KUVA: Sosterilla on Savonlinnan keskussairaala, jossa on ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys sekä eri erikoisalojen poliklinikat ja vuodeosastot.

Tavoitteena on erikoissairaanhoidon palveluiden ja työpaikkojen turvaaminen ja Savonlinnan seudun elinvoiman säilyttäminen. Sosterilla on Savonlinnan keskussairaala, jossa on ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys sekä eri erikoisalojen poliklinikat ja vuodeosastot.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus päätti kokouksessaan 29.1.2019, että se aloittaa erikoissairaanhoidon palveluiden yhtiöittämisen tai ulkoistuksen valmistelut. Järjestely tullaan toteuttamaan joko kokonaisulkoistuksena tai yhteisyritysmallilla. Päätöksen taustalla ovat valtakunnalliset säädökset ja maakunta- ja sote-uudistuslain valmistelut, jotka kaventavat pienten sairaaloiden elintilaa.

– Meillä ei ole mitään varmuutta siitä, että erikoissairaanhoidon palvelut ja päivystys säilyvät maakunta- ja sote-uudistuksen myötä Savonlinnassa. Tällä on jo nyt vaikutuksia sairaalan toimintaan, henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen. Asenneilmapiiri on maakunnassa sen kaltainen, että se ei tue tavoitteitamme, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk.) sanoo.

Keskittämis- ja päivystysasetus asettaa sairaalakohtaisia vähimmäislukumääriä leikkauksille, mikä vaikeuttaa palveluiden tuottamista etenkin pienissä sairaaloissa. Lisäksi valmisteilla oleva maakuntauudistus uhkaa toteutuessaan keskittää palveluja maakuntien sisällä myös taloudellisista syistä.

Erikoissairaanhoidon lähipalvelut halutaan turvata

Sosterissa nähdään, että alueen asukkaiden erikoissairaanhoidon palveluista täytyy pitää kiinni. Itä-Savo on alueena saaristoinen, jossa välimatkat ovat pitkät ja tiet hidaskulkuisia. Väestöä on noin 45 000, alueen kulttuurimatkailun ja vapaa-ajan asutuksen myötä kesäisin huomattavasti enemmän. Saimaan syväväylällä on vilkas vesiliikenne.

– Meillä on päivystyksessä joka vuorokausi noin 75 käyntiä ja matkat naapurisairaaloihin ovat yli 100 kilometriä. Voi vain kuvitella minkälainen ambulanssi- ja taksiralli tästä alkaisi. Apu tulisi väistämättä osalle potilaista liian myöhään, Sosterin kuntayhtymäjohtaja, erikoislääkäri Panu Peitsaro toteaa.

– Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys on edellytys, että sairaalassa voidaan tehdä nukutusta vaativia toimenpiteitä, Peitsaro jatkaa.

Keskussairaala on alueen vahva elinvoimaveturi

Keskussairaalatoiminta jättää Savonlinnan seudulle työntekijöiden verotulot ja vaikuttaa alueella erilaisten palveluiden käyttöön. Erikoisairaanhoidon loppuminen tarkoittaisi suoraan noin 500 työpaikan katoamista.

– Kerrannaisvaikutukset nousisivat helposti yli tuhanteen, sillä monilla on puoliso tai perhettä, Nousiainen sanoo.

Keskussairaalan tarjoamat harjoittelupaikat ovat myös aivan keskeisiä useille sadoille hoitoalaa Savonlinnassa opiskeleville. Koulutusten jatko kaupungissa on riippuvainen keskussairaalatoiminnasta.

Savonlinnan tavoitteet eivät ole toteutumassa maakuntauudistuksessa

Päätös yhtiöittää tai ulkoistaa erikoissairaanhoidon palvelut on kehittynyt pikkuhiljaa, kun maakuntavalmistelun etenemisen seurauksia on arvioitu Savonlinnan seudun kannalta.

– Emme ole saaneet näkemyksillemme tukea maakunnan kahden keskussairaalan välisissä työnjaon neuvotteluissa. Maakunnan hallintopaikkojen sijainnista ei ole ollut halukkuutta päättää, eikä selkeää tahtotilaa maakunnan kahden yhteispäivystyssairaalan säilyttämisestä ole, Nousiainen toteaa.

Sosterin kuntayhtymähallitus kokoontuu helmikuussa päättämään lopullisesta ulkoistuksen muodosta.

Lisätietoja

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333

Faktoja Sosterista

 • manner-Suomen pienin sairaanhoitopiiri
 • tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja, mukaan lukien eläinlääkintä ja terveysvalvonta
 • jäsenkunnat Enonkoski, Savonlinna, Rantasalmi ja Sulkava
 • ympäristöterveydenhuollossa eli eläinlääkinnässä ja terveysvalvonnassa mukana myös Juva ja Puumala
 • Selättänyt perusterveydenhuollon lääkärivajeen ja kirinyt nopeaan hoitoonpääsyyn sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa, www.sosteri.fi/hoitoonpaasy
 • Lääkäriliiton laatupalkintofinalisti tammikuussa 2019
 • Savonlinnan keskussairaala ja yhteispäivystyspalvelut 24/7
  o Päivystyksessä käyntejä on 75 vuorokaudessa, joista erikoissairaanhoitoa vaativia käyntejä 45
  o Avokäynnit erikoissairaanhoidossa 74 200 vuonna 2018
  o Keskussairaalassa hoitopäiviä 35 300 ja hoitojaksoja 7 800 vuonna 2018
  o Leikkaussalissa tehdään noin 3000 toimenpidettä vuosittain, joista kirurgian erikoisalan toimenpiteitä noin 2000.
  o Erikoissairaanhoidossa ja tukipalveluissa työskentelee 750 henkilöä, ilman sairaalatoimintoja näistä noin 500 katoaa
  o Etäisyydet Savonlinnan keskussairaalasta muihin sairaaloihin:
   Mikkelin keskussairaala, Mikkeli, 103 km
   Pohjois-Karjalan keskussairaala, Joensuu, 144 km
   Etelä-Karjalan keskussairaala, Lappeenranta, 162 km
   Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio, 184 km