Tietosuoja ja rekisterit

Sivulta löytyvät lain vaatimat rekisteriselosteet Sosterissa käytössä olevista rekistereistä ja ohjeet rekisteri- ja lokitietojen tarkastukseen. Lisäksi kerrotaan, miten teet korjausvaatimuksen rekisteritietoihin. Jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekistereissä itsestä on, mutta jos tarvitset vain kopiota asiakas ja potilastiedoistasi, katso kohdasta omien potilas- tai asiakasasiakirjojen tilaaminen.  Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Sosterin tietosuojavastaavaan.