Kun lähete on saapunut sairaalaan, potilas saa lähetteen saapumisesta tiedon joko kirjeellä tai Hyvis-sähköisen palvelun viestillä. Kun lähete on käsitelty, potilaalle lähetetään aikanaan kutsu, jossa ilmoitetaan varattu vastaanottoaika, tai ilmoitus arvioidusta odotusajasta. Myös ajanvaraus voi tulla kirjeellä tai jos olet tehnyt Hyviksessä sähköisen asioinnin sopimuksen, Hyvis-viestillä. Viestistä tulee aina tekstiviesti tai sähköposti, jotta potilas tietää kirjautua Hyvis-palveluun katsomaan viestin.


Ota mukaan

  • saamasi kutsukirje (jos tullut paperikirjeenä)
  • reseptit tai luettelo käyttämistäsi lääkkeistä:
    • säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet ja mahdolliset erikoislääkkeet
  • muualla kuin Sosterissa otetut sydänfilmit, laboratoriotutkimustulokset, röntgenkuvat ja muut tutkimustulokset.
  • Äitiyspoliklinikalle tulessa myös äitiyskortti.

Lapsipotilailla mukaan kannattaa ottaa

  • neuvolakortti
  • mahdolliset Sosterin ulkopuoliset kuntoutuspalautteet ja -päätökset fysio-, puhe- tai toimintaterapeutilta tai psykologilta
  • jos on, palaute päiväkodista ja/tai koulusta.

VASTAANOTOLLE SAAPUMINEN

Poliklinikalle tullessa ilmoittaudutaan itseilmoittautumispäätteillä.

Tutkimusten ja hoitojen ajankohta voi joskus muuttua siitä, mitä kutsussa on ilmoitettu. Muutos johtuu yleensä siitä, että sairaalaan tulee ennakoitua enemmän äkillisesti sairastuneita, jotka tarvitsevat välitöntä hoitoa. Henkilökunta pyrkii tiedottamaan sinulle aikataulumuutoksista. Jos odotusaika tuntuu liian pitkältä, kysy, miksi ja miten kauan joudut vielä odottamaan. Samalla voitte sopia esimerkiksi kahviossa käynnistä.


JATKOHOIDOSTA PÄÄTTÄMINEN

Lääkärissäkäynnin yhteydessä päätetään mahdollisesta jatkohoidosta, lisätutkimuksista, osastolle ottamisesta tai leikkauksesta. Saat joko heti uuden ajan tai kutsu uutta käyntiä varten toimitetaan postitse. Jonotusajat vaihtelevat diagnoosin mukaan.

Ennen leikkausta potilas voidaan vielä kutsua erilliseen tutkimukseen ja ohjaukseen, jonka tarkoituksena on selvittää potilaan leikkauskelpoisuus sekä ohjata ja kannustaa potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa