Sivulta löytyvät lain vaatimat tietosuojaselosteet Sosterissa käytössä olevista rekistereistä ja ohjeet rekisteri- ja lokitietojen tarkastukseen. Lisäksi kerrotaan, miten teet korjausvaatimuksen rekisteritietoihin. Jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekistereissä itsestä on, mutta jos tarvitset vain kopiota asiakas ja potilastiedoistasi, katso kohdasta omien potilas- tai asiakasasiakirjojen tilaaminen. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Sosterin tietosuojavastaavaan.


Lokitietojen tarkastuspyynnöt

Potilas- tai asiakastietojärjestelmän käytöstä ja tiedon luovutuksesta syntyy lokirekisteritietoa. Käyttölokirekisterin avulla todennetaan henkilötietojen käyttö. Luovutusrekisteri tallentaa tiedot henkilötietojen luovutuksesta.

Lokitietojen tarkastuspyynnöt


rekisterit

Sosterin toiminnassa käytetään useita erityyppisiä ja eri käyttötarkoitukseen perustettuja henkilörekistereitä. EU yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereistä laaditaan tietosuojaselosteet ja rekisteröityjä informoidaan henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterit


Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Sosteri pitää potilas- ja asiakastiedoista EU yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista henkilörekisteriä ja on tietojen rekisterinpitäjä. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus mm. tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot tai esittää tietojen oikaisua ja tämä oikeus koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Rekisteritietojen korjaus


Tietosuojavastaava

Sosterissa tietosuojavastaava toimii erityisasiantuntijana, joka antaa tietosuojaan liittyvää asiantuntija-apua Sosterin asiakkaille ja henkilöstölle. Tietosuojavastaava toimii yhteistyössä Sosterin rekistereistä vastaavan henkilön (kuntayhtymäjohtaja) kanssa, joka viimekädessä vastaa henkilötietojen käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojavastaava