Olemme koonneet sinulle tähän erilaisia vaihtoehtoja, jotka vastaavat kysymyksiin ”Miten pääsen lääkärille tai mistä saan ajan lääkäriin?”

 

Hätätilanteessa, jossa potilas on hengenvaarassa – soitto 112

Nopea toiminta ja soitto välittömästi hätänumeroon 112, jossa hätäkeskus antaa toimintaohjeita ja toimittaa apua paikalle. Paikalle saapunut ensihoidon yksikkö on tarvittaessa yhteydessä lääkäriin, jolta saa toimintaohjeita.

 

Kiireellisessä tilanteessa – Yhteydenotto Sosterin päivystykseen, soitto 015 527 7777. Päivystys sijaitsee Savonlinnan keskussairaalassa

Tässä lista oireista, joiden ilmetessä tulee hakeutua päivystykseemme. Soita päivystyksen puhelinneuvontaan aina ennen päivystykseen hakeutumista. Päivystyksen puhelinneuvonta on auki joka päivä vuorokauden ympäri. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, joka arvioi, onko vamma tai vaiva sellainen, että se on hoidettava kiireellisesti päivystyksessä lääkärin vastaanotolla, sekä antaa tarvittaessa hoito- ja toimintaohjeet.

 

omalle terveysasemalle KIIREETTOMISSÄ vaivoissa tai pitkäaikaissairaudessa

Terveysasemillamme ei ole enää lääkäripäivystystä vaan terveysasemien lääkärivastaanotoilla hoidetaan lievempiä, kiireettömiä vaivoja ja pitkäaikaissairauksia. Kiireettömissä vaivoissa yhteydenotto on aina ensisijaisesti puhelinsoitolla omaan terveyskeskukseen, joiden yhteystiedot löytyvät kunkin terveysaseman sivulta.

Puhelimessa tai terveysasemalla arvioidaan hoidontarve ja annetaan kotihoito-ohjeita tai ohjataan tarvittaessa hoitajan, lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle.  Vastaanottoaika voidaan muilta terveysasemilta antaa myös Savonlinnan keskussairaalan päivystyksen yhteydessä toimivalle terveyskeskusvastaanotolle.

Hoitotakuun mukaan potilaan tulee päästä kiireettömään hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa.  Tämä toteutuu kaikilla terveysasemilla. Pitkäaikaissairauksien määräaikaistarkastusta varten asiakasta pyydetään ottamaan puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseensa.

 

Erikoislääkärin vastaanotolle Savonlinnan keskussairaalan poliklinikalle

Poliklinikoillemme pääsee ainoastaan lääkärin lähetteellä. Lähete voi tulla esimerkiksi

  • terveyskeskuksesta:
    • vastaanotolta,
    • neuvolasta,
  • koulu-tai opiskeluterveydenhuollosta,
  • työterveyshuollosta tai yksityisestä työterveyshuollosta
  • tai yksityislääkäriltä.

Kun lähete on saapunut sairaalaan kyseisen erikoisalan ylilääkäri käy sen läpi ja määrittelee kiireellisyyden ja hoitolinjauksen.

Tuloksena voi olla, ettei potilasta ole tarpeellista ottaa tutkimuksiin sairaalaan, lähettävää lääkäriä ohjeistetaan potilaan hoidosta omassa yksikössään  tai potilas kutsutaan poliklinikalle. Ajanvaraus voi tulla kirjeellä tai Hyvis-sähköisen palvelun kautta, jolloin uuden viestin saapumisesta tulee sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoitus, riippuen kumman vaihtoehdon asiakas on palvelussa valinnut.

 

Sosterin työterveyslääkärin vastaanotolle

Lääkärin vastaanotto sairastapauksessa eli sairaanhoitosopimus on vain Sosterin omilla ja Savonlinnan kaupungin työntekijöillä. Jos muulla työnantajalla tai yrittäjällä on lakisääteinen työterveyshuoltosopimus, siihen kuuluu vain hoitajan tai lääkärin terveystarkastuksia. Työterveyshuollon ajanvarauksen ja työterveyshuollon yhteystiedot voi katsoa kunkin terveysaseman tiedoista.

 

Opiskeluterveydenhuollon lääkärille

Oppilaitoksen terveydenhoitajalta saa lääkärin vastaanottoajan. Nämä ajat on tarkoitettu kiireettömien asioiden hoitoon ja yhteystiedot löytyvät opiskeluterveydenhuollon sivuilta. Hätätapauksissa ja kiireellisissä tilanteissa opiskelijat menettelevät samoin muutkin avun tarvitsijat, soittavat hätänumeroon tai päivystykseen.

 

Kouluterveydenhuollon lääkärille

Koululainen tai vanhempi voi pyytää lääkärin vastaanottoaikaa kouluterveydenhoitajalta. Yhteystiedot löytyvät kunkin koulun kouluterveydenhoidon sivulta. Hätätapauksissa ja kiireellisissä tilanteissa kouluissa menetellään samoin muiden avuntarvitsijoiden kohdalla, soitetaan hätänumeroon tai päivystykseen.

 

Lastenneuvolan ja äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkärille

Neuvolan terveydenhoitajien kautta saa lääkärin vastaanottoajat. Yhteystiedot ovat kunkin neuvolan sivulla.

Lapset, nuoret ja heidän läheisensä voivat ottaa yhteyttä myös suoraan Lasten ja nuorten palveluluukkuun, josta saa apua ja tietoa ja lasten ja nuorten palveluista.

Hammaslääkärille

Hammashoidon keskitetty ajanvaraus on Savonlinnan hammashoitolassa. Sieltä annetaan aikoja kaikkiin Sosterin hammashoitoloihin Enonkoskea lukuun ottamatta. Savonrannan terveysasemalla ei ole hammashoitolaa, mutta kaikilla muilla terveysasemilla hammashoitola on. Hammashoidon ajanvaraus- ja yhteystiedot löytyvät Hammashoidon sivuilta.

Hammashoitoloissa on arkisin särkyvastaanottoaikoja ja muun hammaslääkäripäivystyksen tiedot löytyvät Hammaslääkäripäivystys-sivulta.

 

Yksityislääkärille

Meidän lääkäripalvelujemme lisäksi Savonlinnasta löytyy myös yksityislääkärien ja yksityisten lääkäriasemien sekä yksityishammaslääkärien palveluja. Nämä palvelut ovat täysin asiakkaan ja yksityisen palveluntarjoajan välisiä, Sosteri ei ohjaa potilaitaan yksityisiin lääkäripalveluihin. Halutessaan palveluja voi etsiä esim. googlaamalla tai numeropalvelujen kautta.