä. Yhdistysten väkeä niihin on rekrytoinut yhdistysten yhteistyötä koordinoiva Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.

– Yhdistyksille tämä antanut loistavan mahdollisuuden tuoda tietämystään ja kokemusasiantuntijuuttaan hyödylliseen käyttöön, Kolomosen yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahti sanoo.
Viime vuonna 2017 työpajoihin osallistui yli 130 yhdistysaktiivia lähes 50 eri yhdistyksestä. Kehittämisen kohteena ovat olleet mm. mielenterveys-, elinsiirto-, syöpä- ja diabetespotilaan palveluketjut sekä sosiaalitoimen asiakaspolut.

Saimaan syöpäyhdistys on yksi yhdistyksistä, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana. Heidän kauttaan syöpäpotilaiden ääni on saatu kuuluviin.

– Asiakasraadissa selvisi, että potilaat kaipaavat henkistä tukea heti diagnoosin saatuaan. Joku ilmaisi sen niin, että kunpa olisi saanut tietoa syöpäyhdistyksestä heti silloin, ja olisi voinut puhua jonkun kanssa, neuvontahoitaja, sairaanhoitaja Eeva Airaksinen Saimaan syöpäyhdistyksestä kertoo.

Airaksisen mukaan yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa on tärkeää.

– Yhdistyksenä olemme saaneet oman äänemme kuuluvaksi ja yhteistyö keskussairaalan kanssa on tiivistynyt kiitettävästi. Olen esimerkiksi käynyt kertomassa keskussairaalan osastotunneilla, millaista tukea me syöpäjärjestönä potilaille tarjoamme.

Itä-Savossa ollaan uranuurtajia

Kimmo Käärmelahti on ollut yhteydessä järjestökenttään laajalti eri puolilta maata. Hänen mukaansa vastaavanlaista yhteistyötä ei tässä laajuudessa löydy minkään muun sairaanhoitopiirin alueelta.

– Olemme yhdistyskentällä erittäin iloisia siitä, että Itä-Savossa olemme näin pitkällä, Käärmelahti sanoo.

– Voimavarojen yhdistämistä voisi kuvailla liikkeeksi, joka etenee ja laajenee, levittäen innostusta ja hyvinvointia niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin, Sosterin kehittämispäällikkö Maijaterttu Tiainen kuvaa.

Yhteistyön tuloksia esitellään Sosterin prosessimessuilla pe 16.2.2018, josta ohjelma on alla. Kehittämistyön taustalla on Sosterin johtamisjärjestelmän uudistaminen, jossa asiakas on nostettu toiminnan keskiöön. Palveluja uudistetaan yhteistyössä asiakkaiden ja potilasyhdistystoimijoiden kanssa.

Lisätietoja
Maijaterttu Tiainen, Sosteri, p. 044 417 3971, maijaterttu.tiainen@sosteri.fi
Kimmo Käärmelahti, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, p. 044 741 9820, kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
Eeva Airaksinen, Saimaan syöpäyhdistys, p. 040 7674033, eeva.airaksinen@sasy.fi

 

Tervetuloa prosessimessuille:

Teemana: Kehittäminen prosesseissa – yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa

Aika: Pe 16.2.2018 klo 12–15
Paikka: C-salissa

Kohderyhmä: Sosterilaiset ja yhteistyökumppanit

Ohjelma:

12.00 – 12.20 Sosterin ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen. Esimerkkinä syöpäpotilaan ja keuhkopotilaan polut,
Eeva Airaksinen, Katja Kyllönen ja Pia Karttunen

12.20 – 12.40 Asiakasraatitoiminnan pilotointi, Lotta Nokelainen

12.40 – 13.00 Lastensuojelun systeeminen sosiaalityö, Sirkka Pennanen

13.00 – 13.30 Kiireellisen hoidon prosessi, mitä ovat SURO, MET ja NOVA?, Kari Pullinen

13.30 – 13.50 Kahvitauko

13.50 – 14.10 Muistisairaat asiakkaat, Heikki Molari ja Tuula Lehtosalo

14.10 – 14.30 Elinsiirtopotilaan hoitopolku, Sari Vihavainen, Tiina Kurikkala, Hanna Baduel

14.30 – 14.50 Miepä & järjestöt, yhteistyö mielenterveyden ja päihdetyön saralla Jaana Lonka

14.50 – 15.00 Mitä mittarit näyttävät? Prosessijohto

TERVETULOA MUKAAN!

Ilmoittautuminen 14.2.18 klo 16 mennessä Marja Sairaselle, marja.sairanen@sosteri.fi

Lisätietoja antaa: Maijaterttu Tiainen, p. 044 417 3971, maijaterttu.tiainen@sosteri.fi