Omakanta on kansalaisille suunnattu palvelu, jossa voi katsoa omia sähköisiä potilas- ja reseptitietoja internetistä.

Omakannassa näkyvät ainoastaan valtakunnalliseen sähköiseen Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ja reseptit. Tiedot näkyvät palvelussa sen jälkeen kun terveydenhuollossa on alettu tallentaa tietoja Potilastiedon arkistoon. Sosteri liittyi Potilastiedon arkistoon 2.11.2013.

HALLITSE TIETOJESI KÄYTTÖÄ

Sähköinen resepti ja Potilastiedon arkisto mahdollistavat sen, että halutessasi tietosi ovat terveydenhuollon käytössä koko Suomessa, asioitpa sitten julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa.

Omakannassa voit käydä kuittaamassa Kanta-palveluja koskevan informaation luetuksi. Kuittauksen voit tehdä myös terveydenhuollossa.

Voit antaa suostumuksen tietojesi käyttöön hoitoasi varten. Voit tehdä sen Omakannassa tai terveydenhuollossa. Suostumus on voimassa toistaiseksi ja halutessasi voit perua sen milloin tahansa.

Palvelussa voit myös rajoittaa resepti- ja potilastietojesi luovuttamista. Silloin tiedot eivät näy apteekeissa eivätkä terveydenhuollossa. Poikkeuksena on, että lääkkeen määrääjä näkee aina itse kirjoittamansa reseptit. Rajoitus ei myöskään koske huumausaine- ja pääsääntöisesti keskushermostoon vaikuttavia (PKV-) lääkkeitä.

Omakannassa voit seurata, mihin terveydenhuollon yksiköihin tietojasi on luovutettu tai missä apteekeissa tietojasi on käsitelty.

Hoitotahdon ilmaisu

Voit myös tallentaa hoitotahdon- ja/tai elinluovutustahdon Omakantaan. Ilmoita hoito- tai elintahdosta lisäksi Sosteriin, jotta merkintä elinluovutus- tai hoitotahdon olemassaolosta voidaan lisätä Sosterin potilastietojärjestelmän hälytyksiin (riskitiedot). Varsinainen tahdonilmaisun sisältö välittyy sähköisesti Omakannasta Sosterin potilastietojärjestelmään, joten tulostetta tahdonilmaisusta ei tarvitse tuoda.

Jos sinulla on Sosterissa aiemmin tehty paperinen tahdonilmaisu, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi tai sairaalan arkistoon sen mitätöimiseksi, varsinkin jos sen sisältö on ristiriidassa uuden kanssa.


Yksityiskohtaiset ohjeet

Hoitotahto ja elinluovutustahto omakannassa

Informointi_suostumus ja kielto omakannassa

Laboratoriotutkimukset

Lapsen potilastietojen katsominen

Omien potilastietojen katsominen

Sähköisen reseptin uusiminen omakannassa