Vuoden 2014 alusta alkaen kansalainen on voinut valita entistä vapaammin terveydenhuoltopalvelunsa, terveydenhuoltolaki 47§.

perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollossa kansalaisella on oikeus valita vähintään vuodeksi terveyskeskus, jossa häntä hoidetaan ja josta hän hankkii kaikki tarvitsemansa perusterveydenhuollon palvelut. Kun kansalainen on vaihtanut terveysaseman, hän pysyy sen asiakkaana, kunnes ilmoittaa uudesta vaihdosta. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella kerran vuodessa. Valinnanvapaus ei koske kotisairaanhoitoa, kouluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa, joista vastaa kotikunta. Ilmoituksen vaihdosta voi Sosterin suuntaan tehdä myös Hyviksen sähköisessä palvelussa.

MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ TOIMITAAN?

  • Mikäli Itä-Savon sairaanhoitopiirin ulkopuolella asuva potilas/asiakas haluaa valita jonkun Sosterin terveysasemista omaksi palvelujen tuottajaksi, hän ilmoittaa siitä kirjallisesti Hyvä tietää-laatikosta löytyvällä vaihtoilmoituslomakkeella. Lomakkeesta löytyy osoite, johon lomake toimitetaan. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa vaihdosta myös entiseen omaan terveyskeskukseen. (Huom! Rantasalmi ei ole enää osa Sosteria, joten sitä koskevissa asioissa yhteydenotto Rantasalmen terveysasemalle)
  • Tarvittavat potilastiedot tilataan potilaan/asiakkaan luvalla edellisestä hoitopaikasta. Potilas/asiakas voi myös toimittaa tiedot itse.
  • Lisätietoja saa myös tarvittaessa puhelimitse vastaanottojen osastonhoitajalta numerosta 044 417 3144.

PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUT

  • Kiireettömän vastaanottoajan saa 1 viikon – 3 kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnin perusteella. Hoitotakuun piiriin kuulumattomat asiat, esim. todistusasiat ja vuosikontrollit asetetaan jonolle ja kutsutaan vastaanotolle sopivana ajankohtana.
  • Päivystyspotilaat hoidetaan Savonlinnan keskussairaalassa yhteispäivystyksessä.
  • Potilaan hoidon tarpeen arvioi aina terveydenhuollon ammattihenkilö, joka yhdessä potilaan kanssa pyrkii ratkaisemaan potilaan ongelman ja ohjaa potilaan häntä parhaiten palvelevan terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle. Joskus voi myös pelkkä puhelinneuvonta riittää.
  • Lisätietoja terveysasemien toiminnasta löydät näiltä nettisivuilta sekä sivustolta Hyvis.fi sivustolta

ASIAKASMAKSUT

  • Potilas/asiakas maksaa käynneistään Sosterin terveysasemilla asiakasmaksun voimassa olevan taksan mukaisesti.

MATKAKUSTANNUKSET

  • Kela korvaa matkakustannukset pääsääntöisesti potilaan lähimmän terveysaseman mukaisesti. Lisätietoja Kelan matkakorvauksista Hyvä tietää-laatikosta

erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidossa potilaan valinnanvapaus tarkoittaa  potilaan mahdollisuutta  valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa yhteisymmärryksessä hoitavan ja lähettävän lääkärin kanssa mistä tahansa kyseistä erikoissairaanhoitoa Suomessa antavasta yksiköstä. Valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa tutkimusta tai hoitoa.

Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa