Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista, myös potilasasiakirjoista, sosiaalihuollon asiakirjoista ja esim. röntgentutkimuksista. Lisäksi alaikäisen huoltajalla on oikeus saada lapsensa tiedot, ellei jo varttuneempi lapsi ole niiden luovutusta vanhemmille kieltänyt. Tietoja voi pyytää myös toisesta henkilöstä, jos tietoja pyytävä henkilö on tietoihin nähden asianosainen.

Tietoa voi

  • pyytää myös hoidon tai vastaanotto- tai asiakaskäynnin yhteydessä
  • tai tilata myöhemmin potilasasiakirja- ja röntgenkuvakopiot Hyvis-sähköisen palvelun kautta (ei sosiaalihuollon tietoja) Huom! Tämä toimii vain Sosterin alueen asukkaille
  • tai oheisilla lomakkeilla.

Toisen henkilön tietojen pyytämisestä ohjeistus ja lomake löytyy sivulta Tietojen luovutus. Kaikissa vaihtoehdoissa tieto voidaan jättää antamatta esim. erittäin tärkeän edun tai lapsen edun, yksityisen edun tai henkilölle aiheutuvan haitan vuoksi.

Sosterin asiakkaan kannattaa ensisijaisesti katsoa omat potilastietonsa valtakunnallisesta Omakanta-palvelusta, josta löytyy 2.11.2013 jälkeen kirjatuista terveydenhuollon potilastiedoista suurin osa. Sosiaalihuollon tietoja ei Omakannassa kuitenkaan ole. Marraskuusta 2016 alkaen vanhempi on pystynyt Omakannasta katsomaan myös alle 10-vuotiaden lastensa 1.8.2016 jälkeen kirjatut potilastiedot.

Myös syntymäkellonajat voi tilata Hyviksen sähköisen palvelun kautta tai alla olevalla Potilaskertomustietojen kopiopyyntö-lomakkeella.

Tiedot lähetetään turvasähköpostilla (jos pyytäjän sähköpostiosoite tiedossa) tai paperikopioina ja röntgenkuvaukset CD-levyllä postitse. Hyviksellä pyydetyt tiedot myös palautetaan Hyvikseen. Potilas- ja asiakasasiakirjakopiot ovat maksuttomia, samoin röntgenkuvia sisältävät CD:t.

Lomakkeet

Röntgenkuvakopion tilauslomake

Potilaskertomustietojen kopiopyyntö

Sosiaalihuollon asiakaskertomustietojen kopiopyynto