Ikäihmiset

Hyvä tietää

Ikäihmisten palveluja ja heitä koskevaa tietoa löytyy myös:

Apuvälinepalvelut

Diabeteshoitajat

Hammashoito

Henkilökohtaiset avustajat

Kehitysvammapalvelut

Kuntoutus ja apuvälinepalvelut

Muisti

Muistihoitajat kotihoidossa

Muistihoitajat terveydenhuollossa

Päivätoiminta

Sosiaalipalvelut

Omaishoidon tuki

SAS-toiminta

Sairaalan osastot

Vammaispalvelut

Vanhusten palvelutarpeen arviointi

ikääntyneiden palveluopas