1. Terveyskeskukseen on saatava välitön yhteys ja terveydenhuollon ammattihenkilön on käynnistettävä hoidon tarpeen arvio

Yhteyden saaminen toteutuu kaikilla terveysasemilla. Puhelinjärjestelmämme tarjoaa soittajalle mahdollisuuden jäädä jonolle tai halutessaan jättää takaisinsoittopyyntö, jolloin linjan vapauduttua hoitaja soittaa asiakkaalle päin eikä asiakas menetä paikkaansa jonossa. Näin voimme aina varmistaa yhteydenoton onnistuvan.

Terveydenhuollon ammattihenkilö, tavallisimmin sairaanhoitaja suorittaa arvion hoidon tarpeesta puhelun aikana. Tarvittaessa potilas kutsutaan sairaanhoitajan vastaanotolle tarkempaa arviota varten. Välitöntä tai kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät hoitoon samana päivänä. Hoito toteutetaan päivystyksessä. Mikäli potilaan tilanne sallii hoidon aloituksen siirtämisen seuraavaan päivään, järjestetään hoito terveysasemilla tai illalla päivystyksen tiloissa.

2. Terveydenhuollon ammattihenkilön on suoritettava hoidon tarpeen arviointi kolmen arkipäivän kuluessa

Toteutuu kaikilla terveysasemilla.

3. Kiireettömään hoitoon on päästävä kolmen kuukauden kuluessa

  • Lain mukaan hoitoon pääsyn tulee toteutua uuden vaivan ilmetessä tai jo tiedossa olevan sairaustilanteen pahentuessa kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta.

Toteutuu kaikilla terveysasemilla (päivitetty 20.2.2017).