Potilasturvallisuus tarkoittaa terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta.

Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla ja hoidosta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

POTILASTURVALLISUUS JA POTILAAN OSALLISTUMINEN

Potilas ja hänen läheisensä otetaan aktiivisesti mukaan potilasturvallisuuden edistämiseen, ja heitä kannustetaan entistä enemmän kanssakäymiseen hoitoon osallistuvan henkilökunnan kanssa.

Potilas voi itse vaikuttaa hoidon onnistumiseen, hän on useimmiten paras tietolähde omasta itsestään, terveysongelmistaan sekä terveydentilassaan tapahtuneista muutoksista. Esimerkiksi lääkehoidossa potilaalla on hyvin aktiivinen rooli ja mahdollisuus estää lääkehoitovirhe tai havaita vaaratapahtuma. Hänen tulisi kertoa turvallisuuspuutteista ja huomaamistaan epäkohdista henkilökunnalle jo hoidossa ollessaan. Tämän lisäksi potilas tai hänen läheisensä voi tehdä vaaratilanneilmoituksen Oma ilmoitus vaaratapahtumasta -linkistä tai yksiköstä saatavalta paperilomakkeella.

Luottamuksellisuus potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä auttaa selviämään myös hankalista tilanteista. Päävastuu hoidon ja hoitamisen turvallisuudesta on kuitenkin aina terveydenhuollon henkilöstöllä ja organisaation johdolla.

Tutustu vielä viereisessä Hyvä tietää-osiossa olevaan Sosterin Turvallisemmin yhdessä-esitteeseen ja alla oleviin vinkkeihin turvallisemmasta hoidosta.

10 VINKKIÄ TURVALLISEMPAAN HOITOON

1.    Riittävät tiedot
Sinua hoitavilla henkilöillä tulee olla riittävät tiedot oireistasi ja sairauksistasi sekä ajantasaiset yhteystietosi. Ilmoita, jos niissä on tapahtunut muutoksia.

2.    Henkilöllisyyden varmistaminen
Muistuta rohkeasti, jos henkilökunta unohtaa kysyä henkilötietojasi mennessäsi esimerkiksi tutkimuksiin, antaessaan sinulle lääkkeitä tai käsitellessään tutkimustuloksiasi.

3.    Muistiinpanot
Kirjoita muistiin, mitä haluat kertoa tai kysyä. Pyydä hoitohenkilökunnalta tietoa kirjallisesti muistisi tueksi.

4.    Kysy rohkeasti
Kysy hoitovaihtoehdoista ja siitä, miten hoitosi etenee. Kysy myös lääkkeistä ja niiden haittavaikutuksista. Varmista, ymmärsitkö asiat oikein.

5.    Lääkitys
On tärkeää, että hoitopaikassa ja apteekissa lääkityslistasi on ajan tasalla. Voit pyytää tarkistusta. Omin päin ei pidä muuttaa lääkitystä.

6.    Ohjeiden noudattaminen
Noudata saamiasi hoito-ohjeita. Kerro, jos se tuottaa sinulle vaikeuksia.

7.    Osallistuminen
Osallistu oman hoitosi suunnitteluun ja päätöksentekoon. Anna palautetta saamastasi hoidosta.

8.    Kivut
Kerro, jos sinulla on kipuja, missä ja miten ne tuntuvat?

9.    Omaisen tai läheisen läsnäolo
Läheinen tai omainen voi halutessasi osallistua hoitoosi.

10. Jos jokin mietityttää
Jos jokin asia mietityttää, ota asia heti puheeksi. Voit myös jälkikäteen olla yhteydessä sinua hoitavaan tahoon.