Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 20.6.2019.

Hallituksen ylimääräinen kokous oli alun perin sovittu perusterveydenhuollon uudisrakennuksen urakoitsijoiden valintaa varten. Valintaa ei kuitenkaan päästy vielä tekemään, sillä urakoitsijoilta vastikään saaduissa tarjouksissa kustannukset menivät yli suunnitellun budjetin.

Sosterin hallitus päätti, että suunnitelmiin tehdään vielä muutoksia, jotta rakennuskustannuksia saadaan alemmas. Suunnitelmat tarkistetaan esimerkiksi materiaalien ja kerrosneliöiden karsimisen osalta. Syksyllä tehdään uusi kilpailutus. Näin olleen rakentaminen keskussairaalan alueella alkaa keväällä 2020, joten myöskään alueen liikennejärjestelyihin ei tule muutoksia ennen kevättä.

Hallitus valitsi sote-yhteyshenkilön

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt sairaanhoitopiiriä nimeämään yhteyshenkilön alueeltaan. Yhteyshenkilö toimii sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa yhteyshenkilönä ministeriön ja alueen välisessä vuoropuhelussa.

Sosterin hallitus päätti, että Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhteyshenkilö on kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, varahenkilöksi valittiin hallintojohtaja Saara Pesonen.

Hallitus päätti julistaa hallintoylihoitajan viran haettavaksi

Kuntayhtymän hallitus päättää perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin, hallintoylihoitajan, tulosaluejohtajan sekä hallintojohtajan virkaan ottamisesta ja avoimen viran hoidosta ja yli kaksitoista (12) kuukautta kestävästä virkavapaasta ja sijaistuksesta.

Kuntayhtymähallitus on aiemmin 19.2.2019 myöntänyt hallintojohtaja Riitta Sipiselle eron hallintoylihoitajan virasta siten, että palvelussuhteen viimeinen päivä on 30.9.2019.

Kokouksessaan hallitus päätti julistaa viran haettavaksi.

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333

Kaikki kokousasiat kuntayhtymähallituksen pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192835