Perusmaksu ja Kela-korvaus perusmaksu 28,75€/työntekijä/vuosi

Työterveyshuollon hinnasto 2016

Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa (31.7 henkilömäärän mukaan). Perusmaksu sisältää mm. ajanvaraus- ja toimistopalvelut, laskutuspalvelut, asiakasrekisterin ylläpidon, tilat, välineet ja tieto-järjestelmien ylläpidon.

Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta. Työterveyshuoltosopimus ja voimassa oleva toimintasuunnitelma ovat edellytyksiä korva-uksen maksamiselle. Perusmaksu on Kelan- korvauksiin oikeuttavaa vain, jos tilikaudella on työterveyshuollon muita kustannuksia.

Työterveyshuollon asiantuntijoiden kustannuksia voidaan korvata vain, kun työterveyshuollon ammattihenkilöt ovat arvioineet esim. työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten perusteella asian-tuntijapalvelujen tarpeen. Asiantuntijoita ovat fysioterapeutit ja psykologit sekä työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen alan, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian ja liikunnan alan asiantuntijat.

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO

Lakisääteiseen ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluu:

  • Työterveysyhteystyö
  • Työpaikkaselvitys
  • Terveystarkastukset
  • Toimenpide-ehdotuksien tekeminen
  • Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
  • Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen
  • Työterveyshuollon yhteistyö
  • Ensiapukoulutuksen tarpeen arvioiminen ja suunnittelu
  • Työkyvyn ylläitäinen ja edistäminen
  • Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta