Sosterissa sähköinen resepti on käytössä kaikissa perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yksiköissä.

Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksen tietojen perusteella mikä tahansa apteekki voi toimittaa lääkkeet. Paperi-, puhelin- ja faksireseptejä ei tallenneta Reseptikeskukseen. Sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot säilyvät Reseptikeskuksessa 30 kuukautta eli 2,5, vuotta. Sen jälkeen ne siirtyvät toiseen keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptiarkistoksi.

Potilas voi tarkastella omia reseptitietojaan Omakanta-nettipalvelun kautta. Palveluun pääsee kirjautumaan pankkitunnuksilla kanta.fi -sivujen kautta. Omakannasta jokainen täysi-ikäinen voi mm. tarkastaa mitä reseptejä hänelle on määrätty, mihin asti reseptit ovat voimassa ja paljonko resepteissä on vielä toimittamattomia lääkkeitä. Omakantaan voi kirjautua verkkopankkitunnuksilla, tai mobiilivarmenteella.

SÄHKÖISEN RESEPTIN HYÖDYT

Olennaisin ero paperiseen reseptiin on se, että potilas voi hakea lääkkeensä mistä tahansa apteekista. Vuoden 2016 jälkeen kaikki reseptit ovat sähköisiä reseptejä koko Suomessa. Itse resepti tallennetaan Reseptikeskukseen, jossa se on aina tallessa. Kaikista sähköisistä resepteistä saa yhteenvedon, josta selviää yhdellä silmäyksellä kaikki sähköiset reseptit. Omakannassa voi tehdä itse sähköisten reseptien sähköinen uusimispyyntö. Uusimispyyntö voidaan tehdä sähköisestä reseptistä, josta on jo ostettu lääkettä ja jonka kirjoittamisesta ei ole yli 16 kuukautta.

Pyyntö tehdään avaamalla Omakannan osio Sähköiset reseptit ja valitsemalla sieltä uusittava resepti määräyspäivän kohdalta. Jos resepti on uusittavissa, tiedoissa näkyy Reseptin uusiminen – linkki, jonka kautta pääsee Uusimispyyntöjen lähettäminen -sivulle.

Uusimispyyntö lähtee ensisijaisesti siihen terveydenhuollon yksikköön, jossa resepti on kirjoitettu, mutta palvelussa voi myös valita mihin reseptin lähettää uusittavaksi.  Reseptin uusimisesta tulee tekstiviesti, jos uusimispyyntöön laittaa matkapuhelinnumeronsa. Uusimisen tilannetta voi seurata myös Omakannassa reseptin tiedoista. Katso tarkempi kuvilla varustettu ohje vierestä Hyvä tietää-ruudusta.

KOKONAISLÄÄKITYS KUNTOON

Kun potilaan kaikki reseptit on tallennettu Reseptikeskukseen, lääkäri voi potilaan suostumuksella tarkistaa tämän kokonaislääkityksen ja ehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Potilaan pyynnöstä myös farmaseutti tai proviisori voi tarkistaa kokonaislääkityksen. Potilasta hoitava sairaanhoitaja voi myös potilaan suostumuksella tarkastella Reseptikeskuksessa olevia tietoja.

YHTENÄISET LÄÄKETIEDOT

Sähköisen reseptin käyttöönoton jälkeen kaikilla terveydenhuollon toimipisteillä ja apteekeilla on käytössään yhtenäiseen Lääketietokantaan perustuvat tiedot. Lääketietokanta sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Tietokannassa on myös tiedot korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista.