Hallitus esittänee (HE 241/2020) eduskunnalle kesäkuussa hyvinvointialueiden perustamista ja sote-uudistusta koskevaa lainsäädäntöä, johon sisältyy laki uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta. Voimaanpanolakiin on eritelty säädös hyvinvointialueen väliaikaisesta valmistelutoimielimestä (Vate) ja sen roolista hyvinvointialueen valmistelussa.

Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava välittömästi tämän lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. Etelä-Savossa sote- ja pelastuspalveluita järjestävät tällä hetkellä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Vaalijalan kuntayhtymä, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä Pieksämäen kaupunki ja Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Muiden alueen kuntien ohella, nämä organisaatiot ovat avainroolissa uuden hyvinvointialueen valmistelussa.

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen valmistelusta, kunnes aluevaltuusto on vaalien myötä valittu ja aluehallitus asetettu vuoden 2022 alkupuolella. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäviin kuuluu mm. henkilöstön siirtosuunnitelman sekä toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelu.

Esitys valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja sen asettavasta viranomaisesta

Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmä käsitteli (8.6.) maakuntajohtaja Pentti Mäkisen alla olevaa ehdotusta valmistelutoimielimen kokoonpanosta sekä valmistelutoimielimen asettavasta viranomaisesta. Maakuntajohtaja ehdottaa, että voimaanpanolain 8 §:n 2 momentin tarkoittamana Vaten asettavana viranomaisena olisi Essote, joka vastaisi myös Vaten hallinnollisesta tuesta.

Voimaanpanolain 8 §:n mukaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi voidaan asettaa seurantaryhmä. Maakuntajohtaja ehdottaa, että tällainen asetetaan myös Etelä-Savon hyvinvointialueella. Seurantaryhmään kuuluisivat Etelä-Savon maakuntavaltuustossa toimivien poliittisten puolueiden edustajat. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmä jatkaisi toimintaansa koko hyvinvointialueen valmistelun tukevana ryhmänä.

Maakuntajohtajan esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Pj Saara Tavi, Sosteri Jaana Luukkonen/Sosteri
vpj Seppo Lokka/Pelastuslaitos Tuomo Halmeslahti/Pelastuslaitos
vpj Santeri Seppälä/Essote Niina Kaukonen/Essote
jäsen Ilkka Fritius/Vaalijala Maarit Rantakurtakko/Vaalijala
jäsen Timo Halonen/Mikkeli Jukka Ollikainen/Mäntyharju
jäsen Janne Laine/Savonlinna Minna Laurio/Enonkoski
jäsen Ulla Nykänen/Pieksämäki Kimmo Kainulainen/Kangasniemi
jäsen Kristiina Järvenpää/Rantasalmi Juho Järvenpää/Sulkava
jäsen Seppo Ruhanen/Hirvensalmi Leena Ruotsalainen/Pertunmaa
jäsen Mervi Simoska/Juva Niina Kuuva/Puumala

Väliaikaisen valmistelutoimielimen esittelijänä toimisi Risto Kortelainen Essotesta ja hänen varallaan Sami Sipilä Etelä-Savon sote-uudistuksesta.

Ohjausryhmä osaltaan kannatti maakuntajohtajan esitystä kokoonpanosta ja esitys lähetetään hyväksyttäväksi alueen sote- ja pelastusjärjestäjille ja kunnille, joilla on edustus Vatessa. Essoten hallitus tekee nimityksen edustajien hyväksymänä lakien voimaantulon jälkeen. Aiemmin samana päivänä kokoontunut kunnallisasiain työryhmä, jossa on jäseninä mm. kaikki alueen kuntajohtajat, kannatti maakuntajohtajan esitystä myös yksimielisesti.

Lisätietoja antavat

Sami Sipilä                                      Saara Tavi                              Seppo Lokka

sami.sipilä@etela-savo.fi              saara.tavi@sosteri.fi              seppo.lokka@espl.fi

044 770 0577                                  044 417 4100                          0201 3344 00

 

Risto Kortelainen                          Aira Kietäväinen

risto.kortelainen@essote.fi           aira.a.kietavainen@gmail.com

050 5228 677                                  050 3491 353