Sosiaali- ja potilasasiamies toimii

  • Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan sosiaaliasiamiehenä
  • Sosterin ja sopimusyritysten ja -yhteisöjen potilasasiamiehenä (mukaan lukien Terveystalo Oy/Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut ja Attendo Sulkavan sosiaali- ja terveyspalvelut)

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • Neuvoa ja ohjata niin palvelujenkäyttäjiä kuin työntekijöitäkin asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • Avustaa tarvittaessa asiakkaita mm. muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä
  • Tiedottaa asiakkaille ja potilaille heidän oikeuksistaan
  • Toimia muutoinkin sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden oikeuksien toteuttamiseksi
  • Seurata asiakkaiden ja potilaiden aseman ja oikeuksien toteutumista ja kehitystä sekä antaa siitä vuosittain selvitys
  • Toimia tarvittaessa välittäjänä palvelunkäyttäjän ja viranomaisen välillä

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä, ei myönnä etuuksia eikä ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen onko potilaan hoidossa tapahtunut vahinko. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäväalueeseen eivät myöskään kuulu Kelan, työvoimatoimiston, verottajan, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.

Yksilöityjen asiakas-/potilastietojen lähettämistä sähköpostitse ei suositella.

Turvallinen sähköinen yhteydenottokanava Suomi.fi Viesti-palvelun kautta, valitse siellä Itä-Savon sairaanhoitopiiri/Sosiaali- ja potilasasiamies

Käyntiajoista pyydetään sopimaan etukäteen puhelimitse. Asiakastapaaminen voidaan tarvittaessa järjestää kuntien omissa tiloissa tai Sosterin tiloissa muilla paikkakunnilla.