Potilaita koskevat tiedustelut

Hoidossa olevaa potilasta koskeviin tiedusteluihin vastaa osaston henkilökunta. Tietoja potilaan tilasta annetaan ainoastaan omaiselle tai henkilölle, jolle potilas on antanut luvan.

Mikäli omaiset eivät tiedä potilaalle suoraa numeroa tai osaston numeroa,

tehdään tiedustelut sairaalan neuvonnan 044 417 3245 kautta. Neuvonta on auki joka päivä klo 7-15.

Päivystyksessä olevaa omaista koskevat tiedustelut tehdään päivystyksen toimiston puhelinnumeroon 015 527 7100, avoinna 24/7. Omaisia pyydetään keskittämään tiedustelunsa, että vain yksi omainen soittaisi ja jakaisi sitten tietoa muille omaisille. Katso myös ohjeet sivulta Potilaana päivystyksessä.

Vierailuajat

Sairaalan ja terveysasemien osastojen sekä palvelutalojen ja vanhainkotien vierailuajat selviävät kunkin osaston tai yksikön tiedoista

Kukat ja muut tuliaiset

Kukkien ja muiden tuliaisten tuomista koskevat ohjeet ovat samaten kunkin osaston tai yksikön sivuilla.

Etsitkö näitä?

Palvelutalot

Potilaana päivystyksessä

Päivystyspoliklinikka

Sairaalan aulapalvelu ja neuvonta

Sairaalan osastot

Savonlinnan pääterveysaseman osastot

Vanhainkodit