Omaolo.fi on verkkopalvelu, joka ottaa sinut mukaan edistämään hyvinvointiasi yhdessä Sosterin ammattilaisten kanssa. Sen käyttö on helppoa ja se säästää sinut jonottamiselta sekä turhilta hoitokäynneiltä.

Omaolon palveluita ovat muun muassa oirearviot, palveluarviot, hyvinvointitarkastus, henkilökohtaiset suunnitelmat ja hyvinvointivalmennukset. Hyvinvointitarkastus ja -valmennus tulevat palveluun myöhemmin.

Omaolon oirearvio kertoo luotettavasti, vaativatko oireesi ammattilaisen hoitoa vai riittääkö itsehoito. Suositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin. Kirjaudu Omaoloon, täytä oirearvio ja lähetä se ammattilaiselle, saat vastauksen ja ohjeet miten menetellä.  Vaikka et kirjautuisi Omaoloon, saat perustiedot suositellusta jatkosta ja vinkkejä Sosterin palveluihin.

Omaolon palveluarvioissa voit arvioida mahdollisuutesi omaishoidon tukeen ja joihinkin sosiaalipalveluihin (kuljetusapu, henkilökohtainen apu). Omaolon hyvinvointitarkastus ja -valmennukset ohjaavat sinua huolehtimaan terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi ennaltaehkäisevästi.

Omaolon kautta ammattilaiset myös saavat paremmat ennakkotiedot sinusta, jolloin asioita ei tarvitse selittää moneen kertaan. Omaolo on Omakannan kumppani ja palvelut voivat jakaa tietoja sinun suostumuksellasi.