Kuva: Juha Wright
Kuva: Juha Wright

Sosterissa tietosuojavastaava toimii erityisasiantuntijana, joka antaa tietosuojaan liittyvää asiantuntija-apua Sosterin asiakkaille ja henkilöstölle. Tietosuojavastaava toimii yhteistyössä Sosterin  rekistereistä vastaavan henkilön (kuntayhtymäjohtaja) kanssa, joka viimekädessä vastaa henkilötietojen käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojavastaavan pääasialliset tehtävät yhteistyössä rekisterin vastuuhenkilön kanssa:

  • henkilötietojen käsittelyn ja niiden suojausmenetelmien seuranta ja valvonta
  • Sosterin henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan osallistuminen
  • tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmistelu ja ylläpito
  • henkilöstölle annettavaan tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen toteuttaminen, ohjeistaminen ja toteutuksen seuranta
    yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin toimiminen.

Linkit ja liitteet:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, 20 §) ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007, 24 §) edellyttävät, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä on oltava tietosuojan toteutumisen seuranta- ja valvontatehtävää varten nimetty tietosuojavastaava.

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ = Se henkilö, joka asemaansa liittyen vastaa siitä, että rekisteritoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan säännösten ja määräysten sekä annettujen yleisohjeiden mukaisesti ja jonka asiana on määrätä tai todeta eri rekisteritoimintoja koskeva päätösvalta sekä rekisterinpidon tehtäviin osallistuvat. Rekisterin vastuuhenkilö on yleensä asianomaisista toiminnoista vastaava henkilö.

Etsitkö näitä?

Lokitietojen tarkastaminen

Potilasasiakirjakopioiden tilaaminen

Rekisteritietojen tarkastaminen

Tietosuoja