Sosteri on tallentanut potilastietonsa valtakunnalliseen sähköiseen Potilastiedon arkistoon 2.11.2013 lähtien. Terveydenhuollon potilastiedot ovat  Sosterin oman potilastietojärjestelmän lisäksi myös Potilastiedon arkistossa, josta täysi-ikäiset potilaat pääsevät niitä itse katsomaan Omakanta -verkkopalvelun kautta. Arkistoon siirtyvät vain 2.11.2013 jälkeen kirjatut potilastiedot. Tätä aikaisemmat tiedot eivät siirry eivätkä näin ollen näy myöskään Omakannassa. Aikaisempien tietojen tilaamisesta on ohjeistettu sivulla Omien potilasasiakirjojen tilaaminen.

Tässä vaiheessa arkistoon siirtyvät ja Omakannan kautta potilaalle näkyvät keskeiset potilaskertomustiedot esim. poliklinikka- tai muilta vastaanottokäynneiltä, riskit, rokotustiedot, voimassaoleva lääkitys, laboratoriotulokset sekä osastojaksoilta tallennettavat yhteenvetokirjaukset. Tiedot voivat näkyä verkkopalvelussa vasta muutaman päivän tai viikon viiveellä riippuen Sosterin toimintaresursseista ja -käytännöistä. Vuonna 201/ Potilastiedon arkistoon alkaa tallentua seuraavat potilasasiakirjakokonaisuudet, mm. hammashuollon tiedot ja vähitellen arkistoituvat ja ovat Omakannassa nähtävissä loputkin potilastiedot.

Jokainen 18 vuotta täyttänyt kansalainen, jolla on verkkopankkitunnukset tai muu sähköisen palvelun tunnistusväline voi milloin tahansa käydä Omakanta-verkkopalvelussa omien tietojen katselun lisäksi tekemässä Potilastiedon arkistoon liittyvät informointi- ja suostumusmerkinnät. Ellei näitä ole itse tehty Omakannan kautta, informointi annetaan ja suostumusta kysytään ensimmäisellä käynnillä Sosterin terveydenhuollon toimipisteessä. Ala-ikäisen informointi tehdään aina terveydenhuollon toimipisteessä ja sen vastaanottaa ja suostumuksen antaa pääasiallisesti huoltaja. Omakannassa näkyvät myös sähköisten reseptien tiedot ja siellä voi tehdä reseptien uusimispyyntöjä.

Suostumuksen perusteella potilaan tietoja luovutetaan Potilastiedon arkistosta toisille terveydenhuollon palvelujen antajille vain silloin, kun niitä tarvitaan potilaan hoitamiseen. Jos Sosterin alueen asukas tai täällä hoidossa käynyt tarvitsee terveydenhuollon palveluja ollessaan toisella paikkakunnalla, siellä voidaan tarvittaessa käyttää Sosterin potilaasta arkistoon tallentamia potilastietoja, jos potilas on antanut suostumuksen tietojen luovuttamiseen Potilastiedon arkistosta. Samoin Sosteri voi käyttää potilaasta muualla tallennettuja tietoja.

Potilas voi myös kieltää tietojensa luovuttamisen, jolloin tietoja ei luovuteta arkistosta edes hätätilanteessa, ellei sitä ole erikseen sallittu. Katso tarkempaa tietoa kiellosta sivulta Informointi ja kielto-oikeus. Potilas ei voi kuitenkaan kieltää tietojen tallentamista potilastiedon arkistoon ja huoltaja ei voi kieltää alaikäisen tietojen luovuttamista. Myös luovutuskiellon tekee helpoiten itse tietokoneella tai älypuhelimella Omakanta -verkkopalvelun kautta. Jos kielto halutaan tehdä terveydenhuollon toimintayksikössä, niiden vastaanotto on Sosterissa keskitetty arkiston toimistoon.

Sosterin alueen asukkaat voivat Omakanta-verkkopalvelun kautta kuitata myös Sosterin yhteisrekisteriä koskeva tietopaketin saaduksi. Lisäksi palvelussa voi asettaa kiellon yhteisrekisteriä koskien. Asiakkaan on hyvä huomioida, että Sosterissa on terveydenhuollossa vain yksi palveluntarjoaja ja yhteinen potilastietojärjestelmä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, poikkeuksen tekee Rantasalmi ja työterveyshuolto.

Alueen asukkaat eivät näin ollen voi Omakannan kautta tehdä Sosterin sisäisiä kieltoja sairaalan ja terveyskeskuksen välille potilastietojen käytössä muiden kuin Rantasalmen tietojen osalta. Jos tällaisia kieltoja halutaan tehdä, ne on tehtävä vastaanotoilla ja poliklinikoilla. Nämä kiellot jäävät vain paikalliseen potilastietojärjestelmään eivätkä mene potilastiedon arkistoon. Omakannassa voi kuitenkin tehdä kiellon Sosterin järjestämän työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon tietojen yhteiskäytön osalta. Katso tästä lisätietoa Informointi ja kielto-sivulta.