Potilas- tai asiakastietojärjestelmän käytöstä ja tiedon luovutuksesta syntyy lokirekisteritietoa. Käyttölokirekisterin avulla todennetaan henkilörekisterin käyttö. Luovutusrekisteri tallentaa tiedot henkilörekisterin tiedon luovutuksesta. Lokirekisterien käyttöoikeudet on rajattu muutamalle työntekijälle työtehtävien mukaisesti.

Lokirekisteritiedon avulla valvotaan ja tarkastetaan, että henkilötietorekisterin käyttö on annettujen määräysten ja lain mukaista. Sosterissa lokirekisterivalvontaa toteutetaan säännöllisesti sekä asiakkaan tai esimiehen pyynnöstä.

Asiakkaalla/potilaalla on oikeus pyytää lokitietotarkastusta epäillessään väärinkäytöstä tai käyttäessään tarkastuspyyntöoikeuttaan. Tarkastuspyyntö tehdään omahyvis.fi-asiointipalvelun kautta (Huom! vain Sosterin alueen asukkaat) tai  kirjallisena oheisella lomakkeella. Lokitiedot toimitetaan ilman aiheetonta viivytystä, mutta loma-aikoina toimitusajat voivat olla pidemmät.

Lokitietojen tarkastuspyyntölomake

Paperilomake lähetään tai tuodaan Sosterin kirjaamoon.