Kuvassa Anu Koivumäki, lähihoitaja Eveliina Makkonen ja sairaanhoitaja Pia Lehikoinen
Kuva: ikäihmisten palvelujohtaja Anu Koivumäki ja kotihoidosta lähihoitaja Eveliina Makkonen ja sairaanhoitaja Pia Lehikoinen ovat tyytyväisiä uudistukseen, joka lisää aikaa läsnäoloon asiakkaan kanssa.

Sosterin kotihoito ja oman toiminnan palveluasuminen siirtyvät apteekkien koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun kevään ja kesän aikana. Muutos pienentää asiakkaan lääkekustannuksia ja lisää lääketurvallisuutta. Sosteri tiedottaa asiakkaita parhaillaan muutoksesta kotiin vietävällä asiakaskirjeellä. 

Apteekki tekee lääkkeiden koneellisen annosjakelun ja toimittaa lääkkeet ja muut tarvittavat apteekkituotteet kotihoidon toimipisteisiin. Hoitaja tuo valmiit kahden viikon lääkeannokset asiakkaalle suunnitellusti käyntien yhteydessä.

– Asiakas maksaa ainoastaan käytetyt lääkkeet ja palvelussa käytetään edullisimpia lääkevaihtoehtoja. Annosjakelupalkkion maksaa Sosteri, ikäihmisten palvelujen johtaja Anu Koivumäki sanoo.

Koivumäen mukaan tämä pienentää asiakkaan lääkekustannuksia, sillä esimerkiksi lääkkeiden vaihtuessa tai muuttuessa asiakkaalle ei jää käyttämättömiä lääkkeitä.

Lääketurvallisuus lisääntyy

Koneellinen annosjakelu lisää lääketurvallisuutta.

– Koneellinen jakelu minimoi inhimillisiä virheitä. Apteekeissa tehty annosjako on tehokkaampaa, virheettömämpää ja hygienisempää kuin lääkkeiden jako käsin dosettiin, Koivumäki sanoo.

Annosjakeluun siirtyvät kaikki Sosterin säännöllisen kotihoidon asiakkaat, joiden lääkitys soveltuu siihen. Lääkäri päättää asiakkaan siirtymisestä annosjakeluun.

– Tavoitteenamme on, että 80 prosenttia säännöllisen kotihoidon asiakkaista on annosjakelun piirissä vuoden loppuun mennessä, Koivumäki kertoo.

Muutos vapauttaa aikaa välittömään asiakastyöhön

Lääkkeiden jakamisesta vapautuva työaika käytetään asiakkaan kanssa yhdessä tekemiseen, kuten kuntouttavaan hoitotyöhön ja arjen askareisiin.

– Merkityksellisen arjen ja harrastetoiminnan mahdollistaminen pitää parhaiten yllä asiakkaan toimintakykyä ja mahdollistaa kotona asumisen mahdollisimman pitkään, palvelupäällikkö Tarja Seppänen sanoo.

Koneellisesta lääkkeiden annosjakelusta huolimatta hoitaja arvioi käyntien aikana asiakkaan vointia ja lääkkeiden vaikuttavuutta.

Lisätiedot
Anu Koivumäki, ikäihmisten palvelujen johtaja, Sosteri, 044 417 3982, anu.koivumaki@sosteri.fi
Tarja Seppänen, palvelupäällikkö, Sosteri, 044 417 3974, tarja.seppanen@sosteri.fi