Mervi Karvonen, Kari Niiranen ja Mirja-Riitta Turunen

KUVA: Sosterista palveluohjaaja Mervi Karvinen, fysioterapeutti Kari Niiranen ja palveluohjaaja Mirja-Riitta Turunen kertovat, että tyypillisiä muutostöitä ovat mm. tukikahvojen asennukset ja kynnysten poistot pyörätuolilla tai rollaattorilla kulkemista varten.

Sosterin apuvälinekeskus auttaa tarvittaessa pienissä asunnonmuutostöissä, kun asiakas kotiutuu sairaalajaksolta ja kun apuvälineen, kuten pyörätuolin, käyttö sitä edellyttää. Pieniä muutostöitä ovat esimerkiksi kynnysten poisto, tukikahvojen asennus. Isompia muutostöitä myönnetään vain vaikeavammaisille.

Pienissä kodinmuutostöissä apua saa Sosterin apuvälinekeskuksesta. Apuvälinekeskuksen tai vammaispalvelun myöntämät välttämättömät asunnonmuutostyöt eivät aiheuta asiakkaalle kustannuksia ja niiden tarve arvioidaan aina yksilöllisesti.

– Pieniä muutostöitä, kuten luiskat, kynnysten poistot, tukikahvat, tukikaiteet ja lankavetimet on mahdollista saada, kun esimerkiksi hoidosta kotiutuminen ja toimintakyvyn alentuminen niitä edellyttävät, palveluohjaaja Mirja-Riitta Turunen Sosterista sanoo.

Jos vammaa tai toimintakykyä alentavaa pitkäaikaissairautta ei ole, apua ja neuvoja kodin muutostöihin antaa esimerkiksi Vanhustyön keskusliitto. Liiton oman korjausneuvonnan kanssa voi suunnitella korjaustyöt sekä tehdä tarvittavat avustushakemukset.

Isommat muutostyöt vain vaikeavammaisille

Isoja muutostöitä myönnetään vain vaikeavammaisille. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulain mukaisesti henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisia ja erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Sosterin vammaispalvelusta on mahdollista saada välttämättömiä, isompia kodin muutostöitä.

– Vammaispalvelusta saatavia muutostöitä ovat yksilöllisen tarpeen edellyttämät ja välttämättömät työt, joissa puututaan asunnon rakenteisiin tai joissa on tarve asuntoon kiinteästi asennettaville apuvälineille ja laitteille, palveluohjaaja Mervi Karvinen Sosterin vammaispalvelusta kertoo.

Vammaispalvelulain mukaisilla muutostöillä ei ole tarkoitus korvata niitä kustannuksia jotka aiheutuvat asumisesta hissittömässä kerrostalossa. Muutostyöt eivät myöskään tarkoita peruskorjausta, eikä asunnon arvoa nostavaa parannusta tai lisäystä. Peruskorjaus- ja energia-avustusta asunnon muutostöihin voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta.

Omaa vanhuusajan asuntoa kannattaa suunnitella ajoissa

Jokaisen meistä kannattaa miettiä, kuinka haluaa ikäihmisenä asua ja suunnitella asioita myös pitkällä tähtäimellä. Näin omassa kodissa on turvallista ja helppoa asua, jos kremppoja tulee.

– Mikäli kodissa on tarve tehdä isompaa remonttia, on järkevää tehdä koti siinä yhteydessä esteettömäksi, tehdä tarvittavat muutostyöt ja valita materiaalit, jotka lisäävät turvallisuutta sekä suunnitella tilaratkaisut ikääntymistä tai toimintakyvyn muutosta ajatellen, Turunen opastaa.

Mikäli suunnitelmissa on vaihtaa asuntoa, silloin uudeksi asunnoksi on hyvä valita esteetön asunto.

– Hissilliset kerrostalot ovat hyvä valinta, tuolloin ulos pääsee helposti rollaattorinkin kanssa. Hissin tulee olla toki riittävän suuri. Asunnon valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota pihan valaistukseen ja turvallisuuteen, kuten piha-alueen käytäviin – kuinka helppo niissä on kulkea myös talviaikoina?

Asunto-osakeyhtiöille on velvoitteensa asuinympäristön ja yhteisten tilojen turvallisuudesta asunto-osakeyhtiölain perusteella. Sen sijaan henkilön oma vastuu muuttotilanteessa on selvittää, millaiseen ympäristöön muuttaa, jotta voi arjessaan toimia ja liikkua esteettömästi.

Lisätiedot
Mirja-Riitta Turunen, palveluohjaaja, vammaispalvelu, p. 044 417 3965
Mervi Karvinen, palveluohjaaja, vammaispalvelu, p. 044 417 4159

Sosterin alueellinen apuvälinekeskus: puhelinpalvelu ja ajanvaraus ma-pe klo 8-10 p. 044 417 3979. Vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe klo 10-13, muulloin ajanvarauksella.

Invalidiliitto: Katse kotiin – tietoa toimivasta asumisesta -esite: https://drive.google.com/file/d/0B3eK996uI4PxQ3VUMmVPdlkzRjQ/view