Ikääntyneiden neuvontapiste Nestori aloitti toimintansa pääkirjasto Joelissa Savonlinnassa helmikuun alussa. Nestoriin voi tulla ilman ajanvarausta ja sinne voi olla yhteydessä myös puhelimitse tai sähköpostilla.

Nestorissa tavattavissa on Sosterin kotihoidon palveluohjaaja, aina maantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-14.  Nestorista on haettu monipuolisesti apua useisiin eri tilanteisiin. Ensimmäisen kuukauden aikana kävijöitä ollut keskimäärin kuusi henkilöä päivää kohden.

– Asiakkaita on käynyt myös pelkästään katsomassa Nestoria ja kiittämässä, että tällaista palvelua ikääntyneille on ollut yleensäkin tarjolla, palveluohjaaja Merja Muhonen Sosterista kertoo.

Asiakkaat ovat tarvinneet neuvoa ja ohjausta esimerkiksi siivouspalveluista, kotitalousvähennyksestä, arvonlisäverottomista sosiaalipalveluista, terveydenhuollon palveluista ja niihin hakeutumisesta, omaishoidontuesta, turvapalveluista ja edunvalvonnasta. Monia on autettu myös erilaisten tukihakemusten täyttämisessä.
Nestorissa on vieraillut yhteistyökumppaneita kertomassa muistiasioista, liikunnasta, lääkehoidosta, sähköisestä asioinnista ja kuntoutusasioista. Apua ikääntyneet ovat kaivanneet myös erilaisten mobiililaitteiden käyttöön.

– Näissä asioissa olemme  toistaiseksi neuvoneet ottamaan yhteyttä esimerkiksi laitemyyjiin. Tulevaisuudessa olisi kuitenkin hienoa järjestää aiheeseen liittyvä digipäivä, jos vain saisimme laitemyyjiä tai muita asiantuntijoita paikan päälle Nestoriin, palveluohjaaja Minna Luostarinen Sosterista  pohtii.

Kevään aikana on tarkoituksena jatkaa yhteistyötä eri tahojen kanssa info-päivien merkeissä. Tavoitteena on, että Nestori voisi myös kesäaikana jalkautua esimerkiksi torille ikäihmisten pariin antamaan neuvontaa ja ohjausta.

Huolenilmauslomake käyttöön huhtikuussa

Huhtikuun alkupuolella Sosterissa otetaan käyttöön uusi huolenilmaisulomake. Lomakkeen avulla kuka tahansa voi ilmaista huolensa ikääntyneestä omaisesta, läheisestä, ystävästä, naapurista tai tutusta.

– Huoli voi koskea esimerkiksi ikääntyneen kotona pärjäämistä, turvattomuutta, hygienianhoitoa, tai yksinäisyyttä, Muhonen sanoo.

Lomakkeen voi täyttää sähköisesti Sosterin nettisivuilla tai lähettää paperisena palveluohjaajalle. Lomakkeen käyttöön otosta kerrotaan vielä myöhemmin.
Nestorin toimintaa on tulevaisuudessa tarkoitus kehittää ikääntyneiden asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Jos toiminta koetaan tarpeelliseksi, niin tavoitteena on laajentaa toiminta alkusyksystä myös Punkaharjulle, Kerimäelle, Savonrannalle ja Enonkoskelle – aluksi pienimuotoisempana. Nestoriin saa yhteyden puhelimitse 044 417 2002 tai sähköpostilla nestori@sosteri.fi

Lisätietoja
Sosterin kotihoidon palveluohjaajat Merja Muhonen, Marja-Liisa Laurinmaa ja Minna Luostarinen, p. 044 4172002
Sosterin kotihoidon päällikkö Minna Laurio p. 044 417 3975