Keski-Suomeen, Itä-Savoon ja Etelä-Savoon hankittavaa asiakas- ja potilastietojärjestelmää (APTJ) koskeva kilpailutusprojekti etenee suunnitellusti kolmannelle neuvottelukierrokselle. Viidestä toimittajasta jatkoon pääsi kolme tuotevertailussa eniten pisteitä saanutta toimittajaa.

Jatkoon päässeet yritykset ovat aakkosjärjestyksessä mainittuna Cerner Ireland Limited, Epic Systems Corporation ja Tieto Finland Oy.  Valintakriteereissä painotettiin asiakas- ja potilastietojärjestelmän toiminnallista laajuutta ja laatua, käytettävyyttä ja mukautettavuutta sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon alueilla. Kilpailutus jatkuu siten, että päätös uudesta asiakas- ja potilastietojärjestelmästä tehdään syksyllä 2018.

Hankittava järjestelmä on tulevan sote- ja maakuntauudistuksen mukainen ja se mahdollistaa tietojen joustavan liikkumisen eri toimijoiden välillä: perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalitoimessa. Siirtymävaiheen jälkeen nykyisestä käytössä olevista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä luovutaan.

Hankintaprosessista vastaa KL-Kuntahankinnat Oy.  Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, mikä mahdollistaa nyt kilpailuun sitoutuneiden organisaatioiden lisäksi myös muiden kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden osallistumisen puitejärjestelyyn. Mikäli muita halukkaita kuntia tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivia tahoja haluaa mukaan tähän asiakas- ja potilastietojärjestelmiensä kilpailutukseen, sen on tapahduttava ajallisesti ennen kuin lopullinen tarjouspyyntö on lähetetty nyt jatkoon päässeille kolmelle ehdokkaalle. Tämä tapahtuu alustavasti kesällä 2018.  Tähän mennessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi konsortioon ovat vahvistaneet tulonsa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) sekä Pieksämäki.

Lisätietoja:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, johtaja Juha Kinnunen, puh. 040 567 5415, juha.kinnunen@ksshp.fi
KL-Kuntahankinnat Oy, toimitusjohtaja Raili Hilakari, puh. 050 544 7262, raili.hilakari@kuntahankinnat.fi