TULOHAASTATTELU JA HOITOSUUNNITELMA

Vuodeosastolla laaditaan alustava hoitosuunnitelma. Tulohaastattelun aikana hoitosuunnitelma täsmentyy. Henkilökunta kertoo osaston toiminnasta ja päiväjärjestyksestä. Hoidossa korostamme potilaskeskeisyyttä. Oma aktiivisuus on terveyden edistymisessä ja ylläpitämisessä tärkeää. Tutkimus- ja/tai hoitotoimenpiteiden yhteydessä voi neuvotella hoidosta lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa. Lääkäri kertoo potilaalle tutkimustuloksista ja sairaudesta.

Päiväohjelma

Osaston toiminta on vilkkainta aamupäivisin, jolloin suurin osa tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä tapahtuu. Myös lääkäreiden kierto ajoittuu aamupäivään. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, ettei osastolta poistuta neuvottelematta siitä henkilökunnan kanssa.

Potilasruokailu

Vuodeosastopotilaille tarjoillaan viisi maistuvaa ateriaa päivässä; aamiainen, lounas, iltapäivän välipala, päivällinen ja iltapala. Sairaalassa tarjottava ruoka suunnitellaan niin että, se sopii mahdollisimman monelle sellaisenaan.

Potilasruokailu
Potilasruokalista

Kotiutuminen

Kotiin tai jatkohoitoon lähdöstä pyritään neuvottelemaan potilaiden ja läheisten kanssa hyvissä ajoin. Osaston henkilökunta auttaa kotiinlähtöjärjestelyissä. Kotiinlähtöä edeltävissä keskusteluissa lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa annetaan tarvittavat jatkohoito-ohjeet sekä lääkemääräykset ja todistukset. Jos sairaalasta lähdettäessä tarvitaan apuvälineitä, ne lainataan Apuvälinekeskuksesta. Välineet on palautettava välittömästi, kun niitä ei enää tarvitse.

Pyydämme ilmoittamaan hyvissä ajoin ennen kotiinlähtöä hoitavalle lääkärille tai osaston henkilökunnalle tarvitaanko mukaan lääkärintodistuksia. Todistuksista peritään sairaanhoitopiirin vahvistamien taksojen mukainen maksu hoitopäivälaskutuksen yhteydessä.

Omakannasta potilaat näkevät osastojaksolla tehdyistä merkinnöistä vain väliarvion ja loppulausunnon. Muut tiedot on pyydettävä tulosteena joko osastolta tai tilattava potilaskertomuskopiot. Kopiopyyntö voidaan tehdään sähköisenä Hyvis-palvelun kautta tai potilaskertomuskopiopyyntö-lomakkeella, joka löytyy Omien potilasasiakirjojen tilaaminen -sivulta.

ILMOITUSTAULUT JA INFOKANSIOT

Osaston ilmoitustaululla on ajankohtaista tietoa mm. sairaalan toiminnasta, osaston päiväjärjestys, kahvion aukioloajat, potilasjärjestöjen ja -yhdistyksien yhteystieto-ja. Osastoilla olevissa infokansioissa on lisäksi muuta sairaalan toimintaan liittyvää tietoa.

RADIO, TV JA SANOMALEHDET

Sairaalan keskusradion kautta voitte kuunnella radiota potilashuoneessa kuulokkeiden avulla. Osastoilla on televisioita sekä potilashuoneissa että päivähuoneessa; toivottavaa on, että televisiota katsellaan klo 22.00 jälkeen vain päivähuoneessa potilashuoneiden yörauhan takaamiseksi. Osastoille tulee paikkakunnan sanomalehti.

MOBIILILAITTEET JA VIERASVERKKO

Tilat, joissa omien puhelinten ja muiden mobiililaiteiden käyttö on kielletty, on erikseen merkitty. Kielletyissä tiloissa on kiellosta kertovat kyltit, muualla omien laitteiden käyttö on sallittua. Sairaalassa on myös vierasverkko, jonka tunnukset henkilökunta voi pyydettäessä tilata.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Potilas voi kieltää antamasta tietoja kenellekään sairaalassa olostaan, jolloin kielto merkitään potilasasiakirjoihin. Jos potilastietoja pitää jostain syystä luovuttaa Sosterin ulkopuolelle, luovutukseen pyydetään aina potilaan suostumus. Poikkeuksena on lain perusteella tehtävät luovutukset. Tarkempaa tietoa suostumuksista ja kielloista voi katsoa niistä kertovilta sivuilta.

VIERAILUT

Tiedot vierailuajoista ja tuliaisten ja kukkien tuomisesta löydät kunkin osaston omalta sivulta.

Oheispalvelut

Savonlinnan pääterveysaseman osastoille voi tilata esim. kampaajan, kosmetologin tai jalkahoitajan palveluja. Henkilökunta auttaa tarvittaessa tilauksen tekemisessä. Osastoille tulee paikalliset sanomalehdet.