Sivulta löytyvät lain vaatimat tietosuojaselosteet Sosterissa käytössä olevista rekistereistä ja ohjeet rekisteri- ja lokitietojen tarkastukseen. Lisäksi kerrotaan, miten teet korjausvaatimuksen rekisteritietoihin. Jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekistereissä itsestä on, mutta jos tarvitset vain kopiota asiakas ja potilastiedoistasi, katso kohdasta omien potilas- tai asiakasasiakirjojen tilaaminen. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Sosterin tietosuojavastaavaan.


Lokitiedot ja –tarkastuspyynnöt

Potilas- tai asiakastietojärjestelmän käytöstä ja tiedon luovutuksesta syntyy lokirekisteritietoa. Käyttölokirekisterin avulla todennetaan henkilörekisterin käyttö. Luovutusrekisteri tallentaa tiedot henkilörekisterin tiedon luovutuksesta.

Lokitiedot ja –tarkastuspyynnöt


rekisterit

Sosterin toiminnassa käytetään useita erityyppisiä ja eri käyttötarkoitukseen perustettuja henkilörekistereitä. Henkilötietolain (99/523) mukaan henkilörekistereistä laaditaan tietosuojaselosteet ja rekisteröityjä informoidaan henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterit


Rekisteritietojen korjaus

Sosteri on rekisterinpitäjänä velvollinen oma-aloitteisesti korjaamaan, poistamaan, täydentämään tai oikaisemaan asiakirjoissaan havaitsemansa virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen asiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen alaikäisen puolesta.

Rekisteritietojen korjaus


Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Sosteri pitää potilas- ja asiakastiedoista henkilötietolain mukaista henkilörekisteriä ja on tietojen rekisterinpitäjä. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja tämä oikeus koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus


Tietosuojavastaava

Sosterissa tietosuojavastaava toimii erityisasiantuntijana, joka antaa tietosuojaan liittyvää asiantuntija-apua Sosterin asiakkaille ja henkilöstölle. Tietosuojavastaava toimii yhteistyössä Sosterin rekistereistä vastaavan henkilön (kuntayhtymäjohtaja) kanssa, joka viimekädessä vastaa henkilötietojen käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojavastaava