Viestinnän ja julkisuuskuvan kehittämiseen liittyvän opinnäytetyön tulos on, että Sosterin julkisuuskuva on neutraali-positiivinen. Julkisorganisaatiolle tutkimustulos on hyvä.

Julkisorganisaatiot ovat kiinnostuneita julkisuuskuvastaan ja maineestaan, koska kilpailu asiakkaista on kovaa. Julkisuuskuvan kehittäminen on johdon jatkuvaa tiivistä työtä. Tarvitaan käytännöntekoja asiakkaiden luottamuksen rakentamiseksi ja pitämiseksi. Viestintä on oleellinen osa organisaation julkisuuskuvan kehittämisessä.

Sosterin tulosalueen sihteeri, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ylemmän AMK:n opiskelija Eini Henttonen teki opinnäytetyönsä aiheesta Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin julkisuuskuva asiakaskentässä.

– Sosterin asiakkaille suoritettiin kysely verkossa ja paperilomakkeilla. Tutkimuksessa käytettiin lisäksi sekundaariaineistona mediaseurantaa, josta nähtiin, miten ja mitä Sosterista on kirjoitettu vuoden aikana mediassa, Henttonen kertoo tutkimuksesta.

Viestinnän ja julkisuuskuvan kehittämiseen liittyvän opinnäytetyön tulos on, että Sosterin julkisuuskuva on neutraali-positiivinen. Tämä tarkoittaa, että mielikuva Sosterista painottuu positiiviseen suuntaan.

– Julkisorganisaatiolle tämä on oikein hyvä tutkimustulos, sillä yleensä ne ovat tasaisen neutraaleja, Henttonen sanoo.

Asiakkaiden vastausten perusteella Sosterin vahvuudet ovat asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä asiakaslähtöiset ja monipuoliset palvelut.

– Sosteria pidetään myös houkuttelevana terveyden- ja sairaanhoidon tuottajana. Asiakkaista noin joka kolmas suosittelisi Sosteria muille.

Suhteellisesti heikoimmat tulokset Sosteri sai palvelujen edelläkävijyydestä ja houkuttelevuudesta työnantajana, mutta nämäkin, kuten kaikki muutkin tutkimuksen kohdat painottuivat positiivisesti. Kehittämistoimenpiteinä tutkimuksessa nousivat esille verkkosivujen kehittäminen, tiedottamisen lisääminen toiminnasta ja palveluista, medianäkyvyyden lisääminen, mediaseurannan kehittäminen sekä työnantajakuvan vahvistaminen. Opinnäytetyössä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää Sosterin viestinnän päätöksenteon tukena.

Opinnäytetyö on luettavissa linkistä: http://www.theseus.fi/handle/10024/153926

Tiedustelut ja palautteet

Eini Henttonen, oeihe003@edu.xamk.fi