Sosterissa tietosuojavastaava toimii erityisasiantuntijana, joka antaa tietosuojaan liittyvää asiantuntija-apua Sosterin asiakkaille ja henkilöstölle. Tietosuojavastaava toimii yhteistyössä Sosterin rekistereistä vastaavan kuntayhtymäjohtajan kanssa, joka viimekädessä vastaa henkilötietojen käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojavastaavan pääasialliset tehtävät yhteistyössä rekisterin vastuuhenkilön kanssa:

  • henkilötietojen käsittelyn ja niiden suojausmenetelmien seuranta ja valvonta
  • Sosterin henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan osallistuminen
  • tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmistelu ja ylläpito
  • henkilöstölle annettavaan tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen toteuttaminen, ohjeistaminen ja toteutuksen seuranta
    yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin toimiminen.

Tietosuojavastaava auttaa myös Sosterin asiakkaita tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä ja käsittelee lokitietopyynnöt.

Lokitieto- ja tarkastuspyynnöt

Sosterin alueen asukas voi tehdä lokitietopyynnön myös sähköisessä asioinnissa. Muille turvallinen sähköinen yhteydenottokanava Suomi.fi Viesti-palvelun kautta, valitse siellä Itä-Savon sairaanhoitopiiri/Tietosuojavastaava