Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro ja Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen. Kuva: Coxa, Roope Tähkä.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ja tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala Coxa selvittävät yhteistyössä tekonivelkirurgian toimintojen turvaamista Savonlinnassa. Yhteistyön tavoitteena on erikoissairaanhoidon ja päivystyksen turvaaminen Savonlinnan keskussairaalassa sekä laadukkaan tekonivelkirurgian tarjoaminen koko Itä-Suomen alueella. Sosterin hallitus hyväksyi tänään asiaa koskevan aiesopimuksen.

Vuoden alussa voimaan tullut keskittämisasetus säätää minimimääristä tietyille leikkauksille. Esimerkiksi tekonivelten kohdalla määrä on vähintään noin 600 leikkausta vuodessa. Savonlinnan keskussairaalassa leikataan tällä hetkellä hieman alle 300 tekoniveltä vuosittain.

– Tällä yhteistyöllä pyrimme molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, joka samalla turvaa kirurgian toiminnan ja päivystyspalvelut Savonlinnassa. Päivystyspalvelut täällä ovat välttämättömät, jotta alueen asukkaat saavat tasaveroiset ja oikea-aikaiset palvelut, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Savonlinnan keskussairaalan sijainti vesistöjen keskellä on erityinen. Sairaalaa ympäröivät vesi ja saaristo, ja matkat muihin päivystäviin sairaaloihin ovat pitkät, 110–160 kilometriä.

– Syntynyt yhteistyö on jopa valtakunnallisesti aivan uudenlainen avaus, joka toteutuessaan säilyttää sairaalatoiminnan pitkälle tulevaisuuteen ja vahvistaa alueen elinvoimaa, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

– Savonlinna on toimintavalmiuksiltaan ja sijainniltaan Coxalle mielenkiintoinen kohde. Uskomme voivamme olla avuksi, jotta keskittämisasetuksen yhteydessä tekonivelkirurgialle asetetut tavoitteet saadaan toteutettua.  Meille tulee myös kasvavassa määrin potilaita vapaan hoitopaikan valinnan perusteella ympäri Suomen ja toiminta Savonlinnassa mahdollistaisi itäsuomalaisille potilaillemme laadukkaat palvelumme lyhyemmällä matkustamisella, Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen kertoo.

Aiesopimuksella sitoudutaan Sosterin ja Coxan väliseen hyvään yhteistyöhön, jolla tähdätään yhteiseen toimintamalliin Savonlinnassa. Toimintamallin muodot ovat vielä avoimet ja niistä kerrotaan lisää syksyn edetessä.

Lisätiedot

Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri, 044 417 3333

Pekka Nousiainen, hallituksen puheenjohtaja, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri, 044 281 3301

Tarmo Martikainen, toimitusjohtaja, Tekonivelsairaala Coxa, p. 050 558 4579

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin. www.sosteri.fi

Tekonivelsairaala Coxa on Suomen ainoa tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala. Vuonna 2017 Coxassa tehtiin 4048 tekonivelleikkausta ja Coxassa toimi yhteensä 224 alan huippuosaajaa. Tekonivelsairaala Coxan tärkeimpänä tavoitteena on tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa ja palauttaa heidät yhä nopeammin takaisin toimintakykyiseen arkeen. Coxan potilasturvallisuus on kansainvälisesti tarkasteltuna alansa huippuluokkaa. Tekonivelten uusintaleikkauksissa, joihin vaaditaan kirurgeilta erityisosaamista ja riittävää kokemusta, Coxa on valtakunnallisesti johtava sairaala. Coxan erikoisosaamisaluetta on myös tuumori- ja infektiopotilaiden hoito. www.coxa.fi