Etelä-Savo on saanut valtion rahoitusta valinnanvapauspilotteihin yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Pilottirahoitus mahdollistaa maakunnalle resurssit jatkaa valinnanvapausmahdollisuuden rakentamisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjille.

Etelä-Savo on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoitusta valinnanvapauspilotteihin yhdessä yhdeksän muun maakunnan kanssa. Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta.

– Etelä-Savossa olemme tehneet hyvää yhteistyötä maakunnan sotetoimijoiden kesken. Tuloksena oli 4,5 miljoonaa henkilökohtaisen budjetin pilottiin ja 2 miljoonaa asiakassetelipilottiin, maakunnan valinnanvapausvalmistelusta vastaava, Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Tuija Haatainen sanoo.

Henkilökohtaisen budjetoinnin pilotissa palvelut määrittyvät yksilökohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja asiakassuunnitelman mukaan. Asiakas valitsee palveluntuottajan asiakassuunnitelmansa ja saamansa budjetin perusteella. Etelä-Savossa tähtäimessä on asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tahtotilaan vastaava palvelukokonaisuus.

Asiakasseteli-pilotissa asiakassetelillä voi saada muun muassa sosiaalista kuntoutusta, kotipalvelua, asumispalveluja tai vammaisten henkilöiden työtoimintaa. Asiakas voi valita palveluntuottajaksi pilottialueella hyväksytyn tuottajan. Etelä-Savossa haetaan mallia, joka tukee hoitoketjuja ja ottaa huomioon myös kolmannen sektorin ja pientuottajat.

– Tavoitteenamme on mahdollistaa palvelujen käyttäjille tulevan lain hengenmukainen valinnanvapaus ja lisätä mahdollisuutta osallistua omien palvelujensa suunnitteluun. Tämä tarkoittaa myös riittävää ja ymmärrettävää tietoa vaihtoehdoista, jotta asiakas saa tukea valitsemiseen, Haatainen sanoo.

Vahvuutena Etelä-Savolla on monipuolinen osaaminen ja osin jo kehitetyt sekä kokeillut toimintamallit esimerkiksi palveluun ohjauksessa, terveys- ja neuvontapalveluissa, henkilökohtaisen budjetin paikallispilotoinnissa ja järjestöjen osallistamisessa. Myös yhteistyö muiden kuin sote-toimijoiden kanssa otetaan huomioon.

– Tarkoituksena on, että esimerkiksi vaikeammin työllistyvät hyötyvät jatkossa kasvupalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiosta, joka otetaan jo tässä valmistelun vaiheessa huomioon, Haatainen kertoo.

Etelä-Savo haki rahoitusta Etelä-Savon terveyspalveluiden Essoten, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin ja Pieksämäen kaupungin muodostamalla hankekonsortiolla, jota hallinnoi Essote. Pilottien valmistelutyö käynnistetään heti valinnanvapauslainsäädännön tultua voimaan kesä-heinäkuussa. Eteläsavolaisille pilotit näkyvät käytännössä 1.1.2019.

Lisätietoja: Tuija Haatainen, sote-muutosjohtaja, valinnanvapaus, Etelä-Savon maakunta, p. 044 799 5639, tuija.haatainen@pieksamaki.fi