Terveydenhuollossa annettavasta hoidosta suurin osa on kiireellistä hoitoa, johon esimerkiksi onnettomuustapauksissa pääsee välittömästi ja vakavissa sairauksissa mahdollisimman pian. Maaliskuun 2005 alusta lähtien myös kiireettömään hoitoon on päästävä määräajassa ns. hoitotakuu.

Terveyskeskukseen on saatava arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Potilaan hoidon tarve voidaan arvioida usein jo puhelimessa, ja sen voi tehdä muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri. Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Terveyskeskuksessa hoito aloitetaan tavallisesti jo ensimmäisellä käyntikerralla. Jos näin ei voida tehdä, hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Sairaalaan kiireettömään hoitoon pääsy edellyttää lääkärin lähetettä. Sairaalassa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta sinne. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai kutsumalla potilas tutkimuksiin sairaalaan. Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Hoitoonpääsyajat eri Sosterissa yksiköissä

Hammashoidon hoitoonpääsy
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy
Sosiaalipalveluiden hoitoonpääsy
Terveysasemien hoitoonpääsy


Jos määräajat ylittyvät

Jos oma terveyskeskus tai sairaala ei pysty hoitamaan potilasta määräajassa, sen on järjestettävä potilaalle mahdollisuus päästä hoitoon muualle, joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityissektorille. Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja. Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä hoidosta muualla. Kieltäytymistapauksissa potilas ei jää hoitamatta, mutta kiireettömän hoidon määräaikoja ei enää sovelleta.

Perusteet, joilla hoitoon pääsee, ovat nyt yhdenmukaisia koko maassa. Kiireettömän hoidon perusteet on jo laadittu noin 200 sairauden osalta ja määrä kasvaa koko ajan. Lääkäri päättää edelleen potilaan hoidosta ja jatkohoitoon lähettämisestä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, mutta huomioi asiantuntijoiden laatimat kiireettömän hoidon perusteet.