Sosiaali- ja potilasasiamies

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa.

Sosiaali- ja potilasasiamies mm.

  • auttaa ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä

Sosiaali- ja potilasasiamies


Viestit-palvelu

Sähköinen yhteydenottokanava Suomi.fi Viesti-palvelun kautta muissa kuin suoraan potilaan hoitoa (terveydenhuolto) tai asiakkaan hoivaa tai huoltoa (sosiaalipalvelut) koskevissa asioissa

Viestillä voi laittaa myös liitteitä, esim. lomakkeita (muistutus, vainajan tietoihin liittyvät pyynnöt, oikaisuvaatimukset jne.). Lomakkeita ei tarvitse erikseen allekirjoittaa, sillä Suomi.fi Viesti-palvelussa on sähköinen tunnistautuminen

Kirjaudu Viesti-palveluun

Ohje Viestit-palvelun käytöstä: Suomi.fi Viestit-palvelu


Asiakaspalaute

Palautteesi on arvokasta. Sen avulla autat meitä kehittämään toimintaamme. Asiakaspalaute on tarkoitettu yleisen palautteen antamiseen, sen tietosuoja ei ole riittävä salassa pidettävien tietojen välittämiseksi. Jos haluat hoitaa henkilökohtaisia asiakas- tai potilassuhteeseen liittyviä asioita Sosterissa, ota yhteyttä suoraan palvelu- tai hoitoyksikköön tai tarvittaessa sosiaali- ja potilasasiamieheen.

Anna palautetta


Oma ilmoitus vaaratilanteesta

Asiakas, potilas tai omainen voi helposti tehdä ilmoituksen Sosterin palveluissa tapahtuneesta tai uhanneesta vaaratilanteesta potilasilmoituksella. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

https://www.awanic.fi/haipro/13/potilasilmoitus/potilasilmoitus.asp


Pikapalaute

Pikapalautelaite HappyOrNot -palvelu on asiakkaan näkökulmasta todella vaivaton, sillä palautteen antaminen kestää vain sekunteja – vain yksi painallus riittää. Laitteessa on neljä hymiöllä kuvitettua painonappia vihreästä, iloisesta kasvosta, punaiseen surulliseen. Asiakas painaa sitä nappia, jonka kuva vastaa hänen kokemustaan asiakaspalvelutilanteesta. Nappia painamalla palautteen voi antaa nopeasti, helposti ja nimettömänä. Palvelukokemushan perustuu tunteisiin ja hymiön avulla voi antaa arvion liikoja miettimättä, tunteen pohjalta

Tyytyväiset asiakkaat ovat Sosterille tärkeitä ja näin halutaan kerätä nopeasti palautetta käyttöön palvelujen kehittämiseksi.

Laitteiden sijainnit

Sosterissa pysyvät asiakaslaitteet on sijoitettu keskussairaalassa päivystykseen, kaikille terveysasemille ja hammashoitolaan. Lisäksi on 2 eri yksiköissä kiertävää laitetta.

Tyytyväisyysraportti