Hoitoon liittyviä tutkimuksia tehdään usein jo ennen lääkärin vastaanottoa. Ilmoittaudu kutsukirjeessä mainittuna aikana kirjeessä mainittuun paikkaan. Yleensä ilmoittautuminen tehdään sairaalan itseilmoittautumispäätteillä.

Pyydämme sinua noudattamaan annettuja valmistautumisohjeita. Jos  tutkimuksesta tai siihen liittyvistä ohjeista on kysyttävää, ota yhteys tutkivaan yksikköön.